بیداری اسلامی

  • حرکت اسلامی و گروههای مختلف بیداری اسلامی

    حرکت اسلامی و گروههای مختلف بیداری اسلامی دکتر یوسف قرضاوی حرکت اسلامی باید در راه ایجاد وحدت میان همه گروههای اسلامی تلاش ورزد و هم جوانب بیداری اسلامی را دریک جبهه وصف واحد بسان دیواری پولادین گردهم آورد تا از این راه پیروزی اسلام صورت واقعی پیدا نماید ، و زمینۀ حاکمیت قوانین اسلامی بر تمامی شوون جامعه فراهم گردد و در برابر امواج دشمنیها و گرایشهای ضد دینی مقاومت کند ، و نقش مثبتی در شیوۀ صحیح مباحثات و…

    ادامه »»»
  • حرکت اسلامی و گفتگو با دیگران

    حرکت اسلامی و گفتگو با دیگران دکتر یوسف قرضاوی حرکت اسلامی باید در دام خود گرایی و حدیث نفس گرفتار نگردد ، بلکه بحث و گفتگو با دیگران را جزو برنامه آینده خود قرار دهد .کم نیستند نویسندگان و متفکرین مسلمانی که تنها برای خود می نویسند ، یعنی تنها افرادی را که در خط آنان حرکت می کنند و هم مسیر دعوت آنها هستند ، مورد خطاب قرار می دهند . آنها از محدوده مخاطب قرار می دهند .…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا