دعوت و داعی

ويژگي‌هاي يک سخنراني اثربخش

ويژگي‌هاي يک سخنراني اثربخش

«زبان»، مهم ترين وسيله ارتباط، گفتگو و
برقراري تماس و تعامل با ديگران است. انسان ها بعضا به مدد زبان، با اشيا، حيوانات
و وسايل پيرامون خود به نحوي عاطفي و احساسي نيز سخن مي گويند و خواسته ها و
تمايلات خويش را با آنها در ميان مي گذارند. سخن گفتن و بيان مطلب، مقوله اي است
که مي تواند به نوعي به پيشبرد اهداف و برنامه هاي ما کمک شاياني نمايد. شايد براي
شما بسيار پيش آمده باشد که با سخني مناسب، تاثيرگذار و پرجاذبه عده اي را با نظر
و خواسته خود موافق و همراه کرده باشيد و چه بسا گاهي اتفاق افتاده که بخاطر
نداشتن نفوذ کلام و عدم ارتباط مطلوب، ديگران پذيرش حرف ها و مطالب ما را نداشته و
نتوانسته ايم توفيق چنداني حاصل نماييم. از سوي ديگر، در سطح جامعه اگر توجه کرده
باشيم درمي يابيم که موفقيت و محبوبيت برخي از افراد مديون و مرهون زبان خوب، بيان
شيوا و گفتار دلنشين آنان است. گو اينکه آنان با کلام خود افراد را جادو کرده و در
اعماق جسم و روح مخاطبان خوب جاي مي گيرند و وارد مي شوند. در هر حال زبان، گفتار،
سخن موهبتي است که بحث و بررسي پيرامون آن مجال بيشتري از اين مختصر را مي طلبد و
اين بشر است که با اين ويژگي ممتاز و اين سلاح بزرگ، حساس و پراهميت مي تواند در
عرصه هاي زندگي، کار و حيات خود دگرگوني، پويايي و… را حاصل نمايد و چه زيبا
گفته شاعر که: تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد.

 

ويژگي هاي گفتار و سخن

 

به نظر مي رسد که اگر کلام، سخن و گفتار ما
داراي ويژگي هاي زير باشد ما در ارتباطات و امور روزمره خود توفيق بيشتر و مطلوب
تري خواهيم داشت. به ديگر سخن، کلام، گفتار و بيان ما بايد:

1) حتي الامکان بر اساس منطق و پايه هاي
علمي باشد.

2) ترجيحا از روي احساسات و عواطف و حب و
بغض نباشد.

3) منفعلانه و از روي عصبانيت و تعجيل
نباشد.

4) منقطع، بريده بريده و نامفهوم نباشد.

5) در جهت رضاي حق تعالي و خشنودي او باشد.

6) بخاطر خوشايند اين و آن و يا بخاطر دشمني
با کسي نباشد.

7) بيهوده، پراکنده و بي پروا و بي ادبانه
نباشد.

8) شفاف، صريح، ساده و بي پيرايه باشد.

9) قوي، مستحکم، ماندگار و جامع و مانع
باشد.

10) بي روح،گنگ، ناممکن و بي سروته نباشد.

 

ويژگي هاي يک سخنراني اثربخش

 

قبل از هر چيز، براي آنکه يک سخنراني اثربخش
باشد بايستي مقدمات و تمهيدات مربوط به آن به خوبي مديريت شده باشد. مثلا: وقت
برگزاري سخنراني: الف) صبح باشد (چه ساعتي)، ب) عصر باشد (چگونه)، ج) اوايل هفته
باشد يا آخر هفته، د) روز تعطيل باشد يا غيرتعطيل، ه) در وقت روزهاي گرم سال باشد
يا سرد، و) در مناسبتي خاص باشد و…

 

مکان برگزاري سخنراني

 

الف) از نظر مسافت و موقعيت جغرافيايي و
نحوه دسترسي شرکت کنندگان

ب) از لحاظ نور، صدا، تهويه و…

ج) داراي فضاي سبز و درخت و… است يا در
ميان انبوه ترافيک و صدا و….

د) گنجايش لازم و وسعت کاري

ه) محل پذيرايي از ميهمانان خاص

و) پارکينگ و عبور و مرور

ز)آبخوري و سرويس هاي بهداشتي

ح) امکانات از لحاظ برقراري ارتباطات (فاکس،
اينترنت، تلفن و…)

ي) دکور و چيدمان وسايل مربوطه

 

سخنران

 

الف) مشهور است، محبوب است.

ب) داراي مقام و موقعيت خاصي در اجتماع مي
باشد.

ج) جز کدام گروه، حزب و يا قوم و قبيله اي
است.

د) اصالت خانوادگي و سوابق خدمتي.

ه) مدارک تحصيلي خود را از چه مراکزي دريافت
کرده است.

و) حاميان و طرفداران او چه کساني هستند.

ز) چه ويژگي هاي فردي و شخصيتي بارزي دارد.

 

برگزارکنندگان

 

الف) چه قصدي و هدفي را دنبال مي کنند.

ب) سازمان و يا مرکز خاصي است يا بوسيله
تشکل هاي غيردولتي برگزار مي شود.

ج) کار دعوت و پذيرايي را به خوبي برنامه
ريزي کرده اند.

د) نکات ايمني، بهداشتي و حفاظتي لازم را
مدنظر قرار داده اند.

ه) داراي وحدت نظر و انسجام و هماهنگي
هستند.

و)بروشور و برگه هاي اطلاع رساني لازم را
آماده نموده اند.

 

شرکت کنندگان (مخاطبان)

 

الف) قشر خاصي از جامعه هستند.

ب) انفرادي دعوت شده اند يا با خانواده.

ج) براي سرگرمي آمده اند يا استفاده علمي
تخصصي.

د) براي سرگرمي کودکان و فرزندان برنامه هاي
خاصي تدارک ديده شده است.

ه) سرويس براي رفت و آمد آنان مهيا شده است.

و) از محتوا و هدف برگزاري سخنراني اطلاع
دارند.

 

اما اکنون مي پردازيم به بيان ويژگي هاي يک
سخنراني اثربخش:

يک سخنراني براي يک جمع کوچک و کم تعداد به
مراتب کم دردسرتر از يک سخنراني با تعداد زيادي مخاطب است در اينگونه موارد بايستي
با استفاده از حرکات دست، ايما و اشاره و مديريت خوب زمان، کار سخنراني را به پيش
برد. ممکن است در بخش پرسش و پاسخ و يا در خلال سخنراني عده اي سوالات غيرمعمول از
شما داشته باشند مي بايست مراقبت نماييد در دام آنها گرفتار نشويد که در آن صورت
مجلس از دست شما خارج خواهد شد. در اينگونه موارد بهتر است اول تکليف را روشن کنيد
و بيان نماييد که به سوالات خارج از موضوع و يا در لابلاي برنامه سخنراني پاسخ
نخواهيد داد. با آوردن مثال هاي ملموس، کاربردي و روزمره، جملات، اشعار، ضرب
المثلهاي معروف، خاطرات جذاب، تجربيات گذشته، يافته هاي علمي و… گه گاه فضاي
سخنراني را تلطيف نماييد تا کار شما کسالت آور و خسته کننده نباشد. مطالب خود را
حتي الامکان خلاصه و کوتاه بگوييد و براي اين کار يادداشت هاي کوچکي حاوي سرفصل و
کلمات کليدي سخنراني تهيه و آماده کنيد تا روند سخنراني و ارائه مطالب روال معقول
و خوشايندي داشته باشد. گاهي اوقات از حضار و شرکت کنندگان بخواهيد که کلمات آخر
کلام شما را بيان کرده و از اين طريق مشارکت بيشتري به آنها در ارائه مباحث بدهيد.
هرگونه حرکات حاضرين را زيرنظر داشته باشيد ممکن است هر حرکت آنان پيامي بدنبال
داشته باشد. مثلا اگر آنها زياد به ساعت خود نگاه مي کنند يا بر روي صندلي مدام
جابجا مي شوند و يا کارهايي مشابه انجام مي دهند احتمالا بدين معني است که:

الف) خسته شده اند.

ب) وضعيت تنفس و هواي مکان برگزاري مناسب
نيست.

 ج)
شما بيش از وقت تعيين شده صحبت کرده ايد.

د) مطالب ديگر جاذبه و پذيرش لازم را
ندارند. در بين سخنراني پرانرژي و پويا باشيد.

در حقيقت روح شادابي و نشاط را به حاضرين
انتقال بدهيد و آنها را متمايل کنيد به اينکه تا پايان همراه شما باشند. مي توانيد
گاه گاهي تن صداي خود را بالا، پايين کنيد و توجه افراد را بدين ترتيب همواره با
خود داشته باشيد. ميکروفون همانقدر که مي تواند در کيفيت کار شما اثر خوب داشته
باشد همانقدر هم مي تواند آزاردهنده و اذيت کننده باشد. مراقب ميکروفون باشيد. نوع
بکارگيري و هنر استفاده از دست ها و قدرت آنها در فهم و انتقال مطالب خيلي مهم
است. اگر بخشي از سخنراني شما توجه زيادي را مي طلبد دست هاي خود را بيشتر باز
کنيد يا بالا و پايين ببريد. نوع پوشش و لباس شما هم بي تاثير در ارائه سخنراني
نيست. لباس هاي رنگ و رورفته، بدون اطو و چروک و ناصاف، کفش هاي نامناسب، آرايش مو
و صورت هر کدام عواملي هستند که مي توانند کار شما را تحت الشعاع قرار دهند. مثلا
در حين سخنراني متوجه مي شويد که يک نفر مدام به کفش هاي شما نگاه مي کند. خوب که
دقت مي نماييد درمي يابيد که فرضا بندهاي کفش شما باز شده و يا خيلي کثيف هستند.

 

گاهي مي توان از اسلايد، اورهد، پاورپوينت،
شعر، داستان هاي کوتاه و وسايل سمعي و بصري براي انتقال بهتر مطالب استفاده کرد،
بعلاوه آنکه نمودارها، اعداد و ارقام(آمار) و تخته سياه(وايت برد) هم ياري رسان
شما هستند تا مطالب تان مستندتر باشند. جو و شرايط حاکم بر جلسه سخنراني را به
خوبي ارزيابي و درک نماييد. اگر احساس کرديد که شنوندگان ظرفيت حرف هاي مبتني بر
شوخي و مزاح را ندارند از آنها پرهيز کنيد. هميشه ممکن است عده اي نخاله و يا
غيرنرمال در مجلس سخنراني وجود داشته باشند بايد بتوانيد آنها را اداره کنيد تا
اوضاع را به هم نريزند. براي دريافت بازخورد حاصل از سخنراني خود، در پايان، آدرس
پست الکترونيکي، آدرس اينترنتي و يا تلفن خود را بيان کنيد تا نقاط قوت و ضعف شما
را منعکس نمايند. در ابتداي سخنراني يک بيوگرافي مختصر و مفيد از خود براي حاضرين
ارائه دهيد اين کار باعث مي شود شما را بيشتر باور نمايند. در پايان نيز، يک چکيده
و خلاصه در چند خط از موضوع و محتواي سخنراني را ارائه نماييد.

 

نکات مهم

-بي طرفي، انصاف، عدالت، حق گويي را در
سراسر طول سخنراني رعايت کنيد.

-اگر با لهجه خاصي صحبت مي کنيد مراقب باشيد
که در افراد جاذبه يا دافعه خاصي ايجاد نکند.

-علاوه بر اينکه سخنان و گفتار شما در اذهان
افراد باقي مي ماند، حرکات و اعمال شما نيز به ياد ماندني خواهند بود. طوري به
شنوندگان نگاه نکنيد که احساس شود با فرد يا گروه خاصي بيشتر ارتباط داريد.

-آدرس هاي بيشتر، منابع و ماخذ تکميلي و
مطالبي که به صورت جنبي مي توانند براي فهم و درک شنوندگان مفيد واقع شوند را براي
حاضرين اعلام و معرفي نماييد.

-از علم روانشناسي، جامعه شناسي، مردم شناسي
سعي کنيد براي ارائه سخنراني بهتر بهره بگيريد.

-بزرگ کردن خود را در کوچک پنداشتن و تحقير
ديگران نبينيد. افکار عمومي قاضي و داور خوبي در مورد سخنان و مطالب ما هستند.

-اداره جلسه سخنراني که مخاطبان آن اقشار
گوناگون جامعه باشند بسيار سخت و فني تر است از جلسه اي که شنوندگان سخنان شما
مثلا همه دکتر، دانشجو و يا مهندس هستند و اين حالت رسالت کاري شما را حساس تر مي
نمايد که مراقبت و توجه بيشتري داشته باشيد.

-از توجه حاضرين و زحمات برگزارکنندگان تشکر
و قدرداني کنيد و سعي کنيد در صورت امکان ارتباط نزديک تر و گرم تري با شنوندگان
پس از پايان جلسه سخنراني داشته باشيد.

-هر چقدر شتاب و تعجيل در بيان کلمات و
جملات بيشتر باشد امکان تپق زدن و اشتباه هم بيشتر مي شود، پس شمرده و با اعتماد
به نفس صحبت کنيد.

-چهره بشاش، احترام و رعايت ادب و کرامت
انساني، استفاده از تکيه کلام هاي دلنشين و درک روحيات، عواطف و تمايلات شنوندگان
نکات با اهميتي هستند که نبايستي از آنها غفلت نمود.

منبع : اينترنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن