معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

سوگندقرآن به فواصل بین ستارگان

سوگندقرآن به فواصل بین ستارگان شاید هرشب که به آسمان بالای خودنگاه میکنیم تعدااندکی ازستارگان رامیبینیم که میدرخشنداماشایدندانیم کائناتی که بالای سرماستت به چه بزرگی است؟به راستی ایا میدانیم؟ اماعدادی که درکائنات وجود دارد بسیار متفاوت ازآن چیزی است که به فکرمامی آیدمثلادرنزدیکی خودسیاره ماسیاره زهره هر121سال که معادل 150 میلیون کیلومتراست به دورخورشیدمی چرخد.کهکشان راه شیری که یکی ازمیلیاردها کهکشانی است که درکائنات ماوجوددارداگرجسمی باسرعت نورحرکت کند100000میلیون سال طول میکشدتابه انتهای آن برسدوکهکشان آندرودمراحدود2میلیون سال ازمافاصله داردیعنی تصویری که ازآن به مامی رسدمربوط به2میلیون …

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس