معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

مخالفت اخوان المسلمين از نظارت امريكا بر بر انتخابات پارلماني مصر

جماعت اخوان المسلمين مصر، با نظارت آمريكا بر انتخابات پارلماني اين كشور آفريقايي مخالفت كرد. اين گروه در عين حال در بيانيه‌اي بر اهميت نظارت سازمان‌هاي جامعه مدني داخلي و نيز نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله سازمان ملل بر اين انتخابات تاكيد كرد.

»»»
قالب وردپرس