معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

یک وجب فرهنگ

نویسنده: عبدالعزیز کرمی چای تلخ هنوز از گلویمان پایین نرفته بود ، در اتاقکی تاریک دوزانو  با هم کیپ شده بودیم و مو لای شانهیمان خفه می شد ، سکوت عجیبی در فضای اتاق موج می زد و خواب ،دهان را نیم متر باز می کرد و گوش نوای نفسها را می شمرد و لالای می کرد ، که ناگهان صدایی وحشتناک چرت همه را پاره کرد .حرف داخل اتاق بغلی بالا گرفت و ناخداگاه همه ی حواسها به داخل اتاق دیگر رفت و چشم در چشم گویندگان دوختیم.

»»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس