خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

إخاء و برادری انساني و اسلامي

نويسنده: استادمحمد غزالی/ترجمه:دکتر محمود ابراهیمی هیچ عوامل و انگیزه های معقولی وجود ندارد که مردم را بر آن دارد که جدا و بیگانه از هم زندگی کنند. بلکه بر عکس عوامل و انگیزه های مبتنی بر منطق حق و عواطف درست و سالم ایجاب می کند که مردمان با هم عاطفه مهر و محبت داشته باشند و جامعه ای را تشکیل دهند که محبت بر آن حکمفرما باشد

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@