إخاء برادری انساني اسلامي

  • تربیت، اخلاق و تزکیه

    إخاء و برادری انسانی و اسلامی

    نويسنده: استادمحمد غزالی/ترجمه:دکتر محمود ابراهیمی هیچ عوامل و انگیزه های معقولی وجود ندارد که مردم را بر آن دارد که جدا و بیگانه از هم زندگی کنند. بلکه بر عکس عوامل و انگیزه های مبتنی بر منطق حق و عواطف درست و سالم ایجاب می کند که مردمان با هم عاطفه مهر و محبت داشته باشند و جامعه ای را…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا