خبر های جدید

متن پیش‌نویس قطعنامه «عربی ـ فلسطینی»

متن پیش‌نویس قطعنامه «عربی ـ فلسطینی»
منابع دیپلماتیک آگاه در سازمان ملل اعلام کردند در پیش نویس قطعنامه فلسطین که چهارشنبه گذشته به شورای امنیت ارسال شد، تعیین جدول زمانی برای پایان اشغالگری اسرائیل در سرزمین های ۱۹۶۷ خواستار شده است.

انتظار می‌رود شوری امنیت تاریخی را برای تصویب این قطعنامه تعیین کند.

اما متن این پیش نویس به شرح زیر است:

– شورای امنیت قطعنامه‌های قبلی به ویژه اصول مادرید را بار دیگر مورد تایید قرار می دهد این قعطنامه ها عبارتند از :

۲۴۲ (۱۹۶۷)، و ۳۳۸ (۱۹۷۳)، و۱۳۹۷ (۲۰۰۲)، و۱۵۱۵ (۲۰۰۳)، و۱۵۴۴ (۲۰۰۴)، و۱۸۵۰ (۲۰۰۸)، و۱۸۶۰ (۲۰۰۹) .

– شورای امنیت بار دیگر دیدگاه خود را در قبال منطقه ای که دو دولت دمکراتیک فلسطین و اسرائیل در کنار یکدیگر در آن به سر می‌برند، مورد تاکید قرار می‌دهد، دو دولتی که در صلح بوده و مرزهای آنان امنیت داشته و  به رسمیت شناخته شده است و به این ترتیب حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت مورد تاکید مجدد قرار می‌گیرد.

– در این پیش نویس به قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ اشاره شده است.

بار دیگر بر اصل غیرمجاز بودن تسلط بر سرزمین‌های فلسطین با توسل به زور تاکید می‌شود و به قطعنامه‌های ۴۴۶ (۱۹۷۹) و۴۵۲ (۱۹۷۹) و۴۶۵ (۱۹۸۰)، اشاره دارد که در همه آنها سیاست‌های و اقدامات شهرک سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۶۷ از جمله قدس شرقی غیرقانونی بوده و مانع خطرناکی در برابر تحقق صلح فراگیر، عادلانه و همیشگی در خاورمیانه به شمار می‌آید.

– بر لزوم حل مشکل پناهندگان فلسطینی بر اساس قانون بین الملل و قطعنامه‌های مرتبط از جمله قطعنامامه ۱۹۴ که در طرح ابتکاری صلح عربی نیز ذکر شده، تاکید دارد.

– در پیش نویس این قطعنامه تاکید می‌شود، غزه بخش جدایی ناپذیر سرزمین های اشغالی ۱۹۶۷ است، ازهمین رو حل و فصل دائمی اوضاع این منطقه از جمله بازگشایی گذرگاه‌های مرزی به شکل دائم و منظم یکی از خواسته‌های فلسطین است، به گونه‌ای که امکان رفت و آمد افراد و نقل و انتقال کالاها از این گذرگاه‌ها در چارچوب قانون حقوق بشر بین الملل فراهم شود.

– ضمن استقبال از پیشرفت مهم تلاش های مربوط به تشکیل دولت فلسطین و به رسمیت شناختن آن از سوی بانک و صندوق بین المللی پول بار دیگر از همه کشورها و سازمان های بین المللی خواسته می شود در برنامه تشکیل نهادهای فلسطینی که مقدمه استقلال آن به شمار می‌آید، مشارکت داشته باشند.

– بار دیگر تاکید می‌شود، دستیابی به حل و فصل عادلانه و دائمی و نیز مسالمت آمیز برای درگیری اسرائیلی- فلسطینی فقط با استفاده از راهکارهای مسالمت آمیز و بر اساس پایبندی همیشگی و دو جانبه به اصول مورد توافق، کنار گذاشتن خشونت و اقدامات تحریک آمیز و نیز تروریستی و راه حل مبتنی بر تشکیل دو دولت امکان پذیر است.

– تاکید می‌شود، تنها راه حل قابل اجرا برای درگیری اسرائیلی- فلسطینی توافق بر سر پایان اشغالگری از سال ۱۹۶۷ است، به اضافه اینکه تمام مسائل حل و فصل شده و خواسته‌های قانونی هر دو طرف نیز تحقق یابد.

– تمام انواع خشونت و اقدامات تجاوزکارانه علیه غیرنظامیان و عملیات تروریستی محکوم بوده و یادآور می‌شود، تمام کشورها باید بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳(۲۰۰۱) به تعهدات خود پایبند باشند.

– در موارد درگیری های مسلحانه باید به تضمین سلامت و رفاه غیر نظامیان پایبند بود.

– بار دیگر تاکید می‌شود، زندگی در صلح و برخورداری از مرزهای امن که از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شده‌اند، حق تمام کشورها ی منطقه است.

–  از تلاش های آمریکا برای تسهیل گفت‌وگو بین دو طرف به هدف دستیابی به راه حل مسالمت آمیز نهایی قدردانی می‌شود.

تصیمیمات شورا به ترتیب زیر است:

اول تاکید می‌شود، راه حل مسالمت آمیز، عادلانه، دائمی و فراگیر در مهلتی که نباید پس از این تصمیم از ۱۲ ماه فراتر برود،  تحقق یابد به گونه‌ای که بر اساس آن به اشغالگری اسرائیل از سال ۱۹۶۷ پایان داده شده و دیدگاه دو دولت مستقل و دموکرات و شکوفا که حاکمیت سیاسی و جغرافیایی مستقل داشته و بتوانند در کنار یکدیگر در صلح زندگی کرده و از مرزهای امن و به رسمیت شناخته شده، برخوردار باشند جامه عمل پوشیده شود.

دوم: تصمیم گرفته می‌شود راه حل از طریق گفت وگو و براساس معیارهای زیر تحقق یابد:

مرزهای مستند  به خطوط چهارم ژوئن ۱۹۶۷.

ـ اتخاذ اقدامات امنیتی از طریق یک طرف سوم و یا تضمین حاکمیت مستقل کشور فلسطین واحترام به آن از طریق عقب نشینی کامل و تدریجی نیروهای امنیتی اسرائیل تا سرزمین‌های اشغالی  ۱۹۶۷ در یک دوره انتقالی مورد توافق بر اساس جدول زمانی منطقی که نباید از سال ۲۰۱۷ فراتر برود.

به اضافه اینکه امنیت اسرائیل و فلسطین از طریق جلوگیری از اقدامات تروریستی تحقق یافته و با عملیات ضد امنیتی مقابله شود.

حل عادلانه و مورد توافق موضوع پناهندگان فلسطینی بر اساس ابتکار صلح عربی و قانون بین المللی و نیز قطعنامه‌های سازمان ملل که با این موضوع مرتبط است، از جمله قطعنامه  ۱۹۴.

قدس پایتخت مشترک دو دولت و پاسخگوی خواسته‌های مشروع آنان بوده و امنیت  عبادت آزادانه را تامین کند.

حل و فصل اختلافات باقیمانده از جمله موضوع منابع آبی.

سوم: بر اساس توافق نهایی باید به اشغالگری پایان داده و به رسمیت شناختن متقابل  و فوری دو کشور را در پی داشته باشد.

چهارم: تاکید می شود، باید برنامه و جدول زمانی مشخصی برای اقدامات امنیتی ترسیم شده و در مذاکرات بر اساس  قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت به آن  استناد شود.

پنجم: انتظار می‌رود در چارچوب جدول زمانی که در پیش نویس قطعنامه تعیین شده است، از فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان ملل متحد استقبال شود.

ششم: دو طرف خواسته می شود با تلاش جدی در صدد اعتماد سازی و کار مشترک برآمده و با استفاده از گفت وگو و حسن نیت و نیز خودداری از هرنوع اقدامات تحریک آمیز و یا صدور بیانیه در مسیر تحقق صلح گام بردارند.

همچنین از همه کشورها و سازمان‌های بین المللی خواسته می‌شود از تدابیر مربوط به اعتماد سازی دو طرف حمایت کرده و به  فراهم کردن فضای مناسب برای گفت‌وگو کمک کنند.

هفتم: از همه طر‌فها خواسته‌های شود به قانون بین المللی حقوق بشر پایبند باشند و در همین ارتباط به تعهدات مورد اشاره در توافق ژنو مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ عمل کنند.

هشتم: تلاش برای تحقق صلح فراگیر در منطقه همزمان با تکاپوی فلسطین زیرا این اقدام  می‌تواند زمینه ایجاد روابط حسن همجواری در خاورمیانه را فراهم کند، ضمن اینکه  در این خصوص  اجرای کامل ابتکار صلح عربی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نهم: یکی دیگر از خواسته‌ها در نظر گرفتن چارچوب مشخص برای گفت‌و‌گو بین دو طرف فلسطینی و اسرائیلی به منظور تضمین مشارکت گسترده در آن و دستیابی به توافق بر اساس جدول زمانی تعیین شده است.

به اضافه اینکه بر اساس این توافق باید حمایت سیاسی از عملیات بعدی و به عبارت بهتر مرحله پس از توافق و تحقق صلح فراهم شود، در این خصوص از برگزاری کنفرانس بین المللی که آغازگر گفت‌وگو‌ها باشد استقبال می‌شود.

دهم: از دو طرف خواسته می‌شود از هرگونه اقدامات غیرقانونی یکجانبه از جمله فعالیت‌های شهرک سازی خودداری کنند، زیرا چه بسا این اقدامات به امکان تشکیل دو دولت بر اساس معیارهای تعیین شده در این توافقنامه آسیب برساند.

یازده: باید تلاش شود اوضاع ناآرام و بی ثبات در غزه اصلاح شود که در این خصوص باید امکان کمک رسانی آژانس امداد و کاریابی پناهندگان فلسطین (انروا)  و سایر آژانس‌های بین المللی وابسته به سازمان ملل به ساکنان غزه فراهم شود و این خواسته از طریق تلاش‌های جدی به منظور حل و فصل مشکلات اصلی فلسطینی‌ها از جمله تقویت آتش بس بین دو طرف تحقق خواهد یافت.

دوازده: از دبیر کل سازمان ملل خواسته می شود هر سه ماه یک بار گزارشی از اجرای این قطعنامه ارائه دهد.

سیزده: این موضوع باید زیر نظر دبیر کل سازمان ملل ادامه یابد.
منبع: فردا نیوز

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا