معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

رهنمود هایی از امام شهید حسن البنّاء

حسن البناء

مرد سخن با مرد عمل و انسان اهل تبلیغ با انسان اهل جهاد و انسان مجاهد با انسان مجاهد وحکیم و باتدبیری که بزرگترین مصالح را با کم ترین هزینه تامین می نماید ، با یکدیگر بسیار متفاوت می باشند .  شخصیّت خود را هر چه بیشتر و بهتر تقویت و تربیت نمایید . به درستی مورد آزمایش قرار دهید و به وسیلۀ عمل امتحان کنید !

»»»
قالب وردپرس