معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

برخی از دیدگاه و نقطه نظرات مخالفین و منتقدین سروش

حسین امانیان    مخالفین و منتقدین سروش را باید به دو گروه عمده تقسیم نمود. اغلب مخالفین وی گروههای افراطی مذهبی از یک سو و مارکسیسم از سوی دیگر هستند که اندیشه های سروش را در قالب قشری گری و مبانی تفکر خود یکسره رد (نه نقد) می کنند. این عده بر این اعتقادند که اندیشه های سروش، ترویج کننده جدایی دین از سیاست و رواج لیبرالیسم است

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس