به کانال تلگرامی نوگرا بپیوندید»»» @eslahe کانال نوگرا @eslahe
زندگی نامه

جایگاه جهانی امام مودودی

جایگاه جهانی امام مودودی


سيد ابوالاعلي مودودي دعوت گري با هدفي فراگير و بين المللي بود. برنامه او تنها شامل اصلاح مردم يك كشور نبود بلكه پيامي براي سعادت و رفاه تمام بشريت بود. او در نيم قرن گذشته براي احياي اسلام مراحل بسيار سخت و طاقت فرسايي را پشت سر گذاشت و از اين جهت او در رديف شخصيت هاي بين المللي قرار گرفت.


چند ويژگي بين المللي


مودودي اسلام را در مقابل ساير نظام هاي رسمي و متداول در دنيا، به عنوان نظامي كامل به شيوه اي استثنايي معرفي كرد كه نه تنها تمام زواياي آن آشكار شد بلكه برتري آن نيز در برابر ساير نظام ها ثابت شد. او در كار تجديد و احياي دين به مقتضيات و نيازهاي عصر كاملاً توجه داشت. در نوشته هاي متعددي ضمن توضيح و تشريح همه ابعاد زندگي انسانها، راه حل اسلامي مسائل جديد را نيز با شيوه اي بسيار مدلل و مطمئن ارايه داد.


به همين جهت نوشته هاي او به چند زبان متداول دنيا ترجمه شد.


دومين ويژگي او اين است كه تصوير بسيار روشني از قانون اسلام براي اداره يك مملكت بر اساس قرآن و سنت ارايه داد. او ضمن ارايه تئوري در اين ضمينه براي اجراي آن نيز تلاش فراوان كرد. تلاش چند ساله وي در اين مورد بسياري از اشكالات و ابهامات را زايل كرد و ذهن بسياري را كه نسبت به اراده يك كشور به اساس قرآن و سنت دچار ترديد بود، روشن ساخت. در نتيجه نياز به قانون اسلامي در توده ها شدت گرفت و آنها قانوني را اسلامي دانستند كه مبتني بر قرآن و سنت باشد. تلاش براي وضع قانون اسلامي در كشور هاي ديگر اسلامي نيز كاملاً منعكس شد. احزاب و گروه هاي طرفدار نظام اسلامي در اين كشورها نيز در صدد تدوين قانوني مبتني بر قرآن و سنت برآمدند و ضمضمه نفاذ شريعت و نظام اسلامي در ساير بلاد به راه افتاد.


سومين خصوصيت بارز مودودي اين بود كه او در جريان فعاليت هاي نفاذ شريعت اسلامي، دولتمردان را مكرراً به اين مطلب متوجه كرده و توصيه هاي لازم را ارايه ميداد. به خاطر همين تاكيدها بود كه صاحبان قدرت سعي كردن با حربه هاي مختلف مانند زندان و صدور حكم اعدام، وي را از سر راه خود بردارند.


مودودي در نتيجه اين خدمات خالصانه ناچار شد نصف زندگي اش را در زندان سپري كند حاكمان جبار وي را به جرم نوشتن يك كتاب، تحت عنوان« مسئله قادياني» به اعدام محكوم كردند. اين كتاب مورد تاييد همه مسلمانان پاكستان حتي مسلمانان جهان بود.  در روزهايي كه او در زندان بود، كتاب مذكور در تيراژ بسيار وسيعي چاپ شد و به زبان هاي متداول دنيا ترجمه شد. مردم داخل و خارج كشور با خواندن  اين كتاب، شگفت زده شدند. زيرا هيچگونه مطلبي كه موجب شود نويسنده را به جوخه اعدام بسپارد، در آن ديده نمي شد. كتاب مذكور در مورد مسئله ختم نبوت كه همه مسلمانان جهان در آن اتفاق نظر دارند، به نگارش در آمده بود. مسلمانان داخل و خارج كشور به محض اطلاع از اين حكم(حكم اعدام) دست به شورش زدند. تا بلاخره حكام جور را از تصميم خود منصرف كردند. حكم اعدام به حبس ابد و در نتيجه به رهايي مودودي انجاميد.


يكي ديگر از ويژگي هاي مودودي مسافرت وي به كشور هاي متعدد اسلامي بود. اين مسافرت به منظور انجام فريضه حج يا مطالعه سرزمين هايي كه در قرآن يادي از آنها شده است، انجام گرفت. وي براي نگارش اثر معروف خود، «تفهيم القرآن» مسافرتي تحت عنوان «مسافرت ارض القرآن» به سرزمين هايي كه در قرآن از آنها نام برده شده است، انجام داد و از نزديك اطلاعات لازم را درباره آن مناطق به دست آورد. مودودي از اعضاي موسس جامعه اسلامي مدينه منوره بود. در اين راستا نيز مسافرت هاي متعددي به مدينه منوره و ساير كشور هاي عربي انجام داد. او در جريان اين مسافرتها با شخصيت هاي بلندپايه ديني و علمي جهان اسلام، از نزديك آشناشد و در پرتو سخنرانيهاي خود تاثير عميقي گذاشت و از وي به عنوان


دعوت گر نظام حيات اسلامي در سطح بسيار گسترده استقبال به عمل مي آمد. كنفرانس «رابطه عالم الاسلام» در اجتماع ذيحجه 1993 هجري قمري، به او لقب «امام المسلمين»داد و از خدمات ديني او تقدير كرد.


يكي ديگر از خصوصيات مودودي اين بود كه خدمات ديني، علمي و سياسي وي در دانشگاههاي مختلف جهان مورد ارزيابي پژوهشگران قرارگرفت. مراكز علمي در كشورهاي مختلف، براي درك شخصيت و پيام مودودي رسماً درصدد تحقيق برآمده و افراد بخصوصي را مامور اين كار كردند. از ديد آنان، مودودي  به عنوان تنها دعوت گر نظام اسلامي و نفاذ شريعت شناخته شد.


خصوصيت بارز ديگر مودودي وجود افراد متاثر از افكار وي در كشورهاي اسلامي و غير اسلامي است. اين افراد با تعقيب اهداف مودودي باعث گسترش افكار وي در جهان مي شوند.


 


پرچمدار آرمان هاي بين المللي


    مودودي پرچمدار بزرگ آرمان هاي بين المللي شناخته شده است. بي ترديد او دعوتش را از كشور خود آغاز كرد، اما پيامش براي مردم دنيا اين بود كه اسلام به طور كامل و در تمام ابعاد زندگي به عنوان يك برنامه حيات پذيرفته شود. سرمايه داري و كمونيسم، هر دو از ديدگاه وي جزئي از نظام هاي مخرب بودند. به خاطر سلطه همين نظام هاي باطل بود كه همواره ابر هاي سياه خانمان سوز و بارش بمب هاي خردل و هسته اي، بر مردم بي دفاع دنيا مي باريد. سلامت انسان و امنيت عالم و برادري در گرو اجراي شريعت اسلامي است كه در پرتو لطف خداي واحد، رسول واحد، قبله واحد و كتاب واحد بوجود آمده باشد. اخوت مبتني بر عقيده واحد چنان مستدام است كه تفاوت رنگ و زبان، نژاد، لباس، غذا، آب و هوا و شرايط اقليمي نميتواند در آن رخنه ايجاد كند. عدالت اساس نظام اسلامي است و مادامي كه در جهان عدالت حاكم نباشد امنيتي بوجود نخواهد آمد. مودودي در پيامي كه به مناسبت حلول سال جديد اسلامي از راديو اردن هاشمي پخش شد گفت:


«مردم دنيا در سال جديد بكوشند تا كوتاهي هاي گذشته را كه در عرصه هاي امنيت و عدالت وجود داشت، جبران كنند. تمام مردم دنيا و بخصوص دولت و ملت هاي مقتدر بايد بدانند كه امنيت بدون ايجاد عدل امكان پذير نيست. اصلاً قابل تصور نيست كه ظلم صورت گيرد، حقوق مستضعفان غصب شود و در عين حال امنيت نيز حاكم باشد. در چنين حالتي اگر در ظاهر امنيتي به چشم بخورد، آن امنيت نيز به خاطر فشار ستمگران و ضعف ستم ديدگان است. انسان فطرتاً چنين است كه هرگاه فرصت را مساعد تشخيص داد، براي احقاق حق خود با ظلم خواهد جنگيد. سنن الهي نيز بر اين است كه وحدت و انسجام در صفوف ستمگران هرگز برقرار نخواهد شد. ستمكاران همواره با هم در نبرد هستند قرآن ميگويد:


«لَوْ لاَ دَفْعُ الله النَاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الاَرضُ»


در دوره جنگ سرد، اگر مشاهير آمريكا به عنوان نماينده مكتب كاپيتاليسم و مشاهير شوروي سابق و چين به عنوان نماينده كمونيسم شناخته ميشدند، ‌قطعاً در اين جبهه عقيدتي مودودي نماينده نظام اسلامي شناخته شد. تفاوت فقط در اين بود كه سيستم سرمايه داري و كمونيستي در پناه دولتها، قدرتهاي بزرگ سرمايه داران، اختراعات و وسايل مدرن و رسانه هاي گروهي حرف خودشان را به كرسي مينشاندند اما ايدئولژي اسلامي هنوز در قالب دولت، شكل نگرفته و براي رسيدن به اوج كمال، دوران قبل از بلوغ را ميگذراند. نظام اسلامي تا آن روزگار فقط در حد تئوري و يك تفكر بي نظير بود ولي همه اينها هنوز در دلها، مغزها، كتابها و محفل ها بود. روزگاري كه ريشه اين تفكر در گوشه اي از زمين پيوند بخورد و نخستين بذر آن در قالب يك حكومت، ‌سينه زمين را پاره كرده و جوانه آن به سوي فضا بلند شود، آن روز است كه حقانيت و برتري آن بر همگان روشن خواهد شد. آن روز نابينايان هم خواهند فهميد كه خورشيد طلوع كرده است. وابستگان به اين نظام فكري آن روز برتري شان بر ديگر نظام هاي فكري مسجل خواهد شد؛ هرچند كه از لحاظ اقتصادي فقير باشند اما در دانش و سخن سرآمد خواهند بود. و مسائل بين المللي بدون نظر آنها حل نخواهد شد. هرچند تا آن دوره طلايي دو مكتب فكري كاپيتاليسم و كمونيسم به كمك حكومت ها حرفشان را در زمينه هاي سياسي و اقتصادي به كرسي بنشانند.


مودودي همراه با توانايي فكري خود نمايندگي اين ديدگاه سوم جهاني را به بهترين شيوه اي انجام داد.


دعوت مودودی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در کشورهای غیر اسلامی از جمله هندوستان ،سریلانکا ، آمریکا ، انگلستان و آلمان نیز تاثیر گسترده ای را به همراه داشته و همچنان در حال گسترش است .


از میان این کشورها اهداف تبلیغی  استاد مودودی در آن نقش بسزائی داشته و گسترش ابل ملاحظه ای پیدا نموده است ، هندوستان است .


کسانی که در حال حاضر در هندوستان مشغول دعوت هستند ، تحت یک ارگان بسیار منظم و هماهنگ به نام ” جماعت  اسلامی هند ” بر اساس چهار اصل نیادین زیر فعالیت می کنند :


اصل اول : خاتمه دادن به تنش های فرقه ای طبقاتی .


اصل و دوم : اصلاح روابط اجمتماعی و معاشرت بر اساس ضوابط اسلامی و شر و گسترش مارف اسلامی .


اصل و سوم :تلاش برای اصلاح فکری قشر تحصیل کرده و روشنفکر و جهت دادن استعدادهای علمی آنان به سوی کارهای تحقیقاتی ؛ بخصوص ایجاد یک پدافند فکر یدر برار سیل فکرات نبیادکن لائیکی مانند ماتریالسیم ، الحاد ، فرقه رگائی ، سوسیالیم و کمونیسم .


اصل چهارم : فراگیری زبان هندی و شیوه نگارش آن بخصوص گویشهای محلی به منظور گسترش اهداف تبلیغی در هندوستان .


جماعت اسلامی هند با این چهار اصل مشغول انجام فعالیت های دینی است .


 


آثار استاد مودودی تا به حال به 23 زبان دنیا ترجمه شده است و همچنان نشر و ترجمه آثار ایشان ادامه دارد.


—————————————————–


منبع : زندگینامه سید ابوالاعلی مودودی


مولف : سعید اسعد گیلانی


مترجم : استاد نذیر احمد سلامی


انتشارات : نشر احسان 1380


 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن