تربیت، اخلاق و تزکیه

قبل از غرق شدن بیدار شو!

قبل از غرق شدن بیدار شو!

 استاد
سعید نورسی

ای انسان هان، هوشیار باش! یکی از صفات عجیب
و غریب که خداوند خالق توانا در ماهیت شما قرار داده است، این است که تمام عالم
هستی گنجایش ترا ندارد، و همیشه مانند زندانی محکوم در پای چوبه دار، از ناراحتی و
انزجار ( آخ واف) میگویی، در حالیکه حفره کوچک و چاله ناچیز و اطاقچه تنگ وخاطره
ای و دقیقه ای برای نابود شدن تو زیاد است.

 

او ،خالق، صفات ظریف و لطیفی به تو داده است
که بعضی با بلعیدن تمام گیتی سیر نمی شود،اما بعضی از یک ذره ویک دانه ارزن به تنگ
می آید ،وتحمل یک جو را ندارد، همانطور که چشم تحمل یک مو را ندارد.

 

پس زینهار، شتاب را کم کن، بترس از اینکه،
در ظر ف گفتن یک حرف وخوردن یک لقمه یا یک کریشمه و یا یک بوسه خودت با تمام
لطایفت غرق شوی…. چون در هر چیز صورتی از عدم تناهی موجود است که قادر است ترا
غرق کند و از بلعیدنت دریغ نکند.

به آینه وجود خودت بنگر ببین چگونه آسمانن و
ستارگانش در آن غرق و فرو می روند. و به حافظه کوچک .کم ظرفیت خود مراجعه کن ببین
چگونه«حق» نامه اعمالت را در آن رقم زده و نوشته است ، و ببین چگونه اغلب وقایع و
صفحات عمرت را در آن یاد داشت نموده است!!

پاک و منزه خدای قادر و ناظر است .

————————————————————

 

منبع: راهنمای نسل جوان

نویسند: استاد سعید نورسی

مترجم: محمد طاهر حسینی

نشر: 
احسان -۷۱

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا