معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

پلورالیسم برون دینی از دیدگاه اسلام

پلورالیسم برون دینی از دیدگاه اسلام نویسنده: کمال روحانی این که یک دین نسبت به سایر ادیان، کثرت نگر باشد و سایر ادیان را هم در قیاس با خودش واجد حقیقت بداند. با این توضیح مختصر می خواهیم بدانیم اسلام، نسبت به دیگر ادیان چه دیدگاه و نظری دارد: دکتر یوسف قرضاوی اندیشمند والا مقام جهان اسلام درباره ی کثرت گرایی دینی یا به دیگر سخن پلورالیسم برون دینی می فرماید: « کثرت گرایی دینی، واقعیتی انکار ناپذیر است؛ زیرا، خداوند انسان ها را در …

»»»
قالب وردپرس