معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

عذر و بهانه های بیجا براي خودآرايي و…

نويسنده: بانو نعمت صدقی /مترجم:فرزانه غفاری آری ، بی تردید ، تبرّج و خودنمایی ، هوا و هوسی است که جانها را فرا گرفته است و چشم بصیرت را از مردان و زنان گرفته است.هوی وهوسی است که تحصیل کردۀ روشن فکر همانند یک فرد بی سواد و کودن ، خاضعانه در برابرش سر تعظیم فرود آورده است. و یک فرد متدیّن و مذهبی همانند یک بی دین تسلیم شده است.

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس