معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

ظلم و ستم

دکتر عفیف عبد الفتاح طباره / ترجمه: محمد صالح سعیدی شایان ذکر است که اسلام نسبت به جامعه اعتنا و توجه خاصی دارد، و طبیعی است افراد جامعه نسبت به همدیگر مرتکب اقسام خطاهها و ظلم و ستمها می شوند، و با انواع لغزشها و کارهای خلاف شوؤن اجتماعی دچار می گردند، و پاره ای از انواع این ظلمها و لغزشها ی اجتماعی را بیان می کنیم، زیرا که خطر آنها همراه با مشکل ترین سختیها و زیانهایشان دامنگیر جامعه می شود

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس