دروس تربیتی رمضان

  • رمضان

    دروسی گرانبها در مدرسه تربیتی رمضان

    تهیه و نگارش : حمزه خان بیگی این نوشتار، اندک بیانی است بر دریایی از دروس وآموزه های عقیدتی وتربیتی واخلاقی و اجتماعی و نظم و برنامه ریزی ومهار کردن نفس در جهت اطاعت مطلق از اوامر ونواهی خدا و رسولش، تا بتوان در سایه فراگیری عمیق و تطبیق عملی دقیق این دروس در زندگی عبادی در ابعاد فردی وخانوادگی…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا