معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

مسائل مزمن در سازمانها که عمومیت دارند

نویسنده :استفن كاوي / برگردان:مهدي قراچه داغي سازمانها را افراد به وجود مي آورند. با آنكه تلاش مي كنيم نظم و انضباط بيشتري را در زندگي حرفه اي خود اعمال كنيم،گرايشات شخصي را با خود به سازمانهايمان مي بريم و بر آن مي شويم كه براي برطرف كردن نشانه هاي موجود و نشانه هاي دردناك

»»»
قالب وردپرس