معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

رهنمود هائي از استاد ناصر سبحاني

استاد شهید ناصر سبحانی دعوتگری که می خواهد دیگران را به راه عبودیت بکشد ، باید هر شب بخشی از آیات قرآن را تلاوت کند . این آیات را می تواند به صورت عادی در غیر نماز یا هنگام نماز نافله بخواند ، همچنین می تواند بخشی از این آیات را در نماز مغرب و عشاء بگنجاند .

»»»
قالب وردپرس