معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

شبه هایی پیرامون آرای قرضاوی ، مسالمت با یهود و…

عصام تلیمه/مترجمان:ایوب پوزش و عمرقادری دوستی و مسالمت با یهود ونصاریعدهایکه از شخصیت قرضاوی عیبجویی مینمایند، گمان می کنند که او مسالمت با یهود و نصاری و به طور عموم مسالمت با غیر مسلمانان و به ویژه غیر مسلمان صلح دوست و مسالمت آمیز را صحیح می داند، دین آسمانی تحریف شده ایشان را محترم پنداشته ،آنان را برادر خوانده و معتقد است

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس