علمی ، پزشک

جلوه هایی از اعجاز علمی در قرآن و حدیث

جلوه هایی از اعجاز علمی در قرآن و حدیث

نویسنده : عبدالمجید زندانی /گردآورنده :
محمد ابراهیم سلیم / مترجم : حسین یزدانی

تقریبا” حدود دو ماه است که ما تحقیقاتمان
را در مورد ((انجمن اعجاز علمی در قرآن و سنت )) شروع کرده ایم . دامنه تحقیقات
اعجاز به ((زمینه فعالیت موجودات ریز)) از قبیل باکتریها ، ویروسها و انگلها کشیده
شد . این باکتریها ، ویروسها و موجودات ریز با چشم دیده نمی شوند ولی با انسان و
سلامتی او ارتباط زیادی دارند . بیماری طاعون که صدها هزار و حتی میلیونها نفر بر
اثر آن جان خود را از دست می دهند، عامل آن همین باکتریهای است که با چشم دیده
شوند .

بسیاری از بیماریهایی کشنده دیگر نیز در
اثر  همین باکتریها یا ویروسها است . از
خودمان بپرسیم که این موجودات ریزی که با چشم دیده نمی شوند. و ماهیت آنها بر ما
ناشناخته است . چطور است که ما نمی دانیم کی وارد بدن می شوند ؟و کی خارج می
شوند؟…

اولین بار که انسان توانست این موجودات را
مشاهده و کشف نماید . در قرن نوزدهم بود . یعنی زمانی که ((پاستور)) دانشمند
فرانسوی ثابت کرد که موجودات ریزی وجود دارند که با چشم دیده نم شوند . یکی از
عوامل کشف باکتری ، درگیریی بود که در اروپا بر ضد دین پیش آمده بود . این درگیری
با دین ارتباط داشت تا اینکه ((پاستور)) بطلان نظریه ای را که در این زمینه ترویج
می شد ثابت کرد . این نظریه که به عنوان نظریه ی برتر مطرح بود نظریه ای بود تحت
عنوان ((خود زائی )) یا تولد خود به خود . چگونه انسانها به وجود می آیند ؟ چگونه
موجودات به وجود می آیند ؟ و … طرفداران این نظریه می گویند : از طریق ((خود زائی
)) فعل و انفعالات صورت می گیرد و موجودات دیگری به وجود می آیند . این فعل و
انفعالات چگونه صورت می گیرد ؟ خیلی ساده است، همان کاری که کمونیستها ی عرب چند
وقت پیش انجام می دادند. همین چند وقت پیش در کشورها ی همسایه ی عربی که از نظر گرایش
به کفر و الحاد مدت زیادی از آنها نگذشته اینگونه کارها انجام می گرفت .

دانش آموزان مدرسه را می آوردند به آنها می
گفتند : این فضولات گاو را نگاه کنید ببینید آیا چیزی در آن وجود دارد ؟ نه چیز در
آن وجود ندارد . بعدا” آنها را زیر خاک دفن می کردند . و بعدا” از دو یا
سه هفته می آمدند خاکها را کنار می زدند، می دیدند تمام فضولات پر از کرم شده اند
! به آنان می گفتند : حالا چه می بینید ؟ دانش آموزان می گفتند : کرم  . می گفتند خوب این کرمها  از کجا آمدند ؟ سپس خودشان جواب می دادند که
آنها از طریق واکنش طبیعی و شیمیایی که بر رو فضولات انجام گرفته ، به وجود آمده
اند . سپس ادامه می دادند . پس وقتی که کرم از فضولات خارج شد حیوان بزرگتری از آن
به وجود می آید و به همین ترتیب ادامه می یابد و این جریان خو د زائی نامیده می
شود به این گوشت نگاه کنید . همین گوشت بعد از چند روز در آن کرم دیده می شود . ان
کرمها از کجا آمده است ؟ از طریق خود زایی به وجود آمده است .

مثلا” شما مبتلا به بیماری کرم اسکاریس
هستید . از شکم  شما یک کرم بلند خارج می
شود که حتی گاهی طول آن به ۲۵ سانتیمتر می رسد . این کرم از کجا بیرون آمده ؟ آیا
از خارج وارد شکم شما شده است ؟ نه از طریق خود زایی از غذا به وجود آمده است مگر
اینطور نیست ؟!

 

سیلی به صورت کمونیستها

اما دانشمندی به نام ((پاستور)) (لوئی
پاستور (۱۹۸۹۵-۱۸۲۲م) :شیمی دان معروف فرانسوی 
که توانست درجات علمی گوناگون را از مراکز مختلف  علمی زمان 
خود  کسب کند .او در باب تخمیر و بیماریهای
کرم ابریشم و عموم امراض سازی و مخصوصا” هاری نظریه هایی بدیعی ارائه داد و
در رفع عفونت میکروبها اکتشافات وی اصول معالجات امراض را بر هم زد و پایه ی  مداوای آنها بر اساسی نو بنیاد نهاد  ) و گفت : نه ! این سخن بیهوده است این درست نیست
. گفتند : علت به وجود آمدن کرم ، تخم کوچکی است که قبلا” وجود داشته است ولی
ما آن را نمی دیدیم و هنگامی که شرایط مناسب پیش 
آمده پوسته تخم را شکسته و از آن خارج شده است .

 

اما جستجو ها همچنان بر روی طعام و خوراک و
غذا متمرکز بود . می بینیم بعد از مدتی فاسد می شود …چرا فاسد می شود ؟ گفتند :
باکتری باعث فاسد شدن آن می شود . گفتند : درست است ، چه پیش می آید که فاسد می
شود ؟ گفتند موجودات ریزی که از طریق خود زایی به وجود آمدند آمده اند . در آن رشد
کرده اند ، گفتند : خوب  خوراک را بجوشانید  و تمام موجودات درون آن را از طریق حرارت از بین
ببرید . همین کار را انجام دادند . اما هنگامی که آن را سرد کردند باز دیدند که
باکتری در آن تولید شده است . گفتند : ببینید چطور باکتری خود به خود به وجود آمده
؟

 

اما پاستور به آنان گفت : خوراک را در یک
ظرف بریزید و در آنرا محکم ببندید و سپس موجوداتی را که  داخل آن هستند از بین ببرد . این کار را انجام
دادند و بعد از مدتی زیادی  در قوطی را باز
کردند دیدند که خوراک همانطور که بوده سالم ، مانده است چرا ؟ پاستور می گوید :
چون با بستن در قوطی یا ظرف از داخل شدن موجودات ریزی که در فضا وجود دارد به
خوراک جلو گیری می شود . و به این ترتیب فکر ((کنسرو سازی )) نشآت  گرفت !

 

اهمیت اندیشه ی ((کنسرو سازی))

 

می بینیم که وقتی ما یک قوطی کنسرو را باز می
کنیم با گذشت دو یا چهار یا پنج ساعت از آ بگذاریم بطور کلی فاسد می شود . ولی یک
کنسرو باز نشده فاسد نمی شود . چرا؟ چون بین آن و موجودات ریزی که در هوا وجود
دارد یک مانع قرار دارد . بنابراین هر کدام از این قوطی های کنسرو به منزله ی یک سیلی
بر گونه ی ماتریالیست است که معتقد به (( خود زایی )) بودند ، در واقع این موجودات
که باعث فاسد شدن خوراکیها می شوند از موجودات ریزی  که با چشم دیده نمی شوند به وجود می آیند که آن
عبارت از تخم کوچکی  است که دیده نمی شوند
. چنانچه می بینیم دنیای موجودات ریز ، دنیایی بس گسترده و بزرگ است ، که تحت تآثیر
شگرفی در سلامت انسان دارد

 

یک سؤال مهم

 ((ابن ماجه این حدیث را در سنن خود در بخش طب به
شماره ۳۵۰۵ نقل کرده است))

آیا در میان شما کسی هست که بیماری را دیده
باشد ؟ آیا در میان شما کسی هست که شفا و بهبودی دیده باشد ؟ حضرت رسول (ص) می
فرماید که آن وجود دارد . دیده نمی شود مردم چه می دانستند مگس را می دیدند که با
بالهایش پرواز می کند و نمی دانستند که خیری یا شری در آنها وجود دارد .

کسی چیزی نمی دانست تا اینکه باکتری ها و
انواع ویروسها کشف شد . هنگامی که انواع باکتریها و امراض کشف گردید ، علم وارد
عمل شد و اعلام کرد که بله ، مگس دشمن شما است ! مگر مگس چه ضرری دارد  ؟ ! می گوید : مگس بیماری را با خودش حمل می
کند . و امراض را منتقل می کند . وقتی به خیابان می روی پوسترهای را می بینی که
راجع به خطر مگس به ما هشدار می دهد . از مگس دوری کنید . بله از مگس دوری کنید .
ولی تازه این نصف حدیث است . تازه بیماریش را کشف کرده اند و بر همین اساس افراد
جاهلی پیدا می شوند که نصف دیگر حدیث را به باد مسخره می گیرند و می گویند :
واقعا” مسخره است آنرا در ظرف فرو ببریم ؟ میکروبها را فرو ببریم و بعد هم آن
چیزی که میکروبها را داخل آن فرو برده ایم بخوریم ؟!

یک شخص بلند همت که به بررسی این حدیث می
پرداخت هنگامی که این سخن را شنید و این برخورد مغرضانه با حدیث این سؤال را از
خودمان می پرسیم که ، آیا محمد (ص)، این جهان را که ارتباط زیادی با زندگی انسانها
دارد می شناخته است ؟! و آیا بعضی از خصوصیات آن را می شناخته است ؟ گفتیم : باید
آیات و احادیثی را که به این مسآله مربوط می شود جمع آوری کنیم . سپس به یکی از
دانشمندان متخصص در این زمینه ی بیماریها با باکتری و کشف آن ، که از دانمارک آمده
بود گفتیم : شما الآن در برابر آزمایش علمی قرار دارید . اگر محمد (ص) بدون وحی  و از خودش می گفت در صحبتش و دینش چیزی که
اشاره به این موجودات ریز داشته باشد نمی یافتیم و توضیح و ارشادی که برای ما
چگونگی مقابله با خطر آنها را بیان کند نمی یافتیم . ولی وقتی که ما در کلامش در
توجیهاتش  و روشش چیزهایی را می بینیم که
انسان را به طور کلی از ابتلاء با این امراض نگه می دارد ، اینها همه دلیل بر این
است که او از جانب خداوند فرستاده شده است . اما صحبت در مورد این موجودات با
سوگندی که ذکر شده است شروع می شود . خداوند متعال می فرماید :

*((فلا اقسم بما تبصرون *و ما لا
تبصرون))*          (( الحاقه : ۳۹-۳۸ ))

((پس قسم یاد می کنم به آنچه می بینید و
آنچه نمی بینید))

 

اشیاء مهمی وجود دارد که شما نمی بینید و نمی
شناسید که من به خاطر اهمیتی که دارند به آنها قسم یاد می کنم ، در اینجا نظرها را
به دنیایی جلب می کند که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند . سپس می بینیم که پیامبر
(ص) اشاره ای دقیقتر به این مسآله دارد . در حدیث موثقی از پیامبر (ص) روایت شده
است که فرموده است :

((اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسه فان
احد جناحیه داء و فی الا خر شفاء )) (هنگامی که مگس در ظرف یکی از شما افتاد باید
آن را در آن فرو ببرد زیرا یکی از بالهای آن بیماری و در دیگری شفا و بهبودی وجود
دارد )

 

پیامبر (ص) را دید ، به جمع آوری احادیثی که
در این مورد آمده است پرداخت . احادیث را جمع آوری  کرده و مشخص می کند که این حدیث از بیش از ۵۰
طریق وارد شده است بنابراین صحّت انتساب این حدیث به پیامبر (ص) مورد تآیید می باشد.

حالا به جنبه علمی مسآله توجه کنید با خبر
شدیم که یکی از استادان دانشگاه ((ملک عبدالعزیز)) به نام ((وجیه با عشری )) آزمایشاتی
را بر روی مگس انجام داده است . که البته بنده خودم شخصا” همراه با دکتر
باعشری  شاهد این آزمایشها بودم . آزمایش
از این قرار بود که یکی از شاگردانش را به آغلها و بازار ماهی می فرستاد ، این
گونه جاها محیط مناسبی برای مگسها  است .
مگسها را در آنجا به دام می انداختند و به آزمایشگاه می آوردند . سپس وسایلی را که
قبلا” ضذ عفونی و آماده کرده بود می آورد . مگس را در یک لوله ی آزمایش ضد
عفونی شده قرار می داد و در آن را می بست سپس مگس را از لوله ی آزمایش در آب
وارونه می کرد مگس در ظرف آب می افتاد در طول آزمایش مواظب بود که دستش با آب تماس
پیدا نکند تا مبادا از این طریق میکروب وارد ظرف شود . سعی می کرد همه چیز ضد عفونی
شده باشد . بعد از اینکه مگس در ظرف افتاد لوله را از داخل ظرف آب بر می داشت ،
سپس ده نمونه  از آبی  که مگس در آن افتاده بر می داشت و این ده نمونه
را در کشتزارهای شفافی که عبارت از غذاهایی از قبیل ژله ، زرده ی تخم مرغ و هر
ماده ی شفاف که مناسب با رشد میکروب باشد ، قرار می داد . میکروبها با رنگها ی
مختلف رشد می کردند و تکثیر می شدند به طوری که رنگهای گوناگونی را تشکیل می دادند
. سپس آنها را در محلهای مخصوص پرورش میکروب ، که دارای دمای ۳۸ درجه بالای صفر
بود قرار می داد ، این دما مناسب با رشد و پرورش موجودات ریز و میکروبها است . بعد
از اینکه ده نمونه از آب را برداشت با یک سوزن ضدعفونی شده مگس را در آب فرو می
برد . و باز ده نمونه ی دیگر از آب  را بر
می داشت و به همین ترتیب تا سه مرتبه در هر بار که ده نمونه از آب را بر می داشت میزان
میکروب آن را با دفعات قبل مقایسه می کرد .

من شخصا” با چشمان خودم مشاهده کردم که
نمونه هایی که در وهله ی اول بعد از افتادن مگس در آب از ظرف برداشت باکتریهای زیادی
در آن وجود داشت ، در نمونه هایی که بعد از فرو بردن مگس برای دفعه اول بر می داشت
حجم باکتریهای موجود در آن کمتر شده بود . و در نمونه هایی که بعد از مرتبه ی دوم
فرو بردن مگس در آب از ظرف بر داشته بود خیلی کمتر شده بود . بدین ترتیب دکتر
باعشری ثابت کرد که فرو بردن مگس در آب باعث از بین رفتن میکروبها ی آن می شود . یعنی
در مگس هم بیماری وجود دارد و هم دارویی که باعث از بین رفتن بیماری می شود

 

دو پژوهشگر کانادایی پس از کشف باعشری دارو
را پیدا کردند

دو پژوهشگر کاندایی بحثی را در ((هشتمین
کنفرانس پزشکی ریاض )) ارائه دادند که بیانگر شناسای ماده ای بود که باعث از بین
رفتن میکروبها در مگس می شود . یعنی همان دواء که حدیث به آن اشاره می فرماید.

پس از شیخ مصطفی (رح) و شیخ ملا خاطر که پی
گیر این مسآله شد و کسانی را به آلمان و انگلستان می فرستاد تا بحثهایی را پیرامون
این مسآله ارائه می شدند را برایشان بیاورد ، در دهه ی ۱۹۴۰ م روزی به من گفت که
غربیها آزمایشها و پژوهشهایی را در مورد ماده ای که باعث از بین رفتن میکروب مگس می
شود در دهه ۱۹۴۰ م اجراء نموده اند . ایشان گفتند : من بحثهای زیادی را در این زمینه
شاهد بوده ام . تازگی هم شنیده ام که ایشان کتابی را در این زمینه نوشته اند که بیانگر
این مسآله است که در زمانی که پیامبر (ص) فرموده است : ((در یکی از بالهای مگس بیماری
و در دیگری شفا وجود دارد )) برای انسان دیدن باکتری ممکن نبوده است . چنانچه می بینیم
در عصری که دیدن باکتری برای انسان مقدور نبود ، پیامبر (ص) به ویروسی اشاره کرد
که خود طعمه ی باکتریها م شود .

این ویرووس 
که مگس آن را با خود حمل می کند جز با میکروسکوپهای بسیار قوی دیده نمی شود
. بنابراین  حضرت رسول (ص) در مورد موجودات
بسیار ریز و خطری که برای سلامتی ما بوجود 
می آورند صحبت می کند . فکر می کنید چه کسی این مسائل را به او آموخته است
؟ 

——————————————————————————

منبع : جلوه های از اعجاز علمی قرآن و سنت

مؤلف : عبدالمجید زندانی

گردآورنده : محمد ابراهیم سلیم

مترجم : حسین یزدانی

انتشارات : نشر احسان سال ۱۳۷۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا