معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

از فرزندان خود قهرمان بسازید!

استفن کاوی / ترجمه : مهدی قراچه داغی من و ساندرا نه فرزند داریم و همه آنها را قهرمان می شناسیم. ما همه روزه برای دستیابی به درایت، توانمندی، بخشودن و قوی تر شدن برای انجام دادن بهتر کارها دعا و نیایش می کنیم.در ارتباط با هر یک از فرزندانمان سعی کرده ایم که از آنها یک قهرمان بسازیم. ده توصیه زیر نه تنها در مورد قهرمان سازی فرزندان بلکه در مورد قهرمان سازی از کسانی که آنها را استخدام می کنید، بر آنها مدیریت یا رهبری می کنید صدق می کند.

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس