معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

رابطه متقابل " شما چگونه دنیا را احساس می

دکتر فیلیپ مک گرا / مترجم: مهدی قراچه داغی اصل رابطه متقابل می گوید:«هرچه بدهی پس می گیری» طرز برخورد شما با دیگران چگونگی برخورد آنها را با شما مشخص می سازد.البته اشخاص، هرکدام سبک و طرزی دارند. بعضی ها در تعریف اشخاص به شخصیت آنها اشاره می کنند: سخت گیر است، مشتری خونسردی است. بعضی ها زندگی را در قالب یک مبارزه می بینند: رفتار خصمانه دارد. به هر صورت هر کسی با دنیا به شکلی روبه رو می شود.

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس