معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

نقش و مسئولیت های زنان در دیدگاه ما

نقش و مسئولیت های زنان در دیدگاه ما : صلاح الدین بهاء الدین / مترجم: عبدالعزیز سلیمی ما زنان را همچون انسانی مسئول و صاحب رسالت همسان با مردان نگاه می کنیم. اما ساختار جسمی و فیزیولوژی ویژه ی انسان ها، در مواردی به تفاوت میان تکالیف و مسئولیت های میان مردان، زنان، کودکان، بزرگتران و مادر و دختر و پدر و فرزند منجر می شود. اما وجود تفاوت میان مسئولیت ها به هیج وجه به معنای تفاوت در ارزش گذاری و برتری یکی بر …

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس