خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

هشدار دارالافتای مصر نسبت به افزایش موج اسلام هراسی در غرب

دارالافتا

هشدار دارالافتای مصر نسبت به افزایش موج اسلام هراسی در غرب دار الافتای مصر از افزایش موج اسلام هراسی و جنبش های خصمانه علیه اسلام و مسلمانان در غرب که آخرین آنها تظاهرات هجده هزار نفری شهر دریسدن آلمان بوده، هشدار داد. دارالافتای مصر با بیان این مطلب تاکید کرد: چنین جنبش هایی علیه اسلام و مسلمانان در درجه اول  به نفع ملت های غرب نیست زیرا نوعی تنش و انزجار در جامعه را موجب می شود که بر امنیت اجتماعی تاثیر سوء گذاشته و …

»»»