ساختار سیاسی قدرت احزاب حزب حكومت

  • سياسي اجتماعي

    ساختار سیاسی قدرت و نقش احزاب

    نویسنده: تقی رحمانی ساختار سیاسی تمرکز گرا در ایران عامل اصلی عدم شکل گیری احزاب سیاسی بوده است و احزابی که در ایران شکل گرفته اند، چه احزاب فراگیر که فعالیت علنی و یا نیمه علنی داشته اند و چه احزاب غیر مردمی، تحت سلطه و اقتدار دولت بوده اند ...

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا