معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

پرهیزکاری و عمل نیک

« این رساله فوق العاده مهم است »   / بدیع الزمان سعید نورسی بردران عزیز و با وفایم : دراین ایام –در مورد بنیاد و بنیان تقوی و پرهیزکاری و عمل صالح که بعد از موضوع ایمان در نظر قران کریم ،مهمترین بنیاد و اساس می باشد ،اندیشیدم .دراین زمان که دوران ریشه کن شدن و نابودی مبانی اخلاق و روح است ،و دوران تحریک شهوات و ورش نفس اماره است .دوران لجام  گسیختگی شهوات است .در این اوقات پرهیز کاری اساس و بنیانی بسیار مهم ،بلکه حتی سنگ زیر بنا به حساب می آید

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس