معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

معجزات علمی قرآن

الشيخ محمد علی صابونی فصل هشتم :معجزات علمی قرآن اول ـ وحدت هستی جدیدترین نظریهء علمی ثابت کرده است که زمین جزئی از منظومهء شمسی بوده و به مرور زمان از آن جدا شده، به سردی گرایده و قابلیت زندگی را پیدا کرده است. برای صحت این نظریه به وجود آتش فشان ها در بطن زمین و زمین لرزه ها در اثر این آتش فشان ها اشاره میکنند. این نظریهء علمی جدید آنچه را که در قرآن بدان اشاره شده است تأیید میکند: أولم یرالّذین …

»»»
قالب وردپرس