معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

شهادت ، اعتراف ، عهد

عزیز صادقی به نام پروردگاري که ذکر و یادش آرامش و آسایش و آسودگیست و دوری و فراموش کردنش پریشانی و نگرانی و سرگردانیست . پروردگاری که دریای لطف و کرم و احسانش بی ساحل و بی پایان و بی شمار است . پروردگاری که موسی را در خانه اولین و خطرناکترین دشمنش فرعون پرورش داد و یوسف را از ته چاه به  اوج قدرت و محمّد پسری یتیم و بی کس را سرور عالمیان نمود!

»»»
قالب وردپرس