معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

یک مصاحبه پخش نشده از مرحوم دکتر مظفر پرتوماه

یک مصاحبه پخش نشده از مرحوم دکتر مظفر پرتوماه تهيه و تنظيم : عزیز صادقی           « مردی که از آمریکا بازگشته و می گوید : " بسوی قرآن برگردید ." نزدیک غروب بود هوا صاف و دلپذیر ، چیزی به اذان مغرب نمانده بود من دوان دوان خود را به مسجد رساندم ،داخل مسجد چرخی زدم افراد زیادی جمع شده بودند ،همه چشم انتظار و با هیجان ...   ناگهان عده ای  به طرف حیاط رفتند و صدای او آمد ، او آمد... همه را به حیاط کشاند ،من هم با عجله به طرف در رفتم مردم به چند ماشینی که وارد حیاط مسجد می شدند چشم دوخته بودند و همه از هم می پرسیدند کدامشان است ؟ دکتر مظفر کدامشان است ؟ بالاخره انتظار به سر آمد و ایشان از ماشین پیاده شدند .خیلی جالب بود اصلاً باورم نمی شد راستی که جا خوردم !

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس