چنین گفته است حسن البناء

  • زندگی نامه

    چنین گفته است حسن البناء

    چنین گفته است حسن البناء تدوین: عزیز صادقی «اخوان المسلمین حرکت پیوسته و پیشرفت گام به گام را ترجیح می دهد.» و این حرکت باید از سه مرحلۀ اساسی بگذرد: اول: آوازه گری و تبلیغ اندیشه های جنبش به توده های مردم. دوم: جذب و گزینش اعضا و آموزش کسانی که به سازمان پاسخ مساعد می دهند. اجرا، عمل و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا