تربیت، اخلاق و تزکیه

هفتاد گناه که پیامبر(ص) نهی فرموده اند!

گناهانی که پیامبر(ص) نهی فرموده اند!

گناهانی که باید از آن پرهیز شود، و پیامبر
ص در حدیث صحیح از آن نهی فرموده است:

۱-         تکبر:
کسی که به اندازه ذره‌ای تکبر در دل داشته باشد وارد بهشت نمی‌شود.

۲-         ریا:
کسی که خود را در بین مردم بزرگ جلوه دهد خداوند در قیامت او را شرمسار می‌کند، و
هر کس ریا نماید خداوند اسرارش را فاش می‌کند.

۳-         طلب
علم بخاطر دنیا: اگر کسی علمی یاد بگیرد – و از علومی باشد که بخاطر خشنودى رضایت
خدا بکار رود – و هدف از یادگیری آن، بدست آوردن دنیا باشد، بوی خوش بهشت را
استشمام نمی‌کند.

۴-         عمل
برای مردم: خداوند می‌فرماید: من از هر کسی به شرک بی‌نیازترم، هر کسی کاری برای
من انجام بدهد و غیر من نیز منظورش باشد او را با شرکش تنها می‌گذارم.

۵-         ترک
نماز عصر و جمعه: «هر کسی نماز عصر را ترک کند عملش بیهوده مى‌ماند». «هر کسی سه
جمعه را از روی سهل‌انگاری ترک کند خداوند مهر بر قلبش می‌زند».

۶-         کوتاهی
در نماز: «پیمان بین ما و کافران نماز است، هر کس آن را ترک نماید کافر است». «مرز
بین کفر و شرک ترک نماز است».

۷-         منع
زکات: صاحب طلا و نقره‌اى که زکات آنرا نپردازد، روز قیامت ورقه‌هاى آهنى را در
آتش جهنم گداخته شده و بر جنب و پیشانی و کمرش مى‌کشند، هر وقت سرد شد بار دیگر بر
او کشیده مى‌شود، در روزى که مدت آن پنجاه هزار سال است، تا اینکه بین خلایق حساب
و قضاوت شود، و ببیند که او از اهل آتش است یا از اهل بهشت.

۸-         جاسوسی:
کسی که به سخن مردم گوش فرادهد – در حالی که دوست ندارند یا از او دوری می‌کنند – در
روز قیامت فولاد گداخته به گوشش می‌ریزند.

۹-         نمامّی:
«نمامّ وارد بهشت نمی‌شود» نمامّ: سخن‌چین است.

۱۰-       غیبت:
«نام بردن کسی به چیزی است که دوست ندارد» پیامبر ص می‌فرماید: «در شب معراج جماعتی
را دیدم ناخن‌های فولادی داشتند و با آن صورت و سینه خود را می‌شکافتند، گفتم: ای
جبرئیل اینها کی هستند؟ گفت: اینها کسانی هستند که گوشت مردم را می‌خوردند – کنایه
از غیبت – و بدگوئی آبرو و حیثیت دیگران می‌کردند».

۱۱-       نفرین
کردن: «نفرین کردن مؤمن مانند کشتن وی است». «نفرین‌کنندگان در روز قیامت نمی‌توانند
شفاعت‌کننده و شاهد باشند».

۱۲-       حسادت:
از حسد ورزیدن پرهیز کنید چنانچه آتش هیزم را می‌سوزاند، حسادت نیز حسنات را نابود
می‌کند.

۱۳-       تکفیر
مسلمان: هر کسی به برادر مسلمانش بگوید: ای کافر، این کلمه به یکی از آنها برمی‌گردد،
اگر آن شخص کافر باشد به او برمی‌گردد، و در غیر این صورت به گوینده برمی‌گردد.

۱۴-       ترساندن
مؤمن: «برای هیچ مسلمانی جایز نیست مسلمانی را بترساند» اگر کسی آهن یا چیز برنده‌ای
را رو به برادر مسلمانش بگیرد، تا دست از آن کار برمی‌دارد فرشتگان او را نفرین می‌کنند.

۱۵-       افشاء
راز: پست‌ترین انسان در روز قیامت کسی است که با همسرش خلوت می‌کند و سپس رازهای بین
هم را نزد کسی بازگو می‌کند.

۱۶-       ربا
و سود: پیامبر ص رباخوار و ربادهنده را لعن فرمودند: «اگر کسی با علم و آگاهی یک
درهم رباخواری کند شدیدتر از ۳۶ زناست».

۱۷-       عادت
به شراب: پنج دسته وارد بهشت نمی‌شوند: کسی که به شرابخواری عادت گرفته است، کسی
که به سحر باور دارد، کسی که صله رحم را بجا نمی‌آورد، کاهن، منت‌گذار.

۱۸-       از
خانه بیرون رفتن زنی که خود را عطرآگین کرده است: هر چشمی زنا می‌کند، اگر زنی خود
را عطرآگین نماید و از کنار جمعی – مرد – عبور نماید زناکار است.

۱۹-       نظر
حرام: خدا بر انسان در هر چیزی زنایى قرار داده است، و خواهه یا نخواهد آن را می‌یابد،
زنای چشم تماشای نامحرم است، و زنای گوش شنیدن حرام است، و زنای زبان سخن حرام
است، و زنای دست‌ها …. قلب هوس و آرزو می‌کند، و شرمگاه گاهی آن را تأیید، و گاهی
رد می‌کند.

۲۰-       خلوت
با زن نامحرم: هیچ کدام از شما با زنی نامحرم خلوت نکند. چون نفر سومى آنها شیطان
است.

۲۱-       هم‌جنس‌بازی
(لواط): «خدا کسی را که عمل قوم لوط انجام می‌دهد نفرین کرده است». «اگر کسی را یافتید
که عمل قوم لوط را انجام داد هم فاعل و هم مفعول را به قتل برسانید».

۲۲-       زنا
کردن: «… با آنها رفتم خانه‌ای را دیدم بر روی تنوری ساخته بودند از طرف بالا
تنگ و از طرف پائین واسع بود، و آتش در آن افروخته بودند، و مردان و زنانی لخت در
آنجا بودند، هنگامی که آتش شعله‌ور می‌گردید از آنجا بلند می‌شدند تا جای که نزدیک
بود خارج شوند، و اگر خاموش می‌گردید دوباره برمی‌گشتند، پرسیدم: آنها کی هستند؟ «سپس
گفت: آنهائی که در تنور دیدى ؛ زناکاران هستند».

۲۳-       تشبه
مرد به زن و بالعکس، و همچنین تشبه به کافر: «پیامبر زنانی که خود را به صورت
مردان درمی‌آورند و مردانی که خود را به صورت زنان درآورند لعن و نفرین کرده است».
«هر کسی شبیه قومی شود از جمله آنهاست».

۲۴-       خال‌کوبی
و پیوند مو: خداوند پیونددهنده، مو و کسی که خواستار آن است، و کسی که خال می‌کوبد،
و کسی که خواستار خال‌کوبی است را لعن کرده است.

۲۵-       ازدواج
بدون ولیّ: هر زنی بدون اجازه ولی و سرپرستش ازدواج کند ازدواجش باطل است، ازدواجش
باطل است.

۲۶-       نسبت
دادن فرزند به غیر پدرش: کسی که با علم و آگاهی ادعا کند که فرزند پدرش نیست بهشت
بر وی حرام است.

۲۷-       رفتار
نکردن به علم و دانش: مردی را در روز قیامت می‌آورند و در آتش افکنده می‌شود وروده‌هایش
بیرون می‌آید، و در میان روده‌هایش مانند چرخیدن الاغ در آسیاب دور می‌زند، و جهنمیان
بر او جمع می‌شوند و می‌گویند ای فلانی چرا این طور هستی؟ مگر تو نبودی که ما را امر
به معروف و نهی از منکر می‌کردی؟ پاسخ می‌دهد من شما را امر به معروف می‌کردم و
خود انجام نمی‌دادم، و شما را نهی از منکر می‌کردم و خود انجام می‌دادم.

۲۸-       کتمان
و پنهان کردن علم: کسی که از او چیزی بپرسند و با وصف آگاهی جواب ندهد در روز قیامت
لگام آتشین در دهانش می‌گذارند.

۲۹-       دروغ
بر پیامبر ص: «دروغ بستن بر من مانند دروغ بستن بر هیچ کسی نیست، هر کسی عمداً بر
من دروغی ببندد جایگاه خویش در آتش را آماده کند.

۳۰-       دروغ
گفتن: «حذر! حذر از دروغ گفتن، چون همراه فسق است و هر دو در جهنم است» مؤمن دروغ
نمی‌گوید: «شب معراج دو مرد به نزدم آمدند و گفتند: آن شخصی که گوشه دهانش را چاک
چاک می‌کند دروغگوی بود، کارش دروغگوئی بود و دروغی که می‌گفت به آفاق می‌رسید.

۳۱-       دروغ
گفت به شوخى: وای بر کسی که دروغ می‌گوید تا مردم بخندند. وای بر وی! وای بر وى!

۳۲-       خود
پاک نگه نداشتن از ادرار: از ادرار خود را پاک نگهدارید چون اولین چیزی است که
انسان به آن در قبر محاسبه می‌شود.

۳۳-       سفر
زن بدون همراهی محرم: برای هیچ زنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد حلال نیست
مسافت یک روز – جز با همراهی محرمی – سفر نماید.

۳۴-       نوحه‌سرایی:
کسی که بر وی نوحه‌سرایی و زاری می‌کنند در روز قیامت به آن معذب می‌شود «خداوند
زن نوحه‌سرا و گوش‌دهنده به وی را نفرین کرده است».

۳۵-       فراخواندن
به گمراهی: هر کسی مردم را به گمراهی فراخواند گناه آنها بر دعوتگر است بدون اینکه
چیزی از گناه آنها کم شود.

۳۶-       سوگند
به غیر خدا: «هر کس به غیر خدا سوگند یاد کند یا کافر یا مشرک می‌شود». «هر کس
سوگند یاد می‌کند یا به خدا سوگند یاد کند و یا ساکت شود».

۳۷-       سوگند
دروغ: هر کسی با سوگند دروغ مال کسی را تصرف نماید، پروردگار را ملاقات می‌کند در
حالی که از او خشمگین است.

۳۸-       سوگند
در معاملات: «از سوگند فراوان در معاملات پرهیز کنید چون معامله را رواج می‌‌دهد
سپس نابود می‌کند». «سوگند کالا را رواج و برکت را نابود می‌کند».

۳۹-       دزدی:
«هیچ دزدی دزدی نمی‌کند مگر اینکه به هنگام دزدی مؤمن نیست». «خداوند دزدی را که
تخم‌مرغ می‌دزدد و دستش قطع می‌شود نفرین کرد».

۴۰-       غصب
زمین: کسی ظالمانه یک وجب زمین کسی را غصب کند خدا روز قیامت هفت طبقه زمین را طوق
گردنش می‌گرداند.

۴۱-       ساختن
بنا بر قبر: پیامبر ص از گچ‌کاری قبر و نشستن بر روی آن و ساختن بنا بر آن نهی
فرمود.

۴۲-       نیرنگ:
هنگامی که خداوند تمام خلایق را در روز قیامت گردآوری می‌کند، برای هر خیانت‌کاری
پرچمی برافراخته می‌شود، و می‌گویند این خیانت فلانی فرزند فلانی است.

۴۳-       نشستن
بر قبر: اگر کسی بر اخگر(آتش پاره‌ای) بنشیند و لباسش سوخته شود، بهتر از نشستن بر
قبری است.

۴۴-       عزاداری
بر مرده: برای زنى که به خدا و روز آخرت ایمان دارد حلال نیست بیشتر از سه روز بر
مرده – جز براى شوهر – سوگواری نماید.

۴۵-       تکدی
کردن: سه چیز بر آن قسم می‌خورم، و سخنی برای شما می‌گویم آن را حفظ نمائید … هیچ
کسی باب تکدی را باز نمی‌کند مگر اینکه خداوند باب فقیری را بر وی باز می‌کند.

۴۶-       خیانت
در معامله: پیامبر ص از فروختن شخص شهری برای صحرائی «بیابانی یا روستائی» و خیانت
در معامله، و معامله بر معامله برادر دینی نهی فرمود.

۴۷-       زنانی
که به زیارت قبرستان می‌روند: «خداوند زنانی را که به زیارت قبرستان می‌روند نفرین
کرده است» ام عطیه ک می‌گوید: ما زنان از رفتن به تشیع جنازه منع شده‌ایم، ولی بر
ما به صورت جدی مصمم نبود.

۴۸-       اجتناب
کردن زن: اگر مردی تقاضای همبستری از همسرش نماید و او ممانعت نماید تا صبح
فرشتگان او را نفرین می‌کنند.

۴۹-       خیانت
به زیردستان: هر کسی خدا او را بر گروهی برتری داده باشد و به هنگام مرگش معلوم
شود به آنها خیانت کرده است پروردگار بهشت را بر وی حرام می‌گرداند.

۵۰-       فتوی
دادن بدون علم و آگاهی: کسی که برای وی فتوی بدون آگاهی داده باشند گناهش بر
فتوادهنده است.

۵۱-       تقاضای
طلاق: هر زنی بدون مشکل از همسرش خواستار طلاق باشد بوی بهشت بر وی حرام است.

۵۲-       سخنی
کـه باعث خشم پروردگار شـود: کسی حرفی – از خشم پروردگار – می‌زند و به آن مبالات
نمی‌دهد، در حالی که ممکن است بواسطه آن هفتاد سال در جهنم سقوط کند.

۵۳-       سخن
به غیر ذکر خدا: به غیر یاد و ذکر خدا زیاد سخن نگوئید چون باعث سنگدلی می‌شود.

۵۴-       قهر
با مسلمانی: «برای هیچ مسلمانی حلال نیست بیش از سه روز از برادر دینی‌اش قهر باشد».
«هر کسی یک سال با برادرش قهر باشد مانند آن است که او را کشته باشد».

۵۵-       ناسزاگوئی:
بدترین انسان در روز قیامت کسی است که مردم از ترس فحش و ناسزاگوئی او را ترک کرده‌اند.

۵۶-       کسی
که هدیه‌ای می‌دهد و دوباره پشیمان می‌شود: «کسی که خواستار برگرداندن هدیه‌اش است
مانند سگی است قی می‌کند سپس به آن دوباره برمی‌گردد». «برای هیچ مسلمانی حلال نیست
هدیه‌ای به کسی بدهد سپس پشیمان شود و خواستار هدیه‌اش باشد».

۵۷-       اعلان
گم شده در مسجد: هر کس شنید مردى گم شده‌‌اش را در مسجد اعلان مى‌کند بگوید: خدا
گم شده‌‌ات را برنگرداند، چون مساجد براى چنین چیزها ساخته نشده است.

۵۸-       مرور
از جلو نمازگذار: اگر مرورکننده‌‌ای از جلو نمازگذار می‌دانست چه کیفری دارد، همانا
چهل سال می‌ایستاد بهتر بود برای وی تا از جلو او عبور نماید.

۵۹-       اذیت
و آزار نماز‌خوان: هر کسی که پیاز و سیر و تره‌فرنگی بخورد نباید به مسجد ما نزدیک
شود چون فرشتگان به آنچه که انسان را آزار می‌رساند اذیت می‌شوند.

۶۰-       نوشیدن‌های
که منع شده‌اند: پیامبر ص از نوشیدن از دهانه مشک آب نهی کردند: «پیامبر ص از نوشیدن
با حالت ایستاده جلوگیری کرد.

۶۱-       نوشیدن
با دست چپ: هیچ یکی از شما با دست چپ چیزی نخورد و ننوشد چون شیطان با دست چپ می‌خورد
و می‌نوشد.

۶۲-       قطع
صله رحم: «کسی که قطع خویشاوندی می‌کند وارد بهشت نمی‌شود، هیچ گناهی مستحق‌تر به
کیفر زودرس پروردگار در دنیا – با وصف ذخیره کیفر آخرت– از قطع خویشاوندی و خیانت
و دروغ نیست». «زودرس‌ترین پاداش اعمال برای صله رحم است، تا جای که خانواده بدکار
نیز با صله رحم دارائی و تعداد آنها فزونی می‌یابد».

۶۳-       صلوات
نفرستادن بر پیامبر ص: «بـه خاک مالیده شود – بی‌ارزش شود – بینى آن کسی که اسم من
در نزدش برده شود و صلوات بر من نمی‌فرستد». «بخیل‌ کسی است نام من نزدش برده می‌‌شود
و صلوات برمن نمی‌فرستد».

۶۴-       مهمل
گفتن ومتکلفانه سخن گفتن: منفورترین شما نزد من و دورترین کس از من در روز قیامت: آدم‌های
مهمل‌گو و یاوه‌گو و پرگو هستند.

۶۵-       نگهداری
سگ: هر کس سگی را – بجز سگ شکاری یا سگ گله نگهداری کند، هر روز دو قیراط «دو پیمانه
بزرگ» از پاداشش کاهش می‌یابد.

۶۶-       اذیت
کردن حیوانات: زنی بواسطه گربه‌ای وارد جهنم شد، چون گربه را حبس کرد، و نه خوراکی
به آن داد! و نه هم رهایش کرد تا از حشرات زمین چیزی بخورد تا از لاغری مرد. چیز
جاندار را به بازى و اذیت نگیرید.

۶۷-       نقاشى
و عکس کشیدن: «سخت‌ترین عذاب روز قیامت برای کسانی است که (جاندار) را نقاشی می‌کنند»
فرشتگان وارد خانه‌ای نمی‌شوند که در آن سگ یا عکس است.

۶۸-       دشمنی
کردن با دوستان خدا: خداوند می‌فرماید: هر کسی با یکی از دوستان من دشمنی کند با
او اعلام جنگ می‌کنم.

۶۹-       قتل
پناه‌آورنده: هر کسی پناهنده‌ای‌ را به قتل برساند وارد بهشت نمی‌شود، و شمیم و بوی
بهشت، در مسیر یکصد سال را می‌یابد.

۷۰-       محروم
کردن وارث از ارث: هر کس وارثش را از ارث محروم نماید، خداوند او را از بهشت محروم
می‌نماید.

————————————————————–

منبع: گناه و آثار شوم آن در زندگى امت از
قرآن و سنت

مترجم: إسحاق بن عبدالله العوضی.

مولف : عبدالله بن محمد السدحان.

انتشارات: حقیقت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا