مقالات ارسالی

«أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ»/ ۱۰ تصویر حیرت‌انگیز از فضا

«أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ»/ ۱۰ تصویر حیرت‌انگیز از فضا

 

«أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِیٍّ وَلاَ نَصِیرٍ: مگر ندانستى که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست و شما جز خدا سرور و یاورى ندارید»(۱۰۷ سوره مبارکه بقره)فضای لایتناهی و عظمت حیرت‌انگیز ستاره‌ها، سحابی‌ها و کهشکان‌ها برای هر انسان اندیشمندی نشانه‌‌ای غیرقابل‌ انکار از بزرگی و قدرت لایزال پروردگار عالم است.

در زیر ۱۰ تصویر حیرت‌انگیز گرفته شده از محدوده قابل رؤیت توسط تلسکوپ‌ها در فضا ارائه شده که یکایک آن‌ها که خبر از خالق عظیم جهان و نظام‌مندی خلقت و در نتیجه هدفدار بودن آن می‌دهد:
۱. سحابی سر اسب

%c2%ab%d8%a3%d9%8e%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%aa%d9%8e%d8%b9%d9%92%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%a3%d9%8e%d9%86%d9%91%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%91%d9%87%d9%8e-%d9%84%d9%8e%d9%87%d9%8f-%d9%85%d9%8f%d9%84%d9%92%da%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e%d9%85%d9%8e%d8%a7%d9%88%d9%8e%d8%a7%d8%aa%d9%90-%d9%88%d9%8e%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8e%d8%b1%d9%92%d8%b6%d9%90%c2%bb-%db%b1%db%b0-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7
این عکس سحابی سر اسب را نشان می‌دهد که توسط تلسکوپ هابل که با نور مادون قرمز تهیه شده است. این سحابی در فاصله ۱۵۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد.
سحابی به ابر عظیمی از غبار، گاز و پلاسما در فضاهای میان‌ستاره‌ای، گفته می‌شود. سحابی‌ها محل تولد ستاره ها هستند.
۲. کهکشان ام۱۰۶

%c2%ab%d8%a3%d9%8e%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%aa%d9%8e%d8%b9%d9%92%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%a3%d9%8e%d9%86%d9%91%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%91%d9%87%d9%8e-%d9%84%d9%8e%d9%87%d9%8f-%d9%85%d9%8f%d9%84%d9%92%da%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e%d9%85%d9%8e%d8%a7%d9%88%d9%8e%d8%a7%d8%aa%d9%90-%d9%88%d9%8e%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8e%d8%b1%d9%92%d8%b6%d9%90%c2%bb-%db%b1%db%b0-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7
این کهکشان عظیم شبیه کهکشان راه شیری ماست. بازوهای بلند آن مارپیچ هستند و در مرکز آن یک ابرسیاهچاله وجود دارد.

۳. انفجار سیاهچاله‌ای در کهشکان ام۸۳

%c2%ab%d8%a3%d9%8e%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%aa%d9%8e%d8%b9%d9%92%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%a3%d9%8e%d9%86%d9%91%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%91%d9%87%d9%8e-%d9%84%d9%8e%d9%87%d9%8f-%d9%85%d9%8f%d9%84%d9%92%da%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e%d9%85%d9%8e%d8%a7%d9%88%d9%8e%d8%a7%d8%aa%d9%90-%d9%88%d9%8e%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8e%d8%b1%d9%92%d8%b6%d9%90%c2%bb-%db%b1%db%b0-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7
این کهکشان مارپیچی در فاصله ۱۵ میلیون سال نوری از زمین قرار دارد.

۴. سحابی کارینا

%c2%ab%d8%a3%d9%8e%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%aa%d9%8e%d8%b9%d9%92%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%a3%d9%8e%d9%86%d9%91%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%91%d9%87%d9%8e-%d9%84%d9%8e%d9%87%d9%8f-%d9%85%d9%8f%d9%84%d9%92%da%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e%d9%85%d9%8e%d8%a7%d9%88%d9%8e%d8%a7%d8%aa%d9%90-%d9%88%d9%8e%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8e%d8%b1%d9%92%d8%b6%d9%90%c2%bb-%db%b1%db%b0-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7
این سحابی که سن نسبتاً کمی دارد در فاصله ۶۵۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد. این سحابی متشکل از غبار، گاز و ستاره‌های تازه شکل‌گرفته است.

۵. سحابی آرامش
این یک تفسیر هنرمندانه از سحابی آرامش است:

%c2%ab%d8%a3%d9%8e%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%aa%d9%8e%d8%b9%d9%92%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%a3%d9%8e%d9%86%d9%91%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%91%d9%87%d9%8e-%d9%84%d9%8e%d9%87%d9%8f-%d9%85%d9%8f%d9%84%d9%92%da%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e%d9%85%d9%8e%d8%a7%d9%88%d9%8e%d8%a7%d8%aa%d9%90-%d9%88%d9%8e%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8e%d8%b1%d9%92%d8%b6%d9%90%c2%bb-%db%b1%db%b0-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7

و این هم نسخه دیجیتالی ارائه شده از سحابی آرامش:

%c2%ab%d8%a3%d9%8e%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%aa%d9%8e%d8%b9%d9%92%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%a3%d9%8e%d9%86%d9%91%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%91%d9%87%d9%8e-%d9%84%d9%8e%d9%87%d9%8f-%d9%85%d9%8f%d9%84%d9%92%da%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e%d9%85%d9%8e%d8%a7%d9%88%d9%8e%d8%a7%d8%aa%d9%90-%d9%88%d9%8e%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8e%d8%b1%d9%92%d8%b6%d9%90%c2%bb-%db%b1%db%b0-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7

۶. سحابی حلقه

%c2%ab%d8%a3%d9%8e%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%aa%d9%8e%d8%b9%d9%92%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%a3%d9%8e%d9%86%d9%91%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%91%d9%87%d9%8e-%d9%84%d9%8e%d9%87%d9%8f-%d9%85%d9%8f%d9%84%d9%92%da%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e%d9%85%d9%8e%d8%a7%d9%88%d9%8e%d8%a7%d8%aa%d9%90-%d9%88%d9%8e%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8e%d8%b1%d9%92%d8%b6%d9%90%c2%bb-%db%b1%db%b0-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7
ام۵۷ یا سحابی حلقه حدود ۲۴۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. این بقایای بسیار درخشان از ستاره‌ای است که اکنون از بین رفته اما اثرات انفجار آن حتی با یک تلسکوپ کوچک از زمین قابل رویت است.

۷. کهکشان گرداب

%c2%ab%d8%a3%d9%8e%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%aa%d9%8e%d8%b9%d9%92%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%a3%d9%8e%d9%86%d9%91%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%91%d9%87%d9%8e-%d9%84%d9%8e%d9%87%d9%8f-%d9%85%d9%8f%d9%84%d9%92%da%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e%d9%85%d9%8e%d8%a7%d9%88%d9%8e%d8%a7%d8%aa%d9%90-%d9%88%d9%8e%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8e%d8%b1%d9%92%d8%b6%d9%90%c2%bb-%db%b1%db%b0-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7
این کهکشان مارپیچی گرداب است که در فاصله ۳۱ میلیون سال نوری از زمین قرار دارد.

۸. کهکشان کلاه‌مکزیکی

%c2%ab%d8%a3%d9%8e%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%aa%d9%8e%d8%b9%d9%92%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%a3%d9%8e%d9%86%d9%91%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%91%d9%87%d9%8e-%d9%84%d9%8e%d9%87%d9%8f-%d9%85%d9%8f%d9%84%d9%92%da%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e%d9%85%d9%8e%d8%a7%d9%88%d9%8e%d8%a7%d8%aa%d9%90-%d9%88%d9%8e%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8e%d8%b1%d9%92%d8%b6%d9%90%c2%bb-%db%b1%db%b0-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7
این کهکشان زیبا و حجیم  قطری در حدود ۵۰ هزار سال نوری دارد.

۹. سحابی مارپیچ

%c2%ab%d8%a3%d9%8e%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%aa%d9%8e%d8%b9%d9%92%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%a3%d9%8e%d9%86%d9%91%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%91%d9%87%d9%8e-%d9%84%d9%8e%d9%87%d9%8f-%d9%85%d9%8f%d9%84%d9%92%da%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e%d9%85%d9%8e%d8%a7%d9%88%d9%8e%d8%a7%d8%aa%d9%90-%d9%88%d9%8e%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8e%d8%b1%d9%92%d8%b6%d9%90%c2%bb-%db%b1%db%b0-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7
این تصویر که توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر گرفته شده، نشاندهنده غلظت بالای گرد و غبار در مرکز این سحابی است که به رنگ قرمز در وسط و گازهای سبز در اطراف آن دیده می‌شوند.

۱۰. خوشه ستاره‌ای پیسموس۲۴

%c2%ab%d8%a3%d9%8e%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%aa%d9%8e%d8%b9%d9%92%d9%84%d9%8e%d9%85%d9%92-%d8%a3%d9%8e%d9%86%d9%91%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%91%d9%87%d9%8e-%d9%84%d9%8e%d9%87%d9%8f-%d9%85%d9%8f%d9%84%d9%92%da%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%8e%d9%85%d9%8e%d8%a7%d9%88%d9%8e%d8%a7%d8%aa%d9%90-%d9%88%d9%8e%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8e%d8%b1%d9%92%d8%b6%d9%90%c2%bb-%db%b1%db%b0-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7
این خوشه ستاره‌ای در سحابی «NGC 6457» در فاصله ۸ هزار سال نوری از زمین قرار دارد و بر روی یک لایه ضخیم از گاز و گرد و غبار از سحابی همسایه نشسته است.

قرآن کریم در آیه ۴۱ سوره فاطر می‌فرماید: إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا * خداوند نگهدار آسمان‌ها و زمین است تا از نظام خود منحرف نشوند و اگر شوند کسی جز او نمی‌تواند آن‌ها را نگاه دارد و او بردبار و بخشنده آمرزنده است.

منبع: Higher Perspective

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا