معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

ایمان دروغین ، تظاهر به ایمان ، توهم ایمان

نویسنده: دکتر کیوان بلند همتان زنده گرداندن ایمان در دل انسانها نیازمند بستر ها و زمینه های خاصی است که مربی تربیت دینی  باید به آنها توجه و عنایت ویژه ای داشته باشد. برخی از این زمینه ها ، اموری هستند که بودن آنها مانع از روی اوردن به ایمان می شود. بینادی ترین و مهم ترین آنها دنیا خواهی و نفس پروری است.در واقعآ آن کس که به دنیا روی میآورد، به پروراندن نفس خود مشغول می شود.

»»»
قالب وردپرس