معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

چرا جوانان از علما رویگردان شده اند؟!

نویسنده: د. یوسف قرضاوی / مترجم: عبدالرسول گلرانی در اینجا انصاف را بر آن یافتم که گفته شود: علّت گرایش دانش اندوزان جوان به کتاب ها، عدم اطمینانآن ها به اندیشمندان حرفه یی و علمای درباری و مقربان حکام است؛ زیرا آنان به رغم این که می دانند این حاکمان حکم به غیر « ما انزل الله » می کنند، باز هم به آن ها گرایش دارند

»»»
قالب وردپرس