زندگی نامه

زندگینامۀ قاضی محمّد

 

 

 

زندگینامۀ قاضی محمّد

 

 

———————————————–

د رسال 1289 ه.ش از خانواده ی مشهور و خوشنام قاضی در شهرستان سابلاغ ( مهاباد کنونی ) فرزندی زاده شد که محمد نام گرفت . محمّد بعدها یکی از مشهورترین و محبوبترین چهره های تاریخ معاصر کردستان شد .

همه ی قبیله ی او عالمان دین بودند ؛ که از سالها پیش کار داوری و دادگستری بین مردم را بر عهده داشتند و به همین مناسبت لفظ  « قاضی » شهرت خانوادگیشان شده بود .

 

در سال 1209 ه.ش نیای بزرگ محمّد ، احمد قاضی مشهور به شیخ المشایخ ، رهبران طوایف و قبیله های مختلف منطقه را در محلی نزدیک شهر دیواندره جمع کرد و از آهنا خواست که دست در دست هم نهاده ، نیرویی شوند و در برابر بیگانگان و بویژه متجاوزان انگلیسی بپا خیزند . همچنین در راه برقراری نظم و امنیت دیارشان و پاسداری از حقوق و حیثیت مردم بکوشند .

 

در سال 1295 ه.ش قاضی فتاح پسر شیخ المشایخ ، در دفاع از شهر مهاباد رد مقابل هجوم روسها و ترکهای عثمانی نقش مهمی داشت و عاقبت هم جان بر سر آن نهاد و در همان سال به شهادت رسید .

 

پدر محمّد مشهور به قاضی علی نیز از مردان معتبر و اهل علم روزگار خود بود که به سال 1313 ه.ش وفات یافت ؛ و بالاخره عموی محمد یعنی سیف القضات ، دانشمندی فرزانه و شاعری توانا و مردی با همّت بود که در سال 1299 ه .ش سازمانی مخفی به نام « نهضت محمّد » تشکیل داد که با نهضت شیخ محمد خیابانی ( ولادت 1297 ، شهادت 1388 ه .ق ) در آذربایجان همکاری داشت . وی عاقبت به سال 1323 ه .ش در گذشت .

خانواده ی قاضی در ناحیه ی بوکان مالک چند روستا بودند که از عواید آنها گذران زندگی می کردند و در ازای ضاوت بین مردم و حل و فصل اختلافات بین ایشان ، چیزی نمی خواستند و چشم به اجر اخروی کارشان داشتند .

 

محمد تحت تربیت و مراقبت پدرش بزرگ شد و به مکتبخانه رفت و اندک اندک علوم اسلامی را فرا گرفت و چون به سن رشد رسید ، همگی او را به واسطه ی فضیلت های علمی و اخلاقیش می شناختند و دوست می داشتند ، جالب است بدانیم ، پیش از آنکه پدرش به وی اجازه ی قضاوت بدهد ، ریاست اداره ی معارف و اوقاف مهاباد راعهده دار بود .

 

محمد زمانی که رسماً قاضی شد و به امور مردم و حل اختلاف ایشان پرداخت ، به خوبی دقّت نظر ، حسن تدبیر و ذکاوت خود را نشان داد و بدین ترتیب هرچه می گذشت ، نفوذ معنوی و محبوبیتش فزونی می یافت .

 

منزل قاضی محمّد  پناهگاه کسانی بود که گرفتاری یا مشکلی داشتند و همواره در خانه اش به روی مسافران و مستمندان باز بود . وی در کار قضاوت بصیرت خاصی داشت ؛ با این وصف تا جوانب قضیه ای را موشکافانه بررسی نمی کرد ، رأی نمی داد . و چون نظر خود را اعلام می داشت ، بر اجرای آن پا فشاری می نمود . قاضی علاوه بر اطلاعات و علوم دینی ، در مسائل اجتماعی و اقتصادی و حتّی سیاسی نیز مردی آگاه بود و اظهار نظرهایش همواره نشان از علم و آگاهی و دقّت وی داشت .

 

اوایل دهه ی سوّم عمر قاضی محمّد بود که آتش جنگ جهانی دوّم شعله ور شد و کم کم دامنه ی آن تا خاورمیانه گسترش یافت . در نیمه های سال 1320 ه.ش ، ایران از شمال و جنوب به اشغال قوای روس و انگلیس درآمد . در این اوضاع و احوال ، بخش قابل توجهی از شمال کردستان به اشغال قوای روسی ردآمد و عملاٌ از کنترل و اختیار ارتش ایران خارج گشت . مردم شهرهای کردستان ، خصوصاً آنهایی که سن و سالی داشتند ، به خوبی خاطرات تلخ حضور روسها در جنگ جهانی اوّل و نیز ایامی را که عشایر و ایلات اطراف ، با سوء استفاده از ضعف و فتور دولت ، به شهرها هجوم می آوردند و دست به غارت و چپاول اموالشان می زدند ، به یاد داشتند . و در این میان قاضی محمّد به دلیل درایت و نفوذش ، بیشتر از هر کس دیگری احساس خطر و مسئولیت می کرد . از طرف دیگر در این زمان احساسات ناسیونالیستی مردم و بویژه جوانان به دلیل سابقه ی سالها فشار و تبعیض حکومت مرکزی ، به اوج خود رسیده بود و اگر به مدد رهبری معقول و نیرومند توجیه نمی شد ، خطرناک و مسأله ساز بود . همه ی اینها از جمله عواملی بودند که قاضی محمّد آن مرد آرام و متین و موقر را ، خواه ناخواه به صحنه ی یکی از سخت ترین و پر ماجراترین دوره های تاریخ ایران و کردستان کشانید و در رأس مسائل آن سامان قرار داد .

 

در کردستان به واقع اشغال شده توسط ارتش سرخ ، حرکت های ناسیونالیستی از هر گوشه و کنار به چشم می خورد و از طرف دیگر ناامنی منطقه و احتمال هجوم عشایر به شهرها روزافزون بود ؛ البته روسها نیز بی میل نبودند که با استفاده از همین نقطه ضعف ، توجیهی برای حضور خود بیابند و امنیت زیر سایه ی ارتش سرخ را به مردم ارزانی بخشند .

قاضی محمّد در اینجا دست به ادامی زد که به موجب آن تا پایان کارش با وجود همه ی بی نظمی ها و ناامنی ها حریم مردم کردستان آشوب زده بیش از هر جای دیگر ، محترم نگه داشته شد و از تعرض مصون ماند . وی با استفاده از سابقه ی دوستی و آشناییش با برخی از سران مقتدر ایلات و عشایر حفاظت از دو شهر مهاباد و بوکان را به ایشان واگذاشت و به این ترتیب نیروهایی را که بالقوه بزرگترین خطر برای امنیت و آسایش مردم بودند ، به بهترین نحو لا دادن شخصیت و مسئولیت به آنان ایشان رل به پاسداران بالفعل ، حریم همان مردم تبدیل کرد .

 

تشکیل « جمعیت ژ _ ک » (« ژ » و  « ک » دو حرف اوّل کلمات « ژیاندنه وه ی کوردستان » هستند که به معنی تجدید و احیای حیات کردستان می باشد . ) در شهریور ماه 1321 ه . ش از وقایع مهم این سالهاست .

 

اعضای اولیه ی این جمعیت ، بیشتر ملی گرای کُرد بودند که با حفظ معتقدات دینی و تأسی گرفتن از شعائر اسلامی ، برای اجرای عدالت و رفع محرومیت از قوم کُرد می کوشیدند ؛ که برای پیوستن به آن پیش از هر چیز می بایست غسل کرده و در اثبات وفاداری خود به قرآن سوگند بخورند .

 

هر چند قاضی محمّد هرگز به عضویت در این جمع در نیامد ، امّا همواره آن را تأیید و حمایت می کرد ؛ زیرا از نظر وی یکی از نقاط قوّت ژ _ کاف ، توجیه و یکسو کردن نیروهایی بود که اگر پراکنده می ماندند ، احتمال حرکات ناسیونالیستی فردی و غالباً افراطی از سوی آنان بسیار بود . در عمل نیز همانطور شد و قاضی به خوبی از عهده ی نظارت و هدایت این جمعیت پر انرژی و در حال تزاید برآمد .

 

 

تلاشهای سیاسی و فرهنگی روسها در آذربایجان و کردستان ، همزمان با حضور ارتش سرخ ، در جهت دستیابی به نفت شمال ، الحاق بخشی از خاک ایران به شوروی و بسط و توسعه ی کمونیزم در آنجا ادامه داشت ، از جمله این برنامه ها دوبار دعوت از شخصیّت های سرشناس کُرد در فاصله ی سالهای 1320 و 1324 ه . ش برای سفر به باکو بود . هر چند در ترکیب این دو هیأت تفاوتهای اساسی دیده می شد ؛ اما هر دو با مطمخ نظر باقرف ، توجه دادن مهمانان کُرد ،خصوصاً قاضی محمّد _ که هر دو بار سرپرستی هیأت را به عهده داشت _ به این موضوع بود که ؛ روسها علاقه دارند که کردستان به آذربایجان بزرگ نزدیکتر باشد . آنها در واقع کردستان را مانند آذربایجان جز برای خود نمی خواستند و جز به چشم یک کالا به مردم و خاک آن نمی نگریستند ؛ امّا متأسفانه زمانی قاضی و یارانش این را دریافتند که بسیار دیر شده بود . در هر حال ، قاضی محمّد و هیأت همراهش ، نتایج سفر دوم به باکو را امیدوار کننده توصیف کردند .

 

از نتایج مهم این سفر ، تشکیل حزب دمکرات کردستان به پیشنهاد باقروف ، و ادغام جمعیت « ژ _ کاف » در آن حزب بود ، که با این کار تشکیلات حزب صورت علنی گرفت و برای قبول مسئولیتهای آینده آماده شد .

سرانجام قاضی محمّد پس از سری اقدامات سیاسی و ارسال نمایندگانی به تبریز و بحث با صاحبنظران روسی ، صبح روز دوِم بهمن ماه سال 1324 ه . ق ، در میدان « چوار چرا » یا چهار چراغ مهاباد در حالی که جمعیّت زیادی گرد آمده بودند ، جمهوری خود مختاری کردستان را اعلام کرد .

 

روش قاضی در اداره ی امور ، مانند همیشه بر احترام به افکار عمومی و دادن ارزش و شخصیت به مردم استوار بود . و بنا بر آنچه ساکنان بومی و همچنین خارجیانی که آن زمان از مهاباد دیدن کرده اند ، نقل می کنند ، هیچ گونه نظام پلیسی و اعمال فشاری از سوی حکومت ، شبیه آنچه که در تبریز جریان داشت ، در مهاباد به چشم نمی خورد . پلیس مخفی که جزء لاینفک و از ارکان استخوان بندی حکومت آذربایجان بود ، در مهاباد وجود نداشت ، سروان آرشی روزولت ، معاون وابسته ی نظامی آمریکا در تهران ، که در پاییز 1325 از مهاباد دیدن کرده است ، تعجب و حیرت خود را از وضعیت حاکم در آنجا پنهان نکرده و همان جا به قاضی محمّد اظهار می دارد که شکل حکومت و فضای آکنده از محبت و احترام و اعتمادی که در کردستان حاکم است ، به هیچ وجه قابل مقایسه با نظام کمونیستی آذربایجان نیست و وی  از این اختلاف بنیادین سخت در شگفت مانده بود .

نکته ی قابل توجه دیگر در حکومت قاضی محمّد ، نفوذ و دخالت به مراتب کمتر روسها در کردستان است . قاضی هیچ گاه در اعتقادات راسخ خود تردید نکرد و نسبت به ادای فرایض دینی خود در هر شرایطی ، هرگز تعلل نورزید . تا آنجا که در وسط یکی از جلسات بحث و گفتگو در باکو با حضور میر جعفر باقروف ، وی جلسه را برای ادای نماز مدتی ترک می کند .

 

در مهاباد نیز هیچ رنگی از گجرایش حکومت به سوی کمونیزم به چشم نمی خورد . مالکیت افراد بر اموالشان محترم شمرده می شد و احترام به شعائر اسلامی در صدر مسائلی بود که قاضی و یارانش تعقیب می کردند . خود قاضی محمّد عمامه ی سفیدش را غالباً بر سر داشت و حتی روز اعلام جمهوری خودمختار نیز با اینکه لباس نظامی به تن کرده بود ، آن را فرو نگذاشت .

ویلیام ایگلتون در کتاب جمهوری مهاباد ، بارها تحت تأثیر شخصیت قاضی محمّد  قرار گرفته و وی ار ستوده است . در جایی می گوید : حقیقت این است که رد سایه ی عدالتخواهی قاضی محمّد بود که هرگونه درستکاری و نیک اندیشی متجلی می شد . وی از خلق و خویی عالی بهره مند بود و هرگز از قدرت و نفوذ خود سوء استفاده نکرد .

 

به هر جهت ، عمر جمهوری خودمختار کردستان چندان نپایید ؛ زیرا معادلات سیاسی و اقتصادی در جهتی پیش می رفت که بار دیگر حکومت شاه ایران ثبات و استواری گذشته را بیابد و بتواند جنبش های آزادیخواهانه و ضد استعماری را سرکوب کند .

 

سفر قوام السلطنه ، نخست وزیر ایران به شوروی و عقد وامضای قرارداد معروف سه ماده ای با وزیر خارجه ی شوروی ، مقدمات خروج ارتش سرخ از شمال غرب ایران را فراهم کرد، پس از یک سال و اندی ارتش سرخ با فرمان مسکو ، سریعا به تخلیه ی اراضی اشغال شده پرداخت و علاوه بر کردستان ، حکومت دست پرورده ی خود در آذربایجان را به امید امتیاز استخراج نفت شمال ، رها کرد و به شاه سپرد .

 

در این شرایط سخت و پر مخاطره ، قاضی محمّد چه کرد ؟  

 

وی در مهاباد ماند و حتی تمام تلاش خود را به کار بست تا هر چه زودتر و پیش از آنکه آشوبهای داخلی حاصل از دلسردی برخی ایلات و عشایر نسبت به اوضاع آینده ، جدّی و خطرساز شود ، ارتش اوضاع را به دست بگیرد .

جعفر پیشه وری رهبر فرقه ی آذربایجان ، پیش از آنکه به شوروی بگریزد ، با قاضی محمّد تماس گرفت و وی را زا تصمیم خود مطلع ساخت و پیشنهاد کرد که قاضی هم هر چه زودتر از معرکه دور شود . قاضی محمّد قاطعانه پیشنهاد وی را رد کرد و پاسخ داد :  من در میان مردم و ملتم خواهم ماند . در مهاباد به دعوت مسئولین حزب دمکرات ، جمعی از سران گرد آمدند و در مورد چگونگی فرارشان به مشورت نشستند . این عده پس از آنکه اتفاق نظر یافتند که دیگر جای ماندن نیست ، غروب روز بیست و سوم آذر ماه در منزل قاضی اجتماع کردند و با اصرار از او خواستند که همراهشان باشد . او از تصمیم آنها حمایت کرد و اجازه داد که هرچه لازم دارند با خود ببرند ؛ اما گفت : من با شما نمی آیم و مردم را تنها نمی گذارم ، زیرا حکومت مرکزی به زودی با خشم و کینه باز خواهد گشت و اگر مرا نیابد ، آنرا بر سر مردم خواهد ریخت ؛ اما اگر من باشم با مردم کاری نخواهد داشت . به علاوه اگر بمانم می توانم ترتیبی دهم که مردم شهرها از تعرض برخی عشایر فرصت طلب نیز مصون بمانند . من سوگند خورده ام که در سخت ترین شرایط در کنار مردم بمانم و تا جایی که در توان دارم از آنان حمایت کنم . امروز برای مردم از سخت ترین روزها و برای من از بزرگترین آزمونهاست .

 

بلاخره با پادرمیانی ها و دخالت های قاضی و هشدارهای مکرر به سران ارتش که در صورت هر گونه سوء قصد و هتک حرمت مردم بوسیله ی ارتش بازرانی ها وارد معرکه خواهند شد ، در روز بیست و ششم آذر 1325  ارتش بدون هیچ خونریزی و برخوردی وارد مهاباد شد و کنترل شهر را به دست گرفت .

 

در این موقعیت مُلا مصطفی بارزانی با شتاب خود را به مهاباد رساند و از قاضی خواست ، اکنون که ارتش امنیت مردم را ضمانت کرده است ، موافقت کند تا او را از مهلکه برهاند و تضمین کرد که خود شخصاً وی را به مرز عراق برساند . اما پس از بحث های زیاد ، قاضی با همان صلابت همیشگی خود پاسخ منفی داد و حاضر نشد به نجات خود بیاندیشد .

 

ارزش اقدامات حکیمانه ی قاضی زمانی بیشتر روشن می شود ، که نظری بر وضعیت آذربایجان هنگام ورود ارتش به آنجا بیاندازیم ؛ نظامیان پیش از ورود به شهر ، سه روز در دهکده ای به نام « باسمنج » از حوالی تبریز ، اتراق کردند و دست اشرار و مأموران مخفی و غارتگران را باز گذاشتند تا با شهر و شهروندان هر چه خواستند، بکنند . در مدت این سه روز تبریز را حمامی از خون فراگرفت . بسیاری از مردان را کشاتند و به زنان تجاوز کردند و اموال مردم را به غارت بردند و خانه ها را به آتش کشیدند . و هنگامی که ارتش وارد شهر شد ، به تکمیل جنایات پرداخت .

 

باری ، قاضی محمّد با ماندنش ، از طرفی بهانه ای به دست ارتش نداد و از طرف دیگر با درایت و هوشیاری خاص خود و به مدد وجود بارزانیان ، تا لحظه ی آخر سرلشکر همایونی را در حالت خوف و رجا باقی گذاشت و کاری کرد که او و دیگر فرماندهان هیچ گاه به خود اجازه ی توهین به مردم را ندادند و حتّی چند روز پس از ورود ارتش به شهر مهاباد و تغییر اوضاع ، قاضی محمّد همچنان در دفتر کار خود حاضر می شد .

 

با گذشت زمان و پس از آنکه منطقه بطور کامل در کنترل قوای نظامی در آمد ، دستور بازداشت قاضی محمّد از مرکز رسید و به نحوی محترمانه او را در ساختمان ستاد ارتش زندانی کردند . و در طول این بازداشت _ که چند ماه طول کشید _ خانواده ی قاضی می توانستند با وی ملاقات کنند و مأموران رفتار زننده ای از خود بروز نمی دادند .  

 

در اواخر دیماه سال 1325 ه . ش محاکمه ی قاضی محمّد و عموزاده اش محمد حسین سیف قاضی در یک دادگاع نظامی آغاز شد . به اصرار دادستان سرهنگ فیروزی ، برادر قاضی محمد یعنی ابوالقاسم صدر قاضی نیز _ که در تهران مشغول مداکره با قوام بود _ به مهاباد احضار گردید و دادگاه در واقع برای محاکمه ی هر سه تن به کار خود ادامه داد .

 

به دلیل غیر علنی بودن دادگاه ، اطلاع دقیقی از چگونگی محاکمات و دفاعیات در دست نیست ( انشاءالله بزودی اسرار محاکمه ی قاضی را هم در سایت خواهیم گذاشت .) همانقدر می دانیم که پس از سه شبانه روز شور و مشورت دادگاه در روز دوم بهمن ماه سال 1325 ، با صدور حکم اعدام برای هر سه نفر به کار خود پایان داد ؛ اما بررسی مجدد و صدور رأی نهایی ، کلیه ی پرونده ها به تهران انتقال داده شد . در این فاصله قوام _ نخست وزیر وقت _ با سفارت شوروی در تماس بود و در واقع برایث اعدام قاضی محمّد و یارانش از آن دولت کسب اجازه می کرد . از طرف دیگر تأخیر در پاسخ نهایی تهران ، سرلشکر همایونی را نگران کرد ، لذا او به سرهنگ فیروزی مأموریت داد تا هر چه سریعتر به تهران رفته ، کسب خبر کند و علت تردید و تأخیر مرکز را جویا شود . در آنجا متوجه شد که کل پرونده و رأی نهائی دادگاه نزد نخست وزیر است و باید مدتی صبر کنند و شتاب جایز نیست .

 

سرانجام روسها آخرین نقاب را از روی خود برداشتند و به درخواست قوام پاسخ مثبت دادند و به این ترتیب دست نظامیان برای انجام کار دلخواهشان باز گذاشته شد ؛ اما در عین حال به آنها اعلام شد که لازم است دادگاه دیگری تحت عنوان فرجام تشکیل دهند و محاکمه ها را تجدید کنند .

 

در یکی از اولین روزهای فروردین اسل 1326 ه . ش اتوبوسی که حامل جمعی از افسران ارشد بود ، از تبریز به جانب مهاباد حرکت کرد . این افراد مطابق دستور رسیده از مرکز ، مأموریت داشتند که قاضی محمّد ، ابوالقاسم صدر قاضی و محمد حسین سیف قاضی را در یک دادگاه نظامی تجدید محاکمه کنند . هر چند از حکمی که باید صادر می کردند اطلاع داشتند .

ایشان با رسیدن به مهاباد کار خود را شروع کردند و همواره با مرکز در تماس بودند و آنچه ستاد ارتش به ایشان دیکته می کرد انجام می دادند . با تمام اینها دفاعیات قاضی محمّد چنان حکایت از ایمان ثبات و شهامت او داشته است که حتّی افسران مأمور محاکمه اش تحت تأثیر قرار گرفته اند . وی پیش از هر چیز عدم صلاحیت دادگاه را گوشزد می کند و سپس توضیح می دهد که با وجود امکانات فراوانی که برای فرار داشته است و با علم به اینکه اگر بماند اعدام خواهد شد ، اما مانده و مرگ با افتخار در کنار ملت و در خاک وطنش را بر فرار ترجیح داده است ، چون مرگ چیزی نیست که وی را به هراس اندازد .

قاضی محمّد در پاسخ به بخشی از کیفر خواست که او را متهم به آشوبگری ، تجزیه طلبی و خیانت کرده بود ، چنین می گوید : در شرایطی که بیگانگان در هر نقطه از خاک ایران و حتی در تهران هر طور می خواستند تصمیم می گرفتند و هر چه می خواستند بر سر مردم می آوردند ، کدام عقل سلیم کار ما را که برقراری امنیت و حفظ جان و مال و آبروی مردم و رفع آشوب و بقرادر کشی بود ، محکوم می کند ؟ با مراجعه با آمار در خواهید یافت که شمار تلفات مردم و نظامیان ، موارد ارتکاب مردم به جرم و جنایت و حتی دست اندازی بیگانگان اشغالگر ، در این بخش از کردستان به مراتب از هر جای دیگر ایران و منجمله تهران کمتر بوده است . شما با استناد به کدام مدارک ما را تجزیه طلب می نامید ؟ مطلوب ما کردستانی است آباد و آزاد به عنوان بخشی از ایران آباد و آزاد .

 

محاکمه به پایان رسید و دادگاه فرمایشی نتیجه ی کار خود را به تهران گزارش داد . پانزده ساعت بعد دستور مرکز مبنی بر اجرای بلادرنگ اعدام دریافت شد .

 

در نخستین ساعات بامداد روز یازدهم فروردین سال 1326 ه . ش حکم صادره به اطلاع قاضی محمّد رسید . وی با متانت چند جمله ای را به عنوان وصیت نوشت و ضمن آن از ورثه ی خود خواست که از محل اموالش مدرسه ای بسازند و در وصیت نامه ای جداگانه که برای ملت کُرد نگاشت ، ایشان را به اتحاد و همدلی فرا خواند . سپس اجازه خواست تا وضو بگیرد و نماز بگزارد . پس از آن در حالی که دو افسر او را همراهی می کردند ، آرام و مطمئن و مثل همیشه با صلابت و آرامشی مؤمنانه ، بر سر دار رفت و تاج پر ارج شهادت بر سر نهاد .

 

سحر گاه آن روز هنگامی که مردم از خواب دوشینه برخاستند ، میدان « چوار چرا » را در حالی دیدند که سه جنازه را در آغوش خود گرفته بود .

———————————————————–

 منبع : روحانی _ بابا مردوخ  ، تاریخ مشاهیر کرد ( جلد سوّم )  ، انتشارات سروش چاپ دوّم 1382

 

ایشان هم از این منابع بهره گرفته اند :

1 – جمهوری کردستان ، نوشته ی ویلیام ایگلتون جونیر ، ترجمه ی سید محمدصمدی

2 – کورد له سه د ه ی 19و20 ، نوشته ی کریس کوچیرا ، ترجمه ی محمد ریانی

3 – قیام افسران خراسان ، نوشته ی ابوالحسن تفرشیان

4 – روزنامه ی مرد امروز ، سال پنجم ، شماره 107

5 – کُرد و کردستان ، نوشته ی واسیلی نیکیتین ، ترجمه ی محمد قاضی

6 – چیشتی مجیور ، زندگینامه ی استاد عبدالرحمن شرفکندی « هه ژار » به قلم خودش .

 

 

{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"\u06f1\u06f3\u06f8\u06f5-\u06f5-\u06f3 \u06f0\u06f8:\u06f0\u06f0:\u06f2\u06f3 +\u06f0\u06f3:\u06f3\u06f0","datePublished":"\u06f1\u06f3\u06f8\u06f5-\u06f5-\u06f3 \u06f0\u06f8:\u06f0\u06f0:\u06f2\u06f3 +\u06f0\u06f3:\u06f3\u06f0","dateModified":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f1-\u06f8-\u06f2\u06f0 \u06f1\u06f1:\u06f3\u06f5:\u06f1\u06f2 +\u06f0\u06f3:\u06f3\u06f0","headline":"\u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc\u0646\u0627\u0645\u06c0 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f","name":"\u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc\u0646\u0627\u0645\u06c0 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f","keywords":[],"url":"http:\/\/eslahe.com\/101\/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%80-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%91%d8%af","description":"\u00a0\u00a0\u00a0\u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc\u0646\u0627\u0645\u06c0 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u00a0\u00a0-----------------------------------------------\u062f \u0631\u0633\u0627\u0644 1289 \u0647.\u0634 \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u06cc \u0645\u0634\u0647\u0648\u0631 \u0648 \u062e\u0648\u0634\u0646\u0627\u0645 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0628\u0644\u0627\u063a ( \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u06a9\u0646\u0648\u0646\u06cc ) \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0646\u0627\u0645 \u06af\u0631\u0641\u062a . \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0628\u0639\u062f","copyrightYear":"\u06f1\u06f3\u06f8\u06f5","articleSection":"\u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0646\u0627\u0645\u0647","articleBody":"\u00a0\u00a0\u00a0\u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc\u0646\u0627\u0645\u06c0 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u00a0\u00a0-----------------------------------------------\u062f \u0631\u0633\u0627\u0644 1289 \u0647.\u0634 \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u06cc \u0645\u0634\u0647\u0648\u0631 \u0648 \u062e\u0648\u0634\u0646\u0627\u0645 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0628\u0644\u0627\u063a ( \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u06a9\u0646\u0648\u0646\u06cc ) \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0646\u0627\u0645 \u06af\u0631\u0641\u062a . \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0628\u0639\u062f\u0647\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0634\u0647\u0648\u0631\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u062d\u0628\u0648\u0628\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0686\u0647\u0631\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0645\u0639\u0627\u0635\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u062f . \u0647\u0645\u0647 \u06cc \u0642\u0628\u06cc\u0644\u0647 \u06cc \u0627\u0648 \u0639\u0627\u0644\u0645\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u0646 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u061b \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644\u0647\u0627 \u067e\u06cc\u0634 \u06a9\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0648 \u062f\u0627\u062f\u06af\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0628\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0627 \u0628\u0631 \u0639\u0647\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0644\u0641\u0638\u00a0 \u00ab \u0642\u0627\u0636\u06cc \u00bb \u0634\u0647\u0631\u062a \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u06af\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f . \u00a0\u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 1209 \u0647.\u0634 \u0646\u06cc\u0627\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u060c \u0627\u062d\u0645\u062f \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u0634\u0647\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0634\u06cc\u062e \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u06cc\u062e \u060c \u0631\u0647\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0637\u0648\u0627\u06cc\u0641 \u0648 \u0642\u0628\u06cc\u0644\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644\u06cc \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0634\u0647\u0631 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0646\u062f\u0631\u0647 \u062c\u0645\u0639 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0622\u0647\u0646\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a \u0647\u0645 \u0646\u0647\u0627\u062f\u0647 \u060c \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0628\u06cc\u06af\u0627\u0646\u06af\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0645\u062a\u062c\u0627\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc \u0628\u067e\u0627 \u062e\u06cc\u0632\u0646\u062f . \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647 \u0628\u0631\u0642\u0631\u0627\u0631\u06cc \u0646\u0638\u0645 \u0648 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u062f\u06cc\u0627\u0631\u0634\u0627\u0646 \u0648 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0648 \u062d\u06cc\u062b\u06cc\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u06a9\u0648\u0634\u0646\u062f . \u00a0\u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 1295 \u0647.\u0634 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0641\u062a\u0627\u062d \u067e\u0633\u0631 \u0634\u06cc\u062e \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u06cc\u062e \u060c \u062f\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0631 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0631\u062f \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0647\u062c\u0648\u0645 \u0631\u0648\u0633\u0647\u0627 \u0648 \u062a\u0631\u06a9\u0647\u0627\u06cc \u0639\u062b\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0646\u0642\u0634 \u0645\u0647\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u0639\u0627\u0642\u0628\u062a \u0647\u0645 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0631 \u0633\u0631 \u0622\u0646 \u0646\u0647\u0627\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0647\u0645\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f . \u00a0\u067e\u062f\u0631 \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0645\u0634\u0647\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0639\u0644\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0645\u0639\u062a\u0628\u0631 \u0648 \u0627\u0647\u0644 \u0639\u0644\u0645 \u0631\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u0627\u0644 1313 \u0647.\u0634 \u0648\u0641\u0627\u062a \u06cc\u0627\u0641\u062a \u061b \u0648 \u0628\u0627\u0644\u0627\u062e\u0631\u0647 \u0639\u0645\u0648\u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f \u06cc\u0639\u0646\u06cc \u0633\u06cc\u0641 \u0627\u0644\u0642\u0636\u0627\u062a \u060c \u062f\u0627\u0646\u0634\u0645\u0646\u062f\u06cc \u0641\u0631\u0632\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u0634\u0627\u0639\u0631\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627 \u0648 \u0645\u0631\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u0645\u0651\u062a \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 1299 \u0647 .\u0634 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0645\u062e\u0641\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0645 \u00ab \u0646\u0647\u0636\u062a \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u00bb \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0646\u0647\u0636\u062a \u0634\u06cc\u062e \u0645\u062d\u0645\u062f \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u06cc ( \u0648\u0644\u0627\u062f\u062a 1297 \u060c \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a 1388 \u0647 .\u0642 ) \u062f\u0631 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a . \u0648\u06cc \u0639\u0627\u0642\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0633\u0627\u0644 1323 \u0647 .\u0634 \u062f\u0631 \u06af\u0630\u0634\u062a . \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u06cc \u0642\u0627\u0636\u06cc \u062f\u0631 \u0646\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u06cc \u0628\u0648\u06a9\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0644\u06a9 \u0686\u0646\u062f \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0639\u0648\u0627\u06cc\u062f \u0622\u0646\u0647\u0627 \u06af\u0630\u0631\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0627\u0632\u0627\u06cc \u0636\u0627\u0648\u062a \u0628\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u062d\u0644 \u0648 \u0641\u0635\u0644 \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u060c \u0686\u06cc\u0632\u06cc \u0646\u0645\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0686\u0634\u0645 \u0628\u0647 \u0627\u062c\u0631 \u0627\u062e\u0631\u0648\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f . \u00a0\u0645\u062d\u0645\u062f \u062a\u062d\u062a \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a \u0648 \u0645\u0631\u0627\u0642\u0628\u062a \u067e\u062f\u0631\u0634 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0634\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0645\u06a9\u062a\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0641\u062a \u0648 \u0627\u0646\u062f\u06a9 \u0627\u0646\u062f\u06a9 \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u0641\u0631\u0627 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0686\u0648\u0646 \u0628\u0647 \u0633\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0631\u0633\u06cc\u062f \u060c \u0647\u0645\u06af\u06cc \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0648\u0627\u0633\u0637\u0647 \u06cc \u0641\u0636\u06cc\u0644\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0648 \u0627\u062e\u0644\u0627\u0642\u06cc\u0634 \u0645\u06cc \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0648\u0633\u062a \u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f \u060c \u062c\u0627\u0644\u0628 \u0627\u0633\u062a \u0628\u062f\u0627\u0646\u06cc\u0645 \u060c \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u06a9\u0647 \u067e\u062f\u0631\u0634 \u0628\u0647 \u0648\u06cc \u0627\u062c\u0627\u0632\u0647 \u06cc \u0642\u0636\u0627\u0648\u062a \u0628\u062f\u0647\u062f \u060c \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06cc \u0645\u0639\u0627\u0631\u0641 \u0648 \u0627\u0648\u0642\u0627\u0641 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0631\u0627\u0639\u0647\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0631 \u0628\u0648\u062f . \u00a0\u0645\u062d\u0645\u062f \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0631\u0633\u0645\u0627\u064b \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0634\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u062d\u0644 \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u060c \u0628\u0647 \u062e\u0648\u0628\u06cc \u062f\u0642\u0651\u062a \u0646\u0638\u0631 \u060c \u062d\u0633\u0646 \u062a\u062f\u0628\u06cc\u0631 \u0648 \u0630\u06a9\u0627\u0648\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f \u0648 \u0628\u062f\u06cc\u0646 \u062a\u0631\u062a\u06cc\u0628 \u0647\u0631\u0686\u0647 \u0645\u06cc \u06af\u0630\u0634\u062a \u060c \u0646\u0641\u0648\u0630 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0648 \u0645\u062d\u0628\u0648\u0628\u06cc\u062a\u0634 \u0641\u0632\u0648\u0646\u06cc \u0645\u06cc \u06cc\u0627\u0641\u062a . \u00a0\u0645\u0646\u0632\u0644 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f\u00a0 \u067e\u0646\u0627\u0647\u06af\u0627\u0647 \u06a9\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0627\u0631\u06cc \u06cc\u0627 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0645\u0648\u0627\u0631\u0647 \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0634 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0633\u062a\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632 \u0628\u0648\u062f . \u0648\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0631 \u0642\u0636\u0627\u0648\u062a \u0628\u0635\u06cc\u0631\u062a \u062e\u0627\u0635\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a \u061b \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u0635\u0641 \u062a\u0627 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0628 \u0642\u0636\u06cc\u0647 \u0627\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u0627\u0641\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0646\u0645\u06cc \u06a9\u0631\u062f \u060c \u0631\u0623\u06cc \u0646\u0645\u06cc \u062f\u0627\u062f . \u0648 \u0686\u0648\u0646 \u0646\u0638\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a \u060c \u0628\u0631 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u067e\u0627 \u0641\u0634\u0627\u0631\u06cc \u0645\u06cc \u0646\u0645\u0648\u062f . \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0648 \u0639\u0644\u0648\u0645 \u062f\u06cc\u0646\u06cc \u060c \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0648 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u062d\u062a\u0651\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u0645\u0631\u062f\u06cc \u0622\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0648\u062f \u0648 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631 \u0646\u0638\u0631\u0647\u0627\u06cc\u0634 \u0647\u0645\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0639\u0644\u0645 \u0648 \u0622\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0648 \u062f\u0642\u0651\u062a \u0648\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a . \u00a0\u0627\u0648\u0627\u06cc\u0644 \u062f\u0647\u0647 \u06cc \u0633\u0648\u0651\u0645 \u0639\u0645\u0631 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0622\u062a\u0634 \u062c\u0646\u06af \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0648\u0651\u0645 \u0634\u0639\u0644\u0647 \u0648\u0631 \u0634\u062f \u0648 \u06a9\u0645 \u06a9\u0645 \u062f\u0627\u0645\u0646\u0647 \u06cc \u0622\u0646 \u062a\u0627 \u062e\u0627\u0648\u0631\u0645\u06cc\u0627\u0646\u0647 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a . \u062f\u0631 \u0646\u06cc\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0644 1320 \u0647.\u0634 \u060c \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0648 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0628\u0647 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644 \u0642\u0648\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0633 \u0648 \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633 \u062f\u0631\u0622\u0645\u062f . \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0648\u0636\u0627\u0639 \u0648 \u0627\u062d\u0648\u0627\u0644 \u060c \u0628\u062e\u0634 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u0648\u062c\u0647\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644 \u0642\u0648\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0633\u06cc \u0631\u062f\u0622\u0645\u062f \u0648 \u0639\u0645\u0644\u0627\u064c \u0627\u0632 \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0648 \u0627\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0631\u062c \u06af\u0634\u062a . \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u060c \u062e\u0635\u0648\u0635\u0627\u064b \u0622\u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0633\u0646 \u0648 \u0633\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f \u060c \u0628\u0647 \u062e\u0648\u0628\u06cc \u062e\u0627\u0637\u0631\u0627\u062a \u062a\u0644\u062e \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0631\u0648\u0633\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0648\u0651\u0644 \u0648 \u0646\u06cc\u0632 \u0627\u06cc\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u0648 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u062a \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u060c \u0628\u0627 \u0633\u0648\u0621 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0636\u0639\u0641 \u0648 \u0641\u062a\u0648\u0631 \u062f\u0648\u0644\u062a \u060c \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627 \u0647\u062c\u0648\u0645 \u0645\u06cc \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0633\u062a \u0628\u0647 \u063a\u0627\u0631\u062a \u0648 \u0686\u067e\u0627\u0648\u0644 \u0627\u0645\u0648\u0627\u0644\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u0632\u062f\u0646\u062f \u060c \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f . \u0648 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u062f\u0631\u0627\u06cc\u062a \u0648 \u0646\u0641\u0648\u0630\u0634 \u060c \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0647\u0631 \u06a9\u0633 \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u062e\u0637\u0631 \u0648 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a \u0645\u06cc \u06a9\u0631\u062f . \u0627\u0632 \u0637\u0631\u0641 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633\u0627\u062a \u0646\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646\u0627\u0644\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0698\u0647 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u06cc \u0633\u0627\u0644\u0647\u0627 \u0641\u0634\u0627\u0631 \u0648 \u062a\u0628\u0639\u06cc\u0636 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u060c \u0628\u0647 \u0627\u0648\u062c \u062e\u0648\u062f \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u0648 \u0627\u06af\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062f \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u0645\u0639\u0642\u0648\u0644 \u0648 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0645\u0646\u062f \u062a\u0648\u062c\u06cc\u0647 \u0646\u0645\u06cc \u0634\u062f \u060c \u062e\u0637\u0631\u0646\u0627\u06a9 \u0648 \u0645\u0633\u0623\u0644\u0647 \u0633\u0627\u0632 \u0628\u0648\u062f . \u0647\u0645\u0647 \u06cc \u0627\u06cc\u0646\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0622\u0646 \u0645\u0631\u062f \u0622\u0631\u0627\u0645 \u0648 \u0645\u062a\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u0648\u0642\u0631 \u0631\u0627 \u060c \u062e\u0648\u0627\u0647 \u0646\u0627\u062e\u0648\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u0635\u062d\u0646\u0647 \u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u062e\u062a \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0648 \u067e\u0631 \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0627\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0631\u0623\u0633 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0622\u0646 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f . \u00a0\u062f\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0633\u0631\u062e \u060c \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0646\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646\u0627\u0644\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0631 \u06af\u0648\u0634\u0647 \u0648 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0686\u0634\u0645 \u0645\u06cc \u062e\u0648\u0631\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0637\u0631\u0641 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0646\u0627\u0627\u0645\u0646\u06cc \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u0647\u062c\u0648\u0645 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627 \u0631\u0648\u0632\u0627\u0641\u0632\u0648\u0646 \u0628\u0648\u062f \u061b \u0627\u0644\u0628\u062a\u0647 \u0631\u0648\u0633\u0647\u0627 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u06cc \u0645\u06cc\u0644 \u0646\u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u0642\u0637\u0647 \u0636\u0639\u0641 \u060c \u062a\u0648\u062c\u06cc\u0647\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0628\u06cc\u0627\u0628\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0632\u06cc\u0631 \u0633\u0627\u06cc\u0647 \u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0633\u0631\u062e \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0631\u0632\u0627\u0646\u06cc \u0628\u062e\u0634\u0646\u062f . \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 \u062f\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0627\u062f\u0627\u0645\u06cc \u0632\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0622\u0646 \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u0634 \u2013 \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0647\u0645\u0647 \u06cc \u0628\u06cc \u0646\u0638\u0645\u06cc \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0627\u0627\u0645\u0646\u06cc \u0647\u0627 \u2013 \u062d\u0631\u06cc\u0645 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0622\u0634\u0648\u0628 \u0632\u062f\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0647\u0631 \u062c\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u060c \u0645\u062d\u062a\u0631\u0645 \u0646\u06af\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u062a\u0639\u0631\u0636 \u0645\u0635\u0648\u0646 \u0645\u0627\u0646\u062f . \u0648\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u06cc \u062f\u0648\u0633\u062a\u06cc \u0648 \u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc\u0634 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0642\u062a\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u062a \u0648 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0627\u0632 \u062f\u0648 \u0634\u0647\u0631 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0648 \u0628\u0648\u06a9\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0648\u0627\u06af\u0630\u0627\u0634\u062a \u0648 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0631\u062a\u06cc\u0628 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0642\u0648\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062e\u0637\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0648 \u0622\u0633\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u060c \u0628\u0647 \u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0646\u062d\u0648 \u0644\u0627 \u062f\u0627\u062f\u0646 \u0634\u062e\u0635\u06cc\u062a \u0648 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a \u0628\u0647 \u0622\u0646\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0644 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0644\u0641\u0639\u0644 \u060c \u062d\u0631\u06cc\u0645 \u0647\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u06a9\u0631\u062f . \u00a0\u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u00ab \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0698 _ \u06a9 \u00bb (\u00ab \u0698 \u00bb \u0648\u00a0 \u00ab \u06a9 \u00bb \u062f\u0648 \u062d\u0631\u0641 \u0627\u0648\u0651\u0644 \u06a9\u0644\u0645\u0627\u062a \u00ab \u0698\u06cc\u0627\u0646\u062f\u0646\u0647 \u0648\u0647 \u06cc \u06a9\u0648\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u00bb \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0639\u0646\u06cc \u062a\u062c\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u0627\u062d\u06cc\u0627\u06cc \u062d\u06cc\u0627\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f . ) \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u0645\u0627\u0647 1321 \u0647 . \u0634 \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0627\u06cc\u0639 \u0645\u0647\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644\u0647\u0627\u0633\u062a . \u00a0\u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647 \u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u060c \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0645\u0644\u06cc \u06af\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u064f\u0631\u062f \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0641\u0638 \u0645\u0639\u062a\u0642\u062f\u0627\u062a \u062f\u06cc\u0646\u06cc \u0648 \u062a\u0623\u0633\u06cc \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0632 \u0634\u0639\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u060c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a \u0648 \u0631\u0641\u0639 \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0645 \u06a9\u064f\u0631\u062f \u0645\u06cc \u06a9\u0648\u0634\u06cc\u062f\u0646\u062f \u061b \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0646 \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0647\u0631 \u0686\u06cc\u0632 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u06cc\u0633\u062a \u063a\u0633\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u0627\u062b\u0628\u0627\u062a \u0648\u0641\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0633\u0648\u06af\u0646\u062f \u0628\u062e\u0648\u0631\u0646\u062f . \u00a0\u0647\u0631 \u0686\u0646\u062f \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0647\u0631\u06af\u0632 \u0628\u0647 \u0639\u0636\u0648\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0645\u0639 \u062f\u0631 \u0646\u06cc\u0627\u0645\u062f \u060c \u0627\u0645\u0651\u0627 \u0647\u0645\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062a\u0623\u06cc\u06cc\u062f \u0648 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0645\u06cc \u06a9\u0631\u062f \u061b \u0632\u06cc\u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0646\u0638\u0631 \u0648\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0642\u0627\u0637 \u0642\u0648\u0651\u062a \u0698 _ \u06a9\u0627\u0641 \u060c \u062a\u0648\u062c\u06cc\u0647 \u0648 \u06cc\u06a9\u0633\u0648 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06af\u0631 \u067e\u0631\u0627\u06a9\u0646\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0646\u062f \u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u062d\u0631\u06a9\u0627\u062a \u0646\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646\u0627\u0644\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0641\u0631\u062f\u06cc \u0648 \u063a\u0627\u0644\u0628\u0627\u064b \u0627\u0641\u0631\u0627\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u0622\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0648\u062f . \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0644 \u0646\u06cc\u0632 \u0647\u0645\u0627\u0646\u0637\u0648\u0631 \u0634\u062f \u0648 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0628\u0647 \u062e\u0648\u0628\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0647\u062f\u0647 \u06cc \u0646\u0638\u0627\u0631\u062a \u0648 \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u067e\u0631 \u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc \u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062a\u0632\u0627\u06cc\u062f \u0628\u0631\u0622\u0645\u062f . \u00a0\u00a0\u062a\u0644\u0627\u0634\u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0648 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0631\u0648\u0633\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0633\u0631\u062e \u060c \u062f\u0631 \u062c\u0647\u062a \u062f\u0633\u062a\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u0641\u062a \u0634\u0645\u0627\u0644 \u060c \u0627\u0644\u062d\u0627\u0642 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0627\u06a9 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u0648\u0631\u0648\u06cc \u0648 \u0628\u0633\u0637 \u0648 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u06cc \u06a9\u0645\u0648\u0646\u06cc\u0632\u0645 \u062f\u0631 \u0622\u0646\u062c\u0627 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a \u060c \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0627\u0632 \u0634\u062e\u0635\u06cc\u0651\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0633\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u06a9\u064f\u0631\u062f \u062f\u0631 \u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u06cc \u0633\u0627\u0644\u0647\u0627\u06cc 1320 \u0648 1324 \u0647 . \u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u06a9\u0648 \u0628\u0648\u062f . \u0647\u0631 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0631 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648 \u0647\u06cc\u0623\u062a \u062a\u0641\u0627\u0648\u062a\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0627\u0633\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u0634\u062f \u061b \u0627\u0645\u0627 \u0647\u0631 \u062f\u0648 \u0628\u0627 \u0645\u0637\u0645\u062e \u0646\u0638\u0631 \u0628\u0627\u0642\u0631\u0641 \u060c \u062a\u0648\u062c\u0647 \u062f\u0627\u062f\u0646 \u0645\u0647\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u06a9\u064f\u0631\u062f \u060c\u062e\u0635\u0648\u0635\u0627\u064b \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f _ \u06a9\u0647 \u0647\u0631 \u062f\u0648 \u0628\u0627\u0631 \u0633\u0631\u067e\u0631\u0633\u062a\u06cc \u0647\u06cc\u0623\u062a \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0639\u0647\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a _ \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u061b \u0631\u0648\u0633\u0647\u0627 \u0639\u0644\u0627\u0642\u0647 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9\u062a\u0631 \u0628\u0627\u0634\u062f . \u0622\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u062c\u0632 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0646\u0645\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u062c\u0632 \u0628\u0647 \u0686\u0634\u0645 \u06cc\u06a9 \u06a9\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u062e\u0627\u06a9 \u0622\u0646 \u0646\u0645\u06cc \u0646\u06af\u0631\u06cc\u0633\u062a\u0646\u062f \u061b \u0627\u0645\u0651\u0627 \u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0648 \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f . \u062f\u0631 \u0647\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u060c \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0648 \u0647\u06cc\u0623\u062a \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u0634 \u060c \u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c \u0633\u0641\u0631 \u062f\u0648\u0645 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u06a9\u0648 \u0631\u0627 \u0627\u0645\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0641 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f . \u00a0\u0627\u0632 \u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c \u0645\u0647\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0641\u0631 \u060c \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u062d\u0632\u0628 \u062f\u0645\u06a9\u0631\u0627\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f \u0628\u0627\u0642\u0631\u0648\u0641 \u060c \u0648 \u0627\u062f\u063a\u0627\u0645 \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u00ab \u0698 _ \u06a9\u0627\u0641 \u00bb \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u062d\u0632\u0628 \u0628\u0648\u062f \u060c \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0631 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644\u0627\u062a \u062d\u0632\u0628 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0639\u0644\u0646\u06cc \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0642\u0628\u0648\u0644 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a\u0647\u0627\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f . \u0633\u0631\u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0633\u0631\u06cc \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0648 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0648 \u0628\u062d\u062b \u0628\u0627 \u0635\u0627\u062d\u0628\u0646\u0638\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0633\u06cc \u060c \u0635\u0628\u062d \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0650\u0645 \u0628\u0647\u0645\u0646 \u0645\u0627\u0647 \u0633\u0627\u0644 1324 \u0647 . \u0642 \u060c \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u00ab \u0686\u0648\u0627\u0631 \u0686\u0631\u0627 \u00bb \u06cc\u0627 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0686\u0631\u0627\u063a \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u062c\u0645\u0639\u06cc\u0651\u062a \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u06af\u0631\u062f \u0622\u0645\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u060c \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0645\u062e\u062a\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f .\u00a0\u0631\u0648\u0634 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06cc \u0627\u0645\u0648\u0631 \u060c \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0627\u0641\u06a9\u0627\u0631 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0648 \u062f\u0627\u062f\u0646 \u0627\u0631\u0632\u0634 \u0648 \u0634\u062e\u0635\u06cc\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0627\u0631 \u0628\u0648\u062f . \u0648 \u0628\u0646\u0627 \u0628\u0631 \u0622\u0646\u0686\u0647 \u0633\u0627\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0648\u0645\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0622\u0646 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u062f\u06cc\u062f\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f \u060c \u0646\u0642\u0644 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f \u060c \u0647\u06cc\u0686 \u06af\u0648\u0646\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645 \u067e\u0644\u06cc\u0633\u06cc \u0648 \u0627\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0641\u0634\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u060c \u0634\u0628\u06cc\u0647 \u0622\u0646\u0686\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0634\u062a \u060c \u062f\u0631 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0628\u0647 \u0686\u0634\u0645 \u0646\u0645\u06cc \u062e\u0648\u0631\u062f . \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0645\u062e\u0641\u06cc \u06a9\u0647 \u062c\u0632\u0621 \u0644\u0627\u06cc\u0646\u0641\u06a9 \u0648 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u062e\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0646\u062f\u06cc \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f \u060c \u062f\u0631 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0648\u062c\u0648\u062f \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a \u060c \u0633\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0631\u0634\u06cc \u0631\u0648\u0632\u0648\u0644\u062a \u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0648\u0627\u0628\u0633\u062a\u0647 \u06cc \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u060c \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632 1325 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u062f\u06cc\u062f\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u060c \u062a\u0639\u062c\u0628 \u0648 \u062d\u06cc\u0631\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062d\u0627\u06a9\u0645 \u062f\u0631 \u0622\u0646\u062c\u0627 \u067e\u0646\u0647\u0627\u0646 \u0646\u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0647\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0627 \u0628\u0647 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0634\u06a9\u0644 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0648 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0622\u06a9\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0628\u062a \u0648 \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0648 \u0627\u0639\u062a\u0645\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062d\u0627\u06a9\u0645 \u0627\u0633\u062a \u060c \u0628\u0647 \u0647\u06cc\u0686 \u0648\u062c\u0647 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u0645\u0642\u0627\u06cc\u0633\u0647 \u0628\u0627 \u0646\u0638\u0627\u0645 \u06a9\u0645\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0648\u06cc\u00a0 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646 \u0633\u062e\u062a \u062f\u0631 \u0634\u06af\u0641\u062a \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f . \u0646\u06a9\u062a\u0647 \u06cc \u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u060c \u0646\u0641\u0648\u0630 \u0648 \u062f\u062e\u0627\u0644\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062a\u0628 \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u0631\u0648\u0633\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a . \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0647\u06cc\u0686 \u06af\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0639\u062a\u0642\u0627\u062f\u0627\u062a \u0631\u0627\u0633\u062e \u062e\u0648\u062f \u062a\u0631\u062f\u06cc\u062f \u0646\u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0627\u062f\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0627\u06cc\u0636 \u062f\u06cc\u0646\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0647\u0631 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637\u06cc \u060c \u0647\u0631\u06af\u0632 \u062a\u0639\u0644\u0644 \u0646\u0648\u0631\u0632\u06cc\u062f . \u062a\u0627 \u0622\u0646\u062c\u0627 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0648\u0633\u0637 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0644\u0633\u0627\u062a \u0628\u062d\u062b \u0648 \u06af\u0641\u062a\u06af\u0648 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u06a9\u0648 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u06cc\u0631 \u062c\u0639\u0641\u0631 \u0628\u0627\u0642\u0631\u0648\u0641 \u060c \u0648\u06cc \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062f\u0627\u06cc \u0646\u0645\u0627\u0632 \u0645\u062f\u062a\u06cc \u062a\u0631\u06a9 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f . \u00a0\u062f\u0631 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0646\u06cc\u0632 \u0647\u06cc\u0686 \u0631\u0646\u06af\u06cc \u0627\u0632 \u06af\u062c\u0631\u0627\u06cc\u0634 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0628\u0647 \u0633\u0648\u06cc \u06a9\u0645\u0648\u0646\u06cc\u0632\u0645 \u0628\u0647 \u0686\u0634\u0645 \u0646\u0645\u06cc \u062e\u0648\u0631\u062f . \u0645\u0627\u0644\u06a9\u06cc\u062a \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0628\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0627\u0644\u0634\u0627\u0646 \u0645\u062d\u062a\u0631\u0645 \u0634\u0645\u0631\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u0634\u062f \u0648 \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0634\u0639\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0635\u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0648 \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646\u0634 \u062a\u0639\u0642\u06cc\u0628 \u0645\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f . \u062e\u0648\u062f \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0639\u0645\u0627\u0645\u0647 \u06cc \u0633\u0641\u06cc\u062f\u0634 \u0631\u0627 \u063a\u0627\u0644\u0628\u0627\u064b \u0628\u0631 \u0633\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u062d\u062a\u06cc \u0631\u0648\u0632 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u062e\u0648\u062f\u0645\u062e\u062a\u0627\u0631 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0644\u0628\u0627\u0633 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u062a\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u060c \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0641\u0631\u0648 \u0646\u06af\u0630\u0627\u0634\u062a . \u0648\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0645 \u0627\u06cc\u06af\u0644\u062a\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u060c \u0628\u0627\u0631\u0647\u0627 \u062a\u062d\u062a \u062a\u0623\u062b\u06cc\u0631 \u0634\u062e\u0635\u06cc\u062a \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f\u00a0 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u0648\u06cc \u0627\u0631 \u0633\u062a\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a . \u062f\u0631 \u062c\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u06cc \u06af\u0648\u06cc\u062f : \u062d\u0642\u06cc\u0642\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0631\u062f \u0633\u0627\u06cc\u0647 \u06cc \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u0631\u06af\u0648\u0646\u0647 \u062f\u0631\u0633\u062a\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0646\u06cc\u06a9 \u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634\u06cc \u0645\u062a\u062c\u0644\u06cc \u0645\u06cc \u0634\u062f . \u0648\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0644\u0642 \u0648 \u062e\u0648\u06cc\u06cc \u0639\u0627\u0644\u06cc \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0645\u0646\u062f \u0628\u0648\u062f \u0648 \u0647\u0631\u06af\u0632 \u0627\u0632 \u0642\u062f\u0631\u062a \u0648 \u0646\u0641\u0648\u0630 \u062e\u0648\u062f \u0633\u0648\u0621 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0646\u06a9\u0631\u062f . \u00a0\u0628\u0647 \u0647\u0631 \u062c\u0647\u062a \u060c \u0639\u0645\u0631 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u062e\u0648\u062f\u0645\u062e\u062a\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0686\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0646\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u062f \u061b \u0632\u06cc\u0631\u0627 \u0645\u0639\u0627\u062f\u0644\u0627\u062a \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0648 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0647\u062a\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0645\u06cc \u0631\u0641\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0634\u0627\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062b\u0628\u0627\u062a \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0627\u0631\u06cc \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u06cc\u0627\u0628\u062f \u0648 \u0628\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u062c\u0646\u0628\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc\u062e\u0648\u0627\u0647\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u0636\u062f \u0627\u0633\u062a\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u0633\u0631\u06a9\u0648\u0628 \u06a9\u0646\u062f . \u00a0\u0633\u0641\u0631 \u0642\u0648\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0644\u0637\u0646\u0647 \u060c \u0646\u062e\u0633\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u0648\u0631\u0648\u06cc \u0648 \u0639\u0642\u062f \u0648\u0627\u0645\u0636\u0627\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f \u0645\u0639\u0631\u0648\u0641 \u0633\u0647 \u0645\u0627\u062f\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0627 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u06cc \u0634\u0648\u0631\u0648\u06cc \u060c \u0645\u0642\u062f\u0645\u0627\u062a \u062e\u0631\u0648\u062c \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0633\u0631\u062e \u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u063a\u0631\u0628 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u0633\u0627\u0644 \u0648 \u0627\u0646\u062f\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0633\u0631\u062e \u0628\u0627 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0633\u06a9\u0648 \u060c \u0633\u0631\u06cc\u0639\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u062e\u0644\u06cc\u0647 \u06cc \u0627\u0631\u0627\u0636\u06cc \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u0648 \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u060c \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u062f\u0633\u062a \u067e\u0631\u0648\u0631\u062f\u0647 \u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0627\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u062e\u0631\u0627\u062c \u0646\u0641\u062a \u0634\u0645\u0627\u0644 \u060c \u0631\u0647\u0627 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0634\u0627\u0647 \u0633\u067e\u0631\u062f .\u00a0\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0633\u062e\u062a \u0648 \u067e\u0631 \u0645\u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u060c \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0686\u0647 \u06a9\u0631\u062f \u061f \u00a0\u00a0\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0645\u0627\u0646\u062f \u0648 \u062d\u062a\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0645 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u0628\u0633\u062a \u062a\u0627 \u0647\u0631 \u0686\u0647 \u0632\u0648\u062f\u062a\u0631 \u0648 \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u06a9\u0647 \u0622\u0634\u0648\u0628\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u062d\u0627\u0635\u0644 \u0627\u0632 \u062f\u0644\u0633\u0631\u062f\u06cc \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0627\u06cc\u0644\u0627\u062a \u0648 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0627\u0648\u0636\u0627\u0639 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u060c \u062c\u062f\u0651\u06cc \u0648 \u062e\u0637\u0631\u0633\u0627\u0632 \u0634\u0648\u062f \u060c \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0627\u0648\u0636\u0627\u0639 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0628\u06af\u06cc\u0631\u062f . \u062c\u0639\u0641\u0631 \u067e\u06cc\u0634\u0647 \u0648\u0631\u06cc \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0641\u0631\u0642\u0647 \u06cc \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u060c \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0648\u0631\u0648\u06cc \u0628\u06af\u0631\u06cc\u0632\u062f \u060c \u0628\u0627 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u062a\u0645\u0627\u0633 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0648\u06cc \u0631\u0627 \u0632\u0627 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u062e\u0648\u062f \u0645\u0637\u0644\u0639 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0648 \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0647\u0645 \u0647\u0631 \u0686\u0647 \u0632\u0648\u062f\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0639\u0631\u06a9\u0647 \u062f\u0648\u0631 \u0634\u0648\u062f . \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0642\u0627\u0637\u0639\u0627\u0646\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f \u0648\u06cc \u0631\u0627 \u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u067e\u0627\u0633\u062e \u062f\u0627\u062f :\u00a0 \u0645\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u0645\u0644\u062a\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0645 \u0645\u0627\u0646\u062f . \u062f\u0631 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0628\u0647 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u062d\u0632\u0628 \u062f\u0645\u06a9\u0631\u0627\u062a \u060c \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0631\u062f \u0622\u0645\u062f\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0686\u06af\u0648\u0646\u06af\u06cc \u0641\u0631\u0627\u0631\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0634\u0648\u0631\u062a \u0646\u0634\u0633\u062a\u0646\u062f . \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u062f\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u06a9\u0647 \u0627\u062a\u0641\u0627\u0642 \u0646\u0638\u0631 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062c\u0627\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0646 \u0646\u06cc\u0633\u062a \u060c \u063a\u0631\u0648\u0628 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0633\u0648\u0645 \u0622\u0630\u0631 \u0645\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0632\u0644 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u0627\u0635\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u0648 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0634\u062f . \u0627\u0648 \u0627\u0632 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0627\u062c\u0627\u0632\u0647 \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u0631\u0686\u0647 \u0644\u0627\u0632\u0645 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u0628\u0627 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0628\u0631\u0646\u062f \u061b \u0627\u0645\u0627 \u06af\u0641\u062a : \u0645\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u0645\u06cc \u0622\u06cc\u0645 \u0648 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0627 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0646\u0645\u06cc \u06af\u0630\u0627\u0631\u0645 \u060c \u0632\u06cc\u0631\u0627 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0628\u0647 \u0632\u0648\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u062e\u0634\u0645 \u0648 \u06a9\u06cc\u0646\u0647 \u0628\u0627\u0632 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06af\u0634\u062a \u0648 \u0627\u06af\u0631 \u0645\u0631\u0627 \u0646\u06cc\u0627\u0628\u062f \u060c \u0622\u0646\u0631\u0627 \u0628\u0631 \u0633\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0631\u06cc\u062e\u062a \u061b \u0627\u0645\u0627 \u0627\u06af\u0631 \u0645\u0646 \u0628\u0627\u0634\u0645 \u0628\u0627 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a . \u0628\u0647 \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0627\u06af\u0631 \u0628\u0645\u0627\u0646\u0645 \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645 \u062a\u0631\u062a\u06cc\u0628\u06cc \u062f\u0647\u0645 \u06a9\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u062a\u0639\u0631\u0636 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u0641\u0631\u0635\u062a \u0637\u0644\u0628 \u0646\u06cc\u0632 \u0645\u0635\u0648\u0646 \u0628\u0645\u0627\u0646\u0646\u062f . \u0645\u0646 \u0633\u0648\u06af\u0646\u062f \u062e\u0648\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0645 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u062e\u062a \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0645\u0627\u0646\u0645 \u0648 \u062a\u0627 \u062c\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0645 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u0627\u0646 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0646\u0645 . \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0632 \u0633\u062e\u062a \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627 \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0646 \u0627\u0632 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646\u0647\u0627\u0633\u062a . \u00a0\u0628\u0644\u0627\u062e\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0627\u062f\u0631\u0645\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0627 \u0648 \u062f\u062e\u0627\u0644\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0648 \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06a9\u0631\u0631 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0647\u0631 \u06af\u0648\u0646\u0647 \u0633\u0648\u0621 \u0642\u0635\u062f \u0648 \u0647\u062a\u06a9 \u062d\u0631\u0645\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0648\u0633\u06cc\u0644\u0647 \u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0628\u0627\u0632\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u0645\u0639\u0631\u06a9\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0634\u062f \u060c \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0634\u0634\u0645 \u0622\u0630\u0631 1325\u00a0 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0647\u06cc\u0686 \u062e\u0648\u0646\u0631\u06cc\u0632\u06cc \u0648 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u06cc \u0648\u0627\u0631\u062f \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0634\u062f \u0648 \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0634\u0647\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a . \u00a0\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0642\u0639\u06cc\u062a \u0645\u064f\u0644\u0627 \u0645\u0635\u0637\u0641\u06cc \u0628\u0627\u0631\u0632\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0634\u062a\u0627\u0628 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0631\u0633\u0627\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u060c \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u06a9\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0627 \u0636\u0645\u0627\u0646\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u060c \u0645\u0648\u0627\u0641\u0642\u062a \u06a9\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0644\u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0647\u0627\u0646\u062f \u0648 \u062a\u0636\u0645\u06cc\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0634\u062e\u0635\u0627\u064b \u0648\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u0632 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0628\u0631\u0633\u0627\u0646\u062f . \u0627\u0645\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0628\u062d\u062b \u0647\u0627\u06cc \u0632\u06cc\u0627\u062f \u060c \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u0645\u0627\u0646 \u0635\u0644\u0627\u0628\u062a \u0647\u0645\u06cc\u0634\u06af\u06cc \u062e\u0648\u062f \u067e\u0627\u0633\u062e \u0645\u0646\u0641\u06cc \u062f\u0627\u062f \u0648 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0646\u0634\u062f \u0628\u0647 \u0646\u062c\u0627\u062a \u062e\u0648\u062f \u0628\u06cc\u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634\u062f . \u00a0\u0627\u0631\u0632\u0634 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u062d\u06a9\u06cc\u0645\u0627\u0646\u0647 \u06cc \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0631\u0648\u0634\u0646 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f \u060c \u06a9\u0647 \u0646\u0638\u0631\u06cc \u0628\u0631 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0648\u0631\u0648\u062f \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0628\u0647 \u0622\u0646\u062c\u0627 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc\u0645 \u061b \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0648\u0631\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631 \u060c \u0633\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u062f\u0647\u06a9\u062f\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0645 \u00ab \u0628\u0627\u0633\u0645\u0646\u062c \u00bb \u0627\u0632 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u060c \u0627\u062a\u0631\u0627\u0642 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0633\u062a \u0627\u0634\u0631\u0627\u0631 \u0648 \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0645\u062e\u0641\u06cc \u0648 \u063a\u0627\u0631\u062a\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0627\u0632 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0628\u0627 \u0634\u0647\u0631 \u0648 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0647\u0631 \u0686\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0646\u062f\u060c \u0628\u06a9\u0646\u0646\u062f . \u062f\u0631 \u0645\u062f\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0631\u0627 \u062d\u0645\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0648\u0646 \u0641\u0631\u0627\u06af\u0631\u0641\u062a . \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u06a9\u0634\u0627\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0645\u0648\u0627\u0644 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u063a\u0627\u0631\u062a \u0628\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0622\u062a\u0634 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0646\u062f . \u0648 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0648\u0627\u0631\u062f \u0634\u0647\u0631 \u0634\u062f \u060c \u0628\u0647 \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u0627\u062a \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a . \u00a0\u0628\u0627\u0631\u06cc \u060c \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0628\u0627 \u0645\u0627\u0646\u062f\u0646\u0634 \u060c \u0627\u0632 \u0637\u0631\u0641\u06cc \u0628\u0647\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0646\u062f\u0627\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0637\u0631\u0641 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0627 \u062f\u0631\u0627\u06cc\u062a \u0648 \u0647\u0648\u0634\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u062e\u0627\u0635 \u062e\u0648\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062f \u0648\u062c\u0648\u062f \u0628\u0627\u0631\u0632\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u060c \u062a\u0627 \u0644\u062d\u0638\u0647 \u06cc \u0622\u062e\u0631 \u0633\u0631\u0644\u0634\u06a9\u0631 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u062a \u062e\u0648\u0641 \u0648 \u0631\u062c\u0627 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0648 \u0648 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u0627\u0646 \u0647\u06cc\u0686 \u06af\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0627\u062c\u0627\u0632\u0647 \u06cc \u062a\u0648\u0647\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u062f\u0646\u062f \u0648 \u062d\u062a\u0651\u06cc \u0686\u0646\u062f \u0631\u0648\u0632 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0648\u0631\u0648\u062f \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0648 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u0648\u0636\u0627\u0639 \u060c \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0641\u062a\u0631 \u06a9\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u062f . \u00a0\u0628\u0627 \u06af\u0630\u0634\u062a \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u06a9\u0647 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0642\u0648\u0627\u06cc \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0645\u062f \u060c \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u0628\u0627\u0632\u062f\u0627\u0634\u062a \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0627\u0632 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0646\u062d\u0648\u06cc \u0645\u062d\u062a\u0631\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646 \u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f . \u0648 \u062f\u0631 \u0637\u0648\u0644 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u062f\u0627\u0634\u062a _ \u06a9\u0647 \u0686\u0646\u062f \u0645\u0627\u0647 \u0637\u0648\u0644 \u06a9\u0634\u06cc\u062f _ \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u06cc \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646\u062f \u0628\u0627 \u0648\u06cc \u0645\u0644\u0627\u0642\u0627\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f \u0648 \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0641\u062a\u0627\u0631 \u0632\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0631\u0648\u0632 \u0646\u0645\u06cc \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f . \u00a0\u00a0\u062f\u0631 \u0627\u0648\u0627\u062e\u0631 \u062f\u06cc\u0645\u0627\u0647 \u0633\u0627\u0644 1325 \u0647 . \u0634 \u0645\u062d\u0627\u06a9\u0645\u0647 \u06cc \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0648 \u0639\u0645\u0648\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0634 \u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0633\u06cc\u0641 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0639 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f . \u0628\u0647 \u0627\u0635\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u060c \u0628\u0631\u0627\u062f\u0631 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f \u06cc\u0639\u0646\u06cc \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0642\u0627\u0633\u0645 \u0635\u062f\u0631 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0646\u06cc\u0632 _ \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0634\u063a\u0648\u0644 \u0645\u062f\u0627\u06a9\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u0642\u0648\u0627\u0645 \u0628\u0648\u062f _ \u0628\u0647 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0627\u062d\u0636\u0627\u0631 \u06af\u0631\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0627\u06a9\u0645\u0647 \u06cc \u0647\u0631 \u0633\u0647 \u062a\u0646 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u062f . \u00a0\u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u063a\u06cc\u0631 \u0639\u0644\u0646\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646 \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u060c \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u06cc \u0627\u0632 \u0686\u06af\u0648\u0646\u06af\u06cc \u0645\u062d\u0627\u06a9\u0645\u0627\u062a \u0648 \u062f\u0641\u0627\u0639\u06cc\u0627\u062a \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a \u0646\u06cc\u0633\u062a ( \u0627\u0646\u0634\u0627\u0621\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0628\u0632\u0648\u062f\u06cc \u0627\u0633\u0631\u0627\u0631 \u0645\u062d\u0627\u06a9\u0645\u0647 \u06cc \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0631\u0627 \u0647\u0645 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u06cc\u062a \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a .) \u0647\u0645\u0627\u0646\u0642\u062f\u0631 \u0645\u06cc \u062f\u0627\u0646\u06cc\u0645 \u06a9\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0633\u0647 \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0645\u0634\u0648\u0631\u062a \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0645 \u0628\u0647\u0645\u0646 \u0645\u0627\u0647 \u0633\u0627\u0644 1325 \u060c \u0628\u0627 \u0635\u062f\u0648\u0631 \u062d\u06a9\u0645 \u0627\u0639\u062f\u0627\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0647\u0631 \u0633\u0647 \u0646\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f \u061b \u0627\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0645\u062c\u062f\u062f \u0648 \u0635\u062f\u0648\u0631 \u0631\u0623\u06cc \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u060c \u06a9\u0644\u06cc\u0647 \u06cc \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u0647\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f . \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u0642\u0648\u0627\u0645 _ \u0646\u062e\u0633\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0648\u0642\u062a _ \u0628\u0627 \u0633\u0641\u0627\u0631\u062a \u0634\u0648\u0631\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u0648\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u0628\u0631\u0627\u06cc\u062b \u0627\u0639\u062f\u0627\u0645 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0648 \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646\u0634 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u062f\u0648\u0644\u062a \u06a9\u0633\u0628 \u0627\u062c\u0627\u0632\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0631\u062f . \u0627\u0632 \u0637\u0631\u0641 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062a\u0623\u062e\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u060c \u0633\u0631\u0644\u0634\u06a9\u0631 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u060c \u0644\u0630\u0627 \u0627\u0648 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u06cc\u062a \u062f\u0627\u062f \u062a\u0627 \u0647\u0631 \u0686\u0647 \u0633\u0631\u06cc\u0639\u062a\u0631 \u0628\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u060c \u06a9\u0633\u0628 \u062e\u0628\u0631 \u06a9\u0646\u062f \u0648 \u0639\u0644\u062a \u062a\u0631\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u062a\u0623\u062e\u06cc\u0631 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0631\u0627 \u062c\u0648\u06cc\u0627 \u0634\u0648\u062f . \u062f\u0631 \u0622\u0646\u062c\u0627 \u0645\u062a\u0648\u062c\u0647 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u06a9\u0644 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u0631\u0623\u06cc \u0646\u0647\u0627\u0626\u06cc \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0646\u0632\u062f \u0646\u062e\u0633\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0645\u062f\u062a\u06cc \u0635\u0628\u0631 \u06a9\u0646\u0646\u062f \u0648 \u0634\u062a\u0627\u0628 \u062c\u0627\u06cc\u0632 \u0646\u06cc\u0633\u062a . \u00a0\u0633\u0631\u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0631\u0648\u0633\u0647\u0627 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0646\u0642\u0627\u0628 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0642\u0648\u0627\u0645 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0645\u062b\u0628\u062a \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0631\u062a\u06cc\u0628 \u062f\u0633\u062a \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u06a9\u0627\u0631 \u062f\u0644\u062e\u0648\u0627\u0647\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f \u061b \u0627\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0639\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0627\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u062a\u062d\u062a \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0641\u0631\u062c\u0627\u0645 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u062f\u0647\u0646\u062f \u0648 \u0645\u062d\u0627\u06a9\u0645\u0647 \u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062a\u062c\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0646\u0646\u062f . \u00a0\u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0648\u0631\u062f\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u0644 1326 \u0647 . \u0634 \u0627\u062a\u0648\u0628\u0648\u0633\u06cc \u06a9\u0647 \u062d\u0627\u0645\u0644 \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0641\u0633\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0634\u062f \u0628\u0648\u062f \u060c \u0627\u0632 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u0646\u0628 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u062d\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0631\u062f . \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0645\u0637\u0627\u0628\u0642 \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u060c \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u060c \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0642\u0627\u0633\u0645 \u0635\u062f\u0631 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0648 \u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0633\u06cc\u0641 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062a\u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0627\u06a9\u0645\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f . \u0647\u0631 \u0686\u0646\u062f \u0627\u0632 \u062d\u06a9\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0645\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f . \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u06a9\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0634\u0631\u0648\u0639 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0645\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062f\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0622\u0646\u0686\u0647 \u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u06a9\u062a\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0631\u062f \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u06cc \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f . \u0628\u0627 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0627\u06cc\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0641\u0627\u0639\u06cc\u0627\u062a \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0686\u0646\u0627\u0646 \u062d\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u062b\u0628\u0627\u062a \u0648 \u0634\u0647\u0627\u0645\u062a \u0627\u0648 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062d\u062a\u0651\u06cc \u0627\u0641\u0633\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631 \u0645\u062d\u0627\u06a9\u0645\u0647 \u0627\u0634 \u062a\u062d\u062a \u062a\u0623\u062b\u06cc\u0631 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0646\u062f . \u0648\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0647\u0631 \u0686\u06cc\u0632 \u0639\u062f\u0645 \u0635\u0644\u0627\u062d\u06cc\u062a \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0627 \u06af\u0648\u0634\u0632\u062f \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f \u0648 \u0633\u067e\u0633 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646\u0627\u062a \u0641\u0631\u0627\u0648\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0627 \u0639\u0644\u0645 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0627\u06af\u0631 \u0628\u0645\u0627\u0646\u062f \u0627\u0639\u062f\u0627\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f \u060c \u0627\u0645\u0627 \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u0645\u0631\u06af \u0628\u0627 \u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0645\u0644\u062a \u0648 \u062f\u0631 \u062e\u0627\u06a9 \u0648\u0637\u0646\u0634 \u0631\u0627 \u0628\u0631 \u0641\u0631\u0627\u0631 \u062a\u0631\u062c\u06cc\u062d \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u060c \u0686\u0648\u0646 \u0645\u0631\u06af \u0686\u06cc\u0632\u06cc \u0646\u06cc\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0648\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0647\u0631\u0627\u0633 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u062f . \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0628\u0647 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u06cc\u0641\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u0645\u062a\u0647\u0645 \u0628\u0647 \u0622\u0634\u0648\u0628\u06af\u0631\u06cc \u060c \u062a\u062c\u0632\u06cc\u0647 \u0637\u0644\u0628\u06cc \u0648 \u062e\u06cc\u0627\u0646\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u060c \u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0645\u06cc \u06af\u0648\u06cc\u062f : \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u06af\u0627\u0646\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0631 \u0646\u0642\u0637\u0647 \u0627\u0632 \u062e\u0627\u06a9 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062d\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0631 \u0637\u0648\u0631 \u0645\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0646\u062f \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u0645\u06cc \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0631 \u0686\u0647 \u0645\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0646\u062f \u0628\u0631 \u0633\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0645\u06cc \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646\u062f \u060c \u06a9\u062f\u0627\u0645 \u0639\u0642\u0644 \u0633\u0644\u06cc\u0645 \u06a9\u0627\u0631 \u0645\u0627 \u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0642\u0631\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0648 \u062d\u0641\u0638 \u062c\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0627\u0644 \u0648 \u0622\u0628\u0631\u0648\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u0631\u0641\u0639 \u0622\u0634\u0648\u0628 \u0648 \u0628\u0642\u0631\u0627\u062f\u0631 \u06a9\u0634\u06cc \u0628\u0648\u062f \u060c \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f \u061f \u0628\u0627 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u0628\u0627 \u0622\u0645\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u062f \u06cc\u0627\u0641\u062a \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u062a\u0644\u0641\u0627\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u060c \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f \u0627\u0631\u062a\u06a9\u0627\u0628 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0647 \u062c\u0631\u0645 \u0648 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0648 \u062d\u062a\u06cc \u062f\u0633\u062a \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u0628\u06cc\u06af\u0627\u0646\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06af\u0631 \u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u062e\u0634 \u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062a\u0628 \u0627\u0632 \u0647\u0631 \u062c\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0646\u062c\u0645\u0644\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a . \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0646\u0627\u062f \u0628\u0647 \u06a9\u062f\u0627\u0645 \u0645\u062f\u0627\u0631\u06a9 \u0645\u0627 \u0631\u0627 \u062a\u062c\u0632\u06cc\u0647 \u0637\u0644\u0628 \u0645\u06cc \u0646\u0627\u0645\u06cc\u062f \u061f \u0645\u0637\u0644\u0648\u0628 \u0645\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0622\u0628\u0627\u062f \u0648 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0648 \u0622\u0632\u0627\u062f . \u00a0\u0645\u062d\u0627\u06a9\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0648 \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0641\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u06cc \u06a9\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f . \u067e\u0627\u0646\u0632\u062f\u0647 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0628\u0639\u062f \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0645\u0628\u0646\u06cc \u0628\u0631 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0644\u0627\u062f\u0631\u0646\u06af \u0627\u0639\u062f\u0627\u0645 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0634\u062f . \u00a0\u062f\u0631 \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0632 \u06cc\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645 \u0641\u0631\u0648\u0631\u062f\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644 1326 \u0647 . \u0634 \u062d\u06a9\u0645 \u0635\u0627\u062f\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0642\u0627\u0636\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0651\u062f \u0631\u0633\u06cc\u062f . \u0648\u06cc \u0628\u0627 \u0645\u062a\u0627\u0646\u062a \u0686\u0646\u062f \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0627\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0648\u0635\u06cc\u062a \u0646\u0648\u0634\u062a \u0648 \u0636\u0645\u0646 \u0622\u0646 \u0627\u0632 \u0648\u0631\u062b\u0647 \u06cc \u062e\u0648\u062f \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0644 \u0627\u0645\u0648\u0627\u0644\u0634 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0633\u0627\u0632\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0648\u0635\u06cc\u062a \u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u06cc \u062c\u062f\u0627\u06af\u0627\u0646\u0647 \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0644\u062a \u06a9\u064f\u0631\u062f \u0646\u06af\u0627\u0634\u062a \u060c \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f \u0648 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0641\u0631\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f . \u0633\u067e\u0633 \u0627\u062c\u0627\u0632\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u0648\u0636\u0648 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u062f \u0648 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u0628\u06af\u0632\u0627\u0631\u062f . \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0648 \u0627\u0641\u0633\u0631 \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u06cc \u0645\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u060c \u0622\u0631\u0627\u0645 \u0648 \u0645\u0637\u0645\u0626\u0646 \u0648 \u0645\u062b\u0644 \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647 \u0628\u0627 \u0635\u0644\u0627\u0628\u062a \u0648 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0634\u06cc \u0645\u0624\u0645\u0646\u0627\u0646\u0647 \u060c \u0628\u0631 \u0633\u0631 \u062f\u0627\u0631 \u0631\u0641\u062a \u0648 \u062a\u0627\u062c \u067e\u0631 \u0627\u0631\u062c \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0628\u0631 \u0633\u0631 \u0646\u0647\u0627\u062f . \u00a0\u0633\u062d\u0631 \u06af\u0627\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0632 \u062e\u0648\u0627\u0628 \u062f\u0648\u0634\u06cc\u0646\u0647 \u0628\u0631\u062e\u0627\u0633\u062a\u0646\u062f \u060c \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u00ab \u0686\u0648\u0627\u0631 \u0686\u0631\u0627 \u00bb \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0633\u0647 \u062c\u0646\u0627\u0632\u0647 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0622\u063a\u0648\u0634 \u062e\u0648\u062f \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f . -----------------------------------------------------------\u00a0\u0645\u0646\u0628\u0639 : \u0631\u0648\u062d\u0627\u0646\u06cc _ \u0628\u0627\u0628\u0627 \u0645\u0631\u062f\u0648\u062e\u00a0 \u060c \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0645\u0634\u0627\u0647\u06cc\u0631 \u06a9\u0631\u062f ( \u062c\u0644\u062f \u0633\u0648\u0651\u0645 )\u00a0 \u060c \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631\u0627\u062a \u0633\u0631\u0648\u0634 \u0686\u0627\u067e \u062f\u0648\u0651\u0645 1382 \u00a0\u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0647\u0645 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0646\u062f : 1 \u2013 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u060c \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u06cc \u0648\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0645 \u0627\u06cc\u06af\u0644\u062a\u0648\u0646 \u062c\u0648\u0646\u06cc\u0631 \u060c \u062a\u0631\u062c\u0645\u0647 \u06cc \u0633\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f\u0635\u0645\u062f\u06cc2 \u2013 \u06a9\u0648\u0631\u062f \u0644\u0647 \u0633\u0647 \u062f \u0647 \u06cc 19\u064820 \u060c \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u06cc \u06a9\u0631\u06cc\u0633 \u06a9\u0648\u0686\u06cc\u0631\u0627 \u060c \u062a\u0631\u062c\u0645\u0647 \u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u06cc\u0627\u0646\u06cc 3 \u2013 \u0642\u06cc\u0627\u0645 \u0627\u0641\u0633\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u060c \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u06cc \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u062d\u0633\u0646 \u062a\u0641\u0631\u0634\u06cc\u0627\u0646 4 \u2013 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u06cc \u0645\u0631\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u060c \u0633\u0627\u0644 \u067e\u0646\u062c\u0645 \u060c \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 107 5 \u2013 \u06a9\u064f\u0631\u062f \u0648 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u060c \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u06cc \u0648\u0627\u0633\u06cc\u0644\u06cc \u0646\u06cc\u06a9\u06cc\u062a\u06cc\u0646 \u060c \u062a\u0631\u062c\u0645\u0647 \u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f \u0642\u0627\u0636\u06cc 6 \u2013 \u0686\u06cc\u0634\u062a\u06cc \u0645\u062c\u06cc\u0648\u0631 \u060c \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc\u0646\u0627\u0645\u0647 \u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0631\u062d\u0645\u0646 \u0634\u0631\u0641\u06a9\u0646\u062f\u06cc \u00ab \u0647\u0647 \u0698\u0627\u0631 \u00bb \u0628\u0647 \u0642\u0644\u0645 \u062e\u0648\u062f\u0634 . \u00a0\u00a0","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"\u0646\u0648\u06af\u0631\u0627","logo":{"@type":"ImageObject","url":"http:\/\/eslahe.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/logo.png"},"sameAs":["http:\/\/eslahe.com\/rss","http:\/\/facebook.com\/eslahe.nogara","http:\/\/www.twitter.com\/eslahe","https:\/\/www.instagram.com\/navgera_eslahe\/","https:\/\/t.me\/eslahe"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/eslahe.com\/101\/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%80-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%91%d8%af","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"\u0645\u062f\u06cc\u0631","url":"http:\/\/eslahe.com\/author\/fkp38"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"http:\/\/eslahe.com\/wp-content\/uploads\/aks-2.jpg","width":696,"height":150}}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن