معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

جای پا

خواب دیدم در ساحل با خدا قدم می زنم .بر پهنه ی آسمان صفحه هایی از زندگی ام    برق زد.  درهرصحنه ، دوجفت جای پا روی شن دیدم .یکی متعلق به من ودیگری متعلق به خدا. وقتی آخرین صحنه در مقابلم برق زد. به پشت سر و به جای پاهای روی شن نگا ه کردم. متوجه شدم که چندین بار در طول مسیر زندگی ام. فقط یک جفت جای پا روی شن بوده   است. هم چنین متوجه شدم که این در سخت ترین و غمگین ترین دوران زندگیم بوده است .  

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس