معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

ای بنی آدم …

یابنی ادم خلقت الاشیا کلها لک و خلقتک من اجلی فلا تشتغل بما هو لک عما انت له  ای بنی آدم همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خویش پس مشغول مشو بدانچه برای توست از آنچه تو برای آنی.

»»»
قالب وردپرس