معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

امانت هاي فراموش شده!

عمروخالد/ مترجم:سميّه اسکندري فر نگهداري امانت هاي بزرگ  وواضح کاري کاري آسا ن است?اما امانت هاي فراموش شده اي نيز و جود دارد که به خاطرفراواني ?فراموش کرده ايم که آنها نيز امانت بوده اند.اول:چيزهايي کوچکي که از ديگران گرفته ايم وهنوز...چيزهاي کوچکي که از ديگران گرفته ايم  ولي هنوز آن را پس نداده ايم و آن را فراموش کرده ايم؟

»»»
قالب وردپرس