الله - خداوندعقیدهعلمی ، پزشکمطالب جدیدمقالات

آیا خود نظم می تواند ذاتش خالق باشد ؟ بدون نیاز به علم و اراده

نظم در جهان خلقت
نظم در جهان خلقت

آیا خود نظم می تواند ذاتش خالق باشد ؟ بدون نیاز به علم و اراده

نویسنده :استاد ملا عبدالله احمدیان

اقتضای ذاتی به جای علم و اراده

بعضی می گویند برای ایجاد هیچ مجموعه ی منظمی، قدرت، بینش و تصمیم گیری یک امر خارجی ( علم و اراده) لازم نیست زیرا اجزای یک مجموعه ی منظم طبیعی ممکن است به اقتضای ذات خود و با همین کمیت ها و کیفیت ها دور یکدیگر جمع شده و در نتیجه مجموعه ی منظمی را ایجاد نمایند و هرگاه در این کوره راه توهم از آن سوال شود که امکان ندارد اقتضای ذاتی هیچ چیزی در دو خط مخالف تجلی نماید و اگر اقتضای ذاتی الکترون ها این است که به دور تکی به دور یک پروتن مجرد بچرخند و هیدروژن ایجاد گردد، پس چطور باز الکترون ها به اقتضای ذاتی به صورت هشت دانه ای به دور هشت پروتون همراه سه نوترون باید بچرخند تا اکسیژن به وجود آید ؟ و همچنین اگر اقتضای ذاتی هیدروژن این است که دو تایی به دور یک اکسیژن بچرخند و آب ایجاد گردد، پس چطور باز هیدروژن به صورت بیست دانه ای به دور یازده اکسیژن و دوازده کربن می چرخد تا قند و شکر «گلوسید» ایجادگردد؟

آیا اختلاف شرایط ممکن است موجب نظم و هماهنگی گردد؟

اکثر مخالفان احساس می کنند که در این کوره راه توهم به بن بست رسیده اند ولی عده ی قلیلی از آنها باز با سماجت خویش می خواهند ادامه دهند و سر به سنگ و دیوار بزنند و بی توجه به لازمه ی حرف خویش در جواب می گویند: اختلاف شرایط، این تغییرات و تفاوت ها را به وجود آورده است، و اگر در این کوره راه توهم به آنها بگویید:

اولا فرض کردن تاثیر اختلاف شرایط در این تحوالت منافی فرض اقتضای ذاتی اجزاء است زیرا یک امر ذاتی امکان ندارد طبق شرایط، موجود و یا معدوم گردد، در غیر این صورت ذاتی بودن یعنی چه؟

ثانیا این تغییرات و تفاوت ها همراه نظم و هماهنگی و هدف خاص به وجود می آیند و اختلاف شرایط هماهنگی ممکن است این تغییر و تفاوت مخصوص را به وجود بیاورند که بینش و انتخاب و تصمیم گیری ( یعنی علم و اراده) را هم داشته باشند و در تصور هیچ گسی نم گنجد گرما در درجه زیاد یا کم، واجد شعور و علم و اراده و انتخاب گردد و جز تغییر اشیاء کار دیگری را انجام دهد. ثالثا مقصود از شرایط و اختلاف شرایط چیست؟

آیا کلماتی هستند که فقط برای رهایی از بن بست بر زبان آورده شده اند؟ یا مقصود حرارت، نور، انرژی ها و غیره است و بالاخره مقصود هر چه باشد ترکیبات منظم الکترون ها و پروتون ها و نوترون ها و ایجاد دستگاه های منظم اتم ها و همچنین بیش از صد دستگاه منظم عناصر قبل از تمام شرایط تحقق یافته اند و شرایط نور و حرارت و انرژی ها و غیره عموما بعد از عناصر به وجود آمده اند.

بنابراین دوره هایی بوده که دستگاه های منظمی وجود داشته اند و خبری از شرایط و اختلاف شرایط نبوده است پس توجیه این تغییرات و تفاوت ها به اختلاف شرایط جز تضاد و تناقض گویی چیز دیگری نیست. رابعا خود همین شرایط و اختلاف آنها که بعد از دستگاه های منظم عناصر سازی به وجود آمده اند و موجب ایجاد هزاران دستگاه منظم شده اند خود بخش عظیمی از یک دستگاه بسیار بزرگ و منظم هستند که برای ایجاد هر دستگاهی باید وضع و حالت خاصی با کمیت و کیفیت مخصوص پی ریزی شود و ایجاد همین دستگاه بزرگ و منظم بدون بینش و انتخاب و تصمیم گیری ( یعنی علم و اراده) محال و غیر ممکن است.

بنابراین موضوع اقتضای ذاتی و موضوع اختلاف شرایط، بن بست این کوره راه توهم را آشکار تر می نماید و جز برگشت به راه راست و قبول برهان نظم و ایمان به واقعیت آفریدگار دانا و توانا هیچ راه دیگری وجود ندارد.

————————————-

نام کتاب: درآمدی بر خداشناسی / مولف:استاد ملا عبدالله احمدیان / انتشارات کردستان سنندج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا