معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

اتهام حزب عدالت و توسعه به آبرو ریزی سیاست مداران ترک

اتهام حزب عدالت و توسعه به آبرو ریزی سیاست مداران ترک به گزارش نوگرا ، نقل از یکگرتو ،پس از انتشار فیلم های حاوی رسوایی اخلاقی سیاستمداران حزب جنبش ملی ترکیه و استعفای 10 تن از اعضای این حزب ، اکنون انگشت اتهام در رابطه با این موضوع به سوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه گرفته شده است .

»»»
قالب وردپرس