معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

حکومت و عدم امنیت ؟!

علی رضا قلی (نویسنده کتاب جامعه شناسی نخبه کشی ) امنیت قضایی- اقتصادی- سیاسی- اجمتاعی، یا به عبارت دیگر حاکمیت نظم و قانون، موجب امید به آینده و در نتیجه موجب رشد فعالیت، تلاش و خلاقیت انسان می گردد. این ویژگی از شرایط و لوازم ضروری هرگونه رشد و توسعه ی اقتصادی است. حاکمیت قانون و خود قانون ، برخلاف تصور ایرانیان، نه خریدنی است و نه وارد کردنی . قانون از نظر تکنیکی نسبت به روابط اجتماعی افراد پس آینده است.

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس