معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

وصیت حضرت امام عبدالقادر گیلانی به فرزندش

ترجمه: :عبدالسلام ملکی فرزندم! تقوا داشته از احدی جز خدا مترس، به غیر از او امید نداشته باش، جز او را شایسته اعتقاد مدان و تنها بدو پناه بر، چه! یگانه برآورنده ی حاجات بندگان اوست. فرزندم! پیوسته دانش بیاموز به امید اینکه خدای بزرگ من، تو و جمله ی مسلمانان را کامیاب گرداند.

»»»

مجالس امام عبدالقادر گیلانی / مرگ سرخ ، مجلس 51

شیخ عبدالقادر گیلانی/مترجم : محمد جعفر مهدوی دنیاسراسر حکمت و عمل، و آخرت تماماً قدرت است، دنیا بر مبنای حکمت استوار است و آخرت بر پایه ی قدرت؛ پس در دار حکمت، عمل آخرت را ترک مکن، و در سرای قدرت از قدرت حق غافل مشو. در دار حکمت به مقتضای آن عمل نما. قضا و قدر و بهانه قرار مده که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنی ، زیرا این شیوه کسانی است که ضعف ایمان دارند.

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس