معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

دین یابی یا دین دهی!

دکتر عبدالعظیم کریمی دغدغه ی درونی و دل مشغولی دائمی همه ی دلسوختگان به دین و آموزه های دینی آن است که نسل جدید جامعه را به برکت تربیت دینی، نسلی مؤمن به ارزش ها و عامل به فضایل اخلاقی و احکام الهی بار آورند. همه ی ما بر اهمیت و ضرورت تربیت دینی واقف هستیم

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس