معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

محبت زیباست اگر… دنیا زیباست اگر …

محبت زیباست اگر… دنیا زیباست اگر … تهیه و تنظیم: د. عبدی ·         خانواده زیباست؛خانوادۀمنسجم زیباتر است. ·         محبت زیباست؛وقتی دو طرفه باشدريالزیباتر است. ·         خانه زیباست؛وقتی پر از محبت باشد،زیباتر است. ·         زمان زیباست؛وقتی با یادگیری توأم باشد،زیباتر است. ·         فرزند زیباست؛وقتی دانا باشد،زیباتر است. ·         دنیا زیباست؛وقتی برای عبور کردن باشد،زیباتر لست. ·         دوستی زیباست؛وقتی برایخدا باشد،زیباتراست. ·         علم زیباست؛اگرتوأم با عمل باشد،زیباتراست. ·         سخن زیباست؛وقتی صادقانه باشد،زیباتر است. ·         ایمان زیباست؛اگر با یقین همراه باشد،زیباتر است. ·         بخشش زیباست؛اگر با عشق قرین …

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس