معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

كتب حديث معتبر اهل سنت

نویسنده: آبتین امیری نظر اجماع مسلمانان بر این است که هرگاه روایت حدیثی از پیامبر(ص) به ثبوت برسد، این حدیث، دلیل و حجت دینی است. زیرا حدیث دومین منبع و منشأ و دلیل حکم شرعی بعد از قرآن است. در واقع حدیث و سنت، تشریع کننده ی قرآن هستند

»»»
قالب وردپرس