معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

11- موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ، وهم و خيال و خيال بافي هاي بشری

11-  موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ، وهم و خيال و خيال بافي هاي بشری   نویسنده : دکتر محمد علی خالدیان   يكي ديگر از آفات معرفتي كه مانع رشد و سد معبر سالك است وهم و خيال و خيال بافي هاي بشری است، همان گونه كه مولانا مي گويد:          خفته آن باشد كه او از هر خيال            دارد اوميد و  كند با  او مقال           ديو را چون حور بيند او به خواب            پس ز شهوت ريزد او با …

»»»

10- موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ، مکر و فریب و عقل جزوی و نارس

10- موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ، مکر و فریب و عقل جزوی و نارس نویسنده : دکتر محمد علی خالدیان   يكي ديگر از آفات معرفتي كمال، مكر و فريب است. مكر هايي كه خلق به كار مي بندند، البته ناپسند است، اما مكر و سعي وقتي براي رهايي از قيود و تعلقات و به قصد ترك كردن فضول زخارف باشد، بجا و مناسب است و نبايد ناپسند تلقي شود.    اين كه انسان براي فرار از زنداني كه دنياي حسي است، نقب بزند …

»»»

9- موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ، ، تكيه بر حواس ظاهری

موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ، ، تكيه بر حواس ظاهری نویسنده : دکتر محمد علی خالدیان    مولانا در اين باره مي گويد:          پنبه اندر گوش حس دون کنید                 بند حس از چشم خود بیرون کنید         پنبه آن گوش سر گوش سرست               تا نگردد این کر آن باطن کرست (1/556-567) اهل سلوك عقيده دارند سالك نبايد در آن واحد و در يك زمان به دو نوع از احوال، مشغول باشد زيرا مادام كه مشغول به ظاهر است، به باطن نمي پردازد …

»»»

8 – موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ، حسادت و حسد

8 – موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ، حسادت و حسد نویسنده : دکتر محمد علی خالدیان یکی دیگر از آفات معرفتی کمال، حسد است. حسادت یکی از رذایل درونی و بیماری های روحی است و در تعریف آن گفته اند: تمنی زوال نعمه الغیر. شخص حسود آرزو دارد که فرد مورد نظر او نعمتی را از دست دهد و جز به از دست دادن نعمت او خشنود نمی گردد. امام محمد غزالی در این باره می گوید: «حسد صفتی است که منشأ آن …

»»»

7 – موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ،رها کردن اصول و چسبیدن به فروع

7 – موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ،رها کردن اصول و چسبیدن به فروع نویسنده: : دکتر محمد علی خالدیان یکی دیگر از موانع کمال، رها کردن مسما و اصل و چسبیدن به اسم و فرع است. نمودار این مورد منازعت آن چهار کس است به جهت انگور که به قول مولانا هر یک به نام دیگر فهم کرده بود. آن یکی از این جمع پارسی بود، گفت: این را به انگوری دهم، دیگری که عرب بود گفت: لا، من عنب نمی خواهم ای …

»»»

6- موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ،کینه توزی و شهرت طلبی

6- موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ،کینه توزی و شهرت طلبی نویسنده: : دکتر محمد علی خالدیان یکی دیگر از موانع معرفتی کمال، کینه و یا کینه توزی است. کسی که روحش در ورطه کینه توزی های وحشیانه سقوط کرده است، نمی تواند به مقام معرفت و کمال نایل آید، زیرا منبع و خاستگاه اصلی کینه، جهنم است و کسی که کینه ور و کین توز باشد، خود را جزئی از جهنم گردانیده است. مولوی در این باره می گوید:        کین مدار آنها …

»»»

5- موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ، فرافکنی و نسبت خود به دیگران

5- موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ، فرافکنی و نسبت خود به دیگران نویسنده : دکتر محمد علی خالدیان   یکی دیگر از موانع معرفتی کمال، فرافکنی است و آن نوعی مکانیسم دفاعی است که ما بخش های نامطلوب شخصیت خودمان را به دیگران نسبت می دهیم، یعنی آن چیزی که در واقع نمی دانیم خودمان داریم، می گوییم دیگری دارد و در مرحلۀ بعدی آنها را محکوم می کنیم تا منکر وجود آن عنصر در شخصیت خودمان شویم یا تپق فرویدی و آن …

»»»

موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ، حسد – 4

موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ،  حسد   – 4 نویسنده : دکتر محمد علی خالدیان یکی دیگر از آفات معرفتی کمال، حسد است. حسادت یکی از رذایل درونی و بیماری های روحی است و در تعریف آن گفته اند: تمنی زوال نعمه الغیر. شخص حسود آرزو دارد که فرد مورد نظر او نعمتی را از دست دهد و جز به از دست دادن نعمت او خشنود نمی گردد. امام محمد غزالی در این باره می گوید: «حسد صفتی است که منشأ آن احساس نقص …

»»»

موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ، نفاق -2

موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی ، نفاق -2 نویسنده : دکتر محمد علی خالدیان   یکی دیگر از آفات و موانع معرفتی کمال، نفاق است. نفاق یا منافق بودن، نفاق در لغت از نفق می آید که به معنی راه است، البته راه های مخفی و راههای پنهانی. درباره لغت «نافقاء» در کتب لغت، چنین آمده است: موش صحرایی وقتی سوراخ خودش را در صحرا می کند، برای نجات از دشمن دست به یک عمل احتیاطی می زند. یک در برای سوراخش باز می …

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس