معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

لطیفه حسین الصولی؛ همسر امام حسن البناء، زنی دعوتگر و مجاهد

همسر امام حسن البناء شهید ( لطیفه حسین الصولی ) نمونه ای از یک زن پرهیزگار و ‏مجاهد   از طلوع صبح نجات بخش اسلام، زن مورد توجه خاص بوده. پیامبر بزرگوار به نیکویی در برابر ‏زنان ما را توصیه کرده است. یاران گرامی شان در رفتار و سلوک خود در تبعیت از سرور گرامی ‏شان چنان به زن ارج میگذاشتند و رفتار نیکو میکردند که، در همان عصر نسلی از زنان رسالتمند ‏ظهور کرد که در تاریخ اسلام از خود شاهکار های بر جای گذاشت.‏زن موجودی است که اگر به چیزی ایمان آورد و معتقد شد دیگر از تکالیف و زحمات در راه ‏عقیده آن باکی ندارد و آماده است هر خطر را قبول کند، او میخواهد اطرافیان خود را به عقیده ‏اش فرا خواند و قوی ترین عاطفه قلبی و پاکی نفس را در راه دعوت بکار بندد.‏

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس