معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

تحليلي بر بحران خاورمیانه در سال گذشته

استاد عبدالعزیز مولودی سال گذشته علیرغم اینکه در برخی از حوزه ها، جهان در اضطراب و بحران بسر برد- بلایای طبیعی سیل و طوفان و ...- اما در حوزه سیاسی ظاهرا بحران خاورمیانه می رود تا تغییرات جدی در کشورهای منطقه ایجاد بکند. این تغییرات اگرچه همه آنها درون زا نیستند و از الگوی واحدی هم پیروی نمی کنند، ولی در نهایت رو به سوی مناسبات جدیدی در سیاست و حکومت هستند

»»»
قالب وردپرس