معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

در بیان شناسایی روح،نفس و قلب

نويسنده: آیت الله شیخ مردوخ کردستانی هر کس که چشم سالمی دارد و می خواهد چیزی را مشاهده کند البته ملتفت است که در هر رؤیتی یک مرکز رؤیت هست که نظر بیننده مستقیماً متوجه آن است و یک سلسله حواشی هم در اطراف آن مرکز رؤیت هستند که توجهی به آن ها ندارد.مثلاً در اتاقی که انواع عکس ها و اسباب و اثاثیه در آنجا باشند هرگاه ما بخواهیم یکی از آن عکس ها را مثلاً ملاحظه کنیم

»»»
قالب وردپرس