راه رسيدن سعادت خوشبختي ثروت مقام ايمان

  • مقالات

    راه رسیدن به سعادت و خوشبختی

    استادشهيدناصرسبحاني يكي از مسئال بسيار مهم و اساسي در زندگي انسانها تعيين هدف و مسیر زندگي است. اما آيا همه كس به اين مسئله مي‌انديشند و مي‌دانند از كجا آمده، براي چه آمده و به كجا مي‌روند؟ راستي ما به دنبال چه چيزي هستيم؟ چرا انسانها اين همه خود را به رنج و سختي مي‌اندازند؟

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا