معماری
خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

انواع دعا، شرایط دعا و چگونگی استجابت دعا

tarbiat-akhlaq-tazkie

انواع دعا، شرایط دعا و چگونگی استجابت دعا نویسنده: محسن نیکخواه 1.ما برای اثر گذاری در امور دو نوع سبب داریم: سببی که تجربی است و از طریق مشاهده سببیت آن محرز گردیده است و سببی که خدادند آن را به عنوان سبب برای ما به رسمیت شناخته است که دعا جزو نوع دوم از اسباب است. 2.اگر در قرآن و سنت دقت کنیم هیچ دعایی با رعایت شرایط، رد نمی شود که آیه: “و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا …

»»»
قالب وردپرس